Comarch Medical AI Cloud
Comarch Medical AI Cloud to zestaw usług, które na podstawie baz danych i algorytmów uczenia maszynowego uzupełniają produkty Comarch o sztuczną inteligencję. Algorytmy uczące się i sztuczna inteligencja przetwarzają nieograniczoną ilość informacji, samodzielnie szukając korelacji i nieprawidłowości. Automatyzują procesy i strukturyzują wiedzę medyczną, w efekcie zmniejszając koszty oraz zwiększając efektywność monitorowania, diagnostyki i leczenia. Usługi Comarch Medical AI Cloud mają szerokie zastosowanie, od elektronicznej dokumentacji medycznej, po analizę sygnału EKG.

Elementy Medical AI Cloud

Comarch Medical Analysis Platform (CMAP)
Comarch Medical Analysis Platform (CMAP) to platforma algorytmiczna, służąca do analizy sygnału EKG z urządzeń rejestrujących pracę serca. Natychmiast wykrywa i oznacza nieprawidłowości oraz analizuje jakość sygnału. Usprawnia pracę lekarzy znacznie skracając czas analizy nawet bardzo obszernych badań.
Klasyfikator dokumentów
Klasyfikator dokumentów automatycznie przypisuje skany i zdjęcia do właściwej kategorii, dodając tagi do plików. Działa w oparciu o silnik optycznego rozpoznawania znaków (OCR). W efekcie wszystkie dane są logicznie uporządkowane. Klasyfikator dokumentów umożliwia także rozpoznawanie zawartości dokumentacji, klasyfikację i ekstrakcję informacji.
e-Wywiad
Internetowy wywiad medyczny, działający w oparciu o ustrukturyzowaną wiedzę, bazę ścieżek diagnostycznych, uczenie maszynowe i analizę semantyczną odpowiedzi pacjenta. Na podstawie otrzymanych danych automatycznie układa odpowiednią ścieżkę pytań. Zbiera istotne, aktualne informacje o pacjencie, może również sugerować prawdopodobne schorzenia.
Baza wiedzy medycznej
Ustrukturyzowana baza aktualnej wiedzy medycznej, pochodzącej m.in. z artykułów naukowych i procedur diagnostycznych. Na tej podstawie tworzona jest mapa powiązań pomiędzy symptomami i schorzeniami. Frazy, obszary medycyny i kroki postępowania diagnostycznego są odpowiednio klasyfikowane i przechowywane. Dzięki temu wspieramy lekarzy w procesie diagnostycznym, a pacjenci otrzymują zestaw indywidualnie dopasowanych informacji i porad.
Patient Health Metamodel
Holistyczny obraz stanu zdrowia pacjenta, zasilany informacjami ze wszystkich systemów i aplikacji Comarch. Prezentuje pełną historię zdrowia (informacje o chorobach, lekach, badaniach, obciążeniach genetycznych, zabiegach itd). Poprzez inteligentną analizę danych wyszczególniane są najważniejsze dane, prezentowane w przejrzysty sposób. Podgląd może zostać dostosowany dla pacjentów, lekarzy oraz ubezpieczycieli, wyświetlając elementy istotne dla nich.

Ekosystem rozwiązań dla zdrowia

Comarch Healthcare oferuje rozbudowany ekosystem rozwiązań dla zdrowia, który składa się z EHR Cloud, Telemedicine Cloud, Hospital Cloud oraz Medical AI Cloud. Integracja tych platform pomaga zapewnić skoordynowaną opiekę zdrowotną oraz wspiera pacjentów, opiekunów i personel medyczny.

Zalety Comarch Medical AI Cloud

Certyfikacja

Comarch S.A. posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wyrobów medycznych ISO 13485. Comarch Medical Analysis Platform (CMAP) jest wyrobem medycznym certyfikowanym na zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 (MDR).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch Healthcare

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług dla sektora medycznego.

Przejdź do formularza

Proszę czekać