W 2018 będą dotacje na systemy ERP!

Znamy już harmonogramy konkursów unijnych na cały nadchodzący rok. Środki pozwalające na inwestycje, w tym inwestycje informatyczne, ulokowane są głównie w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), dlatego też możliwość otrzymania dotacji zależy w dużym stopniu od województwa, w którym firma działa i chce się rozwijać.


Najciekawsze z punktu widzenia zakupu oprogramowania i sprzętu IT konkursy będą w 2018 roku w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Są to konkursy dające firmom sektora MŚP szansę na rozwój, bo wdrożenie nowoczesnych narzędzi informatycznych to sprawniejsze zarządzanie procesami w firmie, optymalizacja produkcji czy też nowe kanały sprzedaży.

Oprócz wymienionych naborów „inwestycyjnych”, w większości województw mamy też do dyspozycji bardziej skomplikowane konkursy, w których informatyzacja firmy nie jest głównym celem, ale towarzyszy szerszym innowacyjnym zmianom wewnątrz przedsiębiorstwa.

W 2018 roku przedsiębiorcy będą w bardzo komfortowej sytuacji. Mogą korzystać z doświadczeń poprzednich naborów, które miały miejsce w 2015, 2016 i 2017 roku. Znając dokumentację tych konkursów, można dużo wcześniej zacząć przygotowania do aplikowania o środki unijne i wyboru dostawcy oprogramowania. Dobrze zaplanowany projekt to większe szanse na dotacje i sprawną realizację całej inwestycji.

W pierwszej kolejności przygotowania powinni zacząć przedsiębiorcy dwóch regionów: opolskiego i podkarpackiego. Tu konkursy rozpoczną się w pierwszej połowie roku.

Opole – IT na pierwszym planie

Konkurs 2.1.2 opolskiego RPO, który startuje już w marcu 2018 roku, pozwala zarówno na wdrożenie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem, jak i na wprowadzenie rozwiązań B2B automatyzujących współpracę pomiędzy firmami. Wspierane też będą rozwój e-usług i sprzedaży online.

Konkurs został zakrojony bardzo szeroko, ale są inwestycje informatyczne, które będą wyżej punktowane, takie jak rozwiązania e-commerce, elektroniczna wymiana danych (EDI), systemy do analizy danych klasy Business Intelligence czy oprogramowanie klasy ERP. Szanse projektu zwiększają też rozwiązania chmurowe, mobilny dostęp do danych i aplikacji czy automatyzacja procesów biznesowych (BPM). Wszystko to znajdą Państwo w ofercie firmy Comarch. Nasze systemy ERP posiadają opinie o innowacyjności i są zintegrowane z dodatkowymi rozwiązaniami, które w pełni wpisują się w założenia konkursów unijnych a przede wszystkim są w stanie zaspokoić duże i bardzo różnorodne potrzeby przedsiębiorców z różnych branż.

W poprzedniej edycji konkursu 2.1.2, dofinansowanie wynosiło od 45% do 70% kosztów kwalifikowanych (w zależności od wielkości firmy i kategorii wydatków). Każdy przedsiębiorca mógł otrzymać nawet 1 mln zł dofinansowania.

Podkarpacie też stawia na informatyzację

W województwie podkarpackim konkurs startuje w czerwcu. Działanie 1.4.1 również pozwala na usprawnienie działalności firmy w wielu obszarach. Można rozwijać współpracę przedsiębiorstw w oparciu o rozwiązania informatyczne (B2B), rozwijać sprzedaż on-line czy wprowadzić e-usługi do działalności firmy. Podobnie jak w województwie opolskim dodatkowe punkty przyznawane będą za technologie przetwarzania w chmurze, rozwiązania mobilne, BPM czy API.

Poprzedni nabór konkursu 1.4.1 miał pewne ograniczenie – skierowany był do przedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż dwa lata, a wartość wydatków w projekcie musiała się zmieścić w przedziale od 50 000 do 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił aż 80%.

Na doprecyzowanie warunków naboru z 2018 roku musimy jeszcze poczekać, ale już dzisiaj warto się zastanowić, jakie rozwiązania informatyczne mogłyby usprawnić działanie naszej firmy, a przy okazji spełnić wymogi konkursów unijnych.

Comarch ERP Dotacje na IT w 2018 roku - schemat

Dotacje dla wszystkich województw

W 2018 roku kontynuowane będą konkursy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dają one przedsiębiorcom możliwość prowadzenia prac badawczych i wdrożenia ich wyników czy rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej. Jej niezbędnym elementem może być sprzęt IT i oprogramowanie.

Przedsiębiorcy ze wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), mają również do dyspozycji Program Operacyjny Polska Wschodnia, a w nim planowany na 2018 rok nabór zakładający podniesienie innowacyjności firm.

Przedsiębiorcom z branży rolno-spożywczej, którzy myślą o zakupie systemu do zarządzania firmą, do zarządzania produkcją czy magazynami, wsparcie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W kolejnych latach bezzwrotnych dotacji dla przedsiębiorców będzie coraz mniej. Zastąpią je narzędzia finansowe takie jak preferencyjne pożyczki i poręczenia kredytowe. Konkursy z 2018 roku mogą być dla wielu firm ostatnią szansą na tak korzystne warunki wsparcia unijnego, dlatego już dziś zachęcam do zapoznania się z ich zasadami.

 

Magdalena Trybus

Specjalista ds. finansowania

Czytaj więcej o możliwościach finansowania systemów ERP >>>

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza