Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

O szkoleniu

To szkolenie jest idealne dla Ciebie, jeżeli Twoje analizy opierają się na danych niezbyt dobrej jakości. Dzięki nam nauczysz się, jak budować z nich funkcjonalny model danych, a wykorzystując szereg funkcji DAX, poszerzysz lub utrwalisz swoje umiejętności analityczne.

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia
   
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz na podstawie danych importowanych, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących z arkuszy Excel i plików tekstowych (csv, txt), przy użyciu narzędzi Power BI Desktop lub Power Pivot i Power Query. Podczas szkolenia uczestnicy budują model danych dla konkretnego przypadku, którego poszczególne aspekty odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości, a następnie przygotowują jego analizę.  Utrwalają przy tym wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz wybrane formuły i funkcje DAX. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować model danych oparty na danych importowanych, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary oraz zakończyć analizę raportem.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • zaplanować strukturę modelu danych
  • przekształcić zaimportowane dane do postaci gotowej do analizy
  • połączyć tabele relacjami, w tym przygotować kolumny - klucze
  • dodać do modelu danych kolumny kalkulowane i definiować miary
  • używać funkcji DAX - iteratorów, warunków, wyszukiwania, filtrów, funkcji CALCULATE , funkcji analizy czasowej
  • przygotować tabelę dat
  • zdefiniować niestandardowe sortowanie
  • zaprezentować dane w raporcie
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystając z Power BI lub dodatku Power Pivot przygotowują interaktywne raporty na podstawie danych importowanych ze źródeł bez struktury (np. z arkuszy Excel,  plików tekstowych).

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Power BI lub dodatków Power Pivot i Power Query.

 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Projektowanie struktury modelu danych

  • logika danych źródłowych
  • określenie danych wynikowych
  • planowanie docelowej postaci tabel i połączeń między nimi
  Organizacja danych
  • przekształcanie importowanych danych do postaci tabel docelowych
  • automatyczne łączenie i przekształcanie danych umieszczonych w folderze (plików Excel lub tekstowych)
  • przygotowanie tabel do utworzenia relacji
  Analiza danych,  definiowanie miar i dodawanie kolumn kalkulowanych
  obliczenia na podstawie danych cząstkowych z różnych tabel – specyfika użycia funkcji RELATED, iteratory, warunki, wyszukiwanie danych
  • analiza ukierunkowana na wybrane dane – filtry, funkcja CALCULATE, modyfikatory
  • porównawcza i przyrostowa analiza czasowa – tabela dat i funkcje analizy czasowej
  Wizualizacja danych
  • wybór wizualizacji
  • korzystanie z filtrów i fragmentatorów
  • formatowanie fragmentatorów

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie studium przypadku – na podstawie danych fikcyjnej firmy uczestnicy wraz z trenerem planują i realizują kolejne etapy analizy. Zadania wykonywane są wspólnie lub samodzielnie z późniejszym omówieniem. W trakcie pracy trener uzupełnia wiedzę uczestników o potrzebne techniki przekształceń, wprowadza nowe funkcje itp.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia
 
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz na podstawie danych importowanych, ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących z arkuszy Excel i plików tekstowych (csv, txt), przy użyciu narzędzi Power BI Desktop lub Power Pivot i Power Query. Podczas szkolenia uczestnicy budują model danych dla konkretnego przypadku, którego poszczególne aspekty odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości, a następnie przygotowują jego analizę.  Utrwalają przy tym wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz wybrane formuły i funkcje DAX. Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować model danych oparty na danych importowanych, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary oraz zakończyć analizę raportem.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
 • zaplanować strukturę modelu danych
 • przekształcić zaimportowane dane do postaci gotowej do analizy
 • połączyć tabele relacjami, w tym przygotować kolumny - klucze
 • dodać do modelu danych kolumny kalkulowane i definiować miary
 • używać funkcji DAX - iteratorów, warunków, wyszukiwania, filtrów, funkcji CALCULATE , funkcji analizy czasowej
 • przygotować tabelę dat
 • zdefiniować niestandardowe sortowanie
 • zaprezentować dane w raporcie

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które korzystając z Power BI lub dodatku Power Pivot przygotowują interaktywne raporty na podstawie danych importowanych ze źródeł bez struktury (np. z arkuszy Excel,  plików tekstowych).

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Power BI lub dodatków Power Pivot i Power Query.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Projektowanie struktury modelu danych

 • logika danych źródłowych
 • określenie danych wynikowych
 • planowanie docelowej postaci tabel i połączeń między nimi
Organizacja danych
 • przekształcanie importowanych danych do postaci tabel docelowych
 • automatyczne łączenie i przekształcanie danych umieszczonych w folderze (plików Excel lub tekstowych)
 • przygotowanie tabel do utworzenia relacji
Analiza danych,  definiowanie miar i dodawanie kolumn kalkulowanych
obliczenia na podstawie danych cząstkowych z różnych tabel – specyfika użycia funkcji RELATED, iteratory, warunki, wyszukiwanie danych
 • analiza ukierunkowana na wybrane dane – filtry, funkcja CALCULATE, modyfikatory
 • porównawcza i przyrostowa analiza czasowa – tabela dat i funkcje analizy czasowej
Wizualizacja danych
 • wybór wizualizacji
 • korzystanie z filtrów i fragmentatorów
 • formatowanie fragmentatorów

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie studium przypadku – na podstawie danych fikcyjnej firmy uczestnicy wraz z trenerem planują i realizują kolejne etapy analizy. Zadania wykonywane są wspólnie lub samodzielnie z późniejszym omówieniem. W trakcie pracy trener uzupełnia wiedzę uczestników o potrzebne techniki przekształceń, wprowadza nowe funkcje itp.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Najbliższe szkolenia

Podobne tematy

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33