O szkoleniu

Naucz się,  jak pracować z różnymi kalendarzami i jak tworzyć formuły, dzięki którym prezentacja zmian i porównań staje się łatwa w realizacji i daje czytelny efekt. Zobacz też nasze podstawowe szkolenie „Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat” dotyczące analizy ukierunkowanej na porównania i zmiany w czasie.

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cel szkolenia: 
  • poszerzenie umiejętności analizowania danych na podstawie dat, z uwzględnieniem pracy z modelami danych Direct Query.

  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił: 
  • przygotować własną analizę danych bazującą na standardowych i niestandardowych zakresach dat (np. tygodniach lub zakresach względnych) z użyciem funkcji i złożonych wyrażeń DAX oraz wizualizacji z dynamicznie zmienianą zawartością a także potrafił na podstawie danych historycznych przygotować i zwizualizować cele i plany na przyszłe okresy. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w aplikacji Power BI Desktop. przygotować tabelę dat dla kalendarza standardowego i tygodniowego w standardzie ISO
  • przygotować szablon tabeli dat do wykorzystania w innych modelach danych
  • przygotować analizę danych bazującą na datach (zakresach standardowych i niestandardowych) zarówno w modelach Direct Query, jak i na danych importowanych (bez użycia funkcji analizy czasowej)
  • przygotować wizualizacje (standardowe i ze zmienną zawartością) prezentujące wykonane analizy .
  • policzyć i zwizualizować cele i plany na następny okres
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników:

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane i tworzą raporty przy użyciu narzędzia Power BI.

  Przygotowanie uczestników: 

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Power BI obejmująca definiowanie kolumn obliczanych i miar z użyciem prostych funkcji DAX oraz tworzenie standardowych wizualizacji. Mile widziane uczestnictwo w szkoleniu „Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat”.
 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy plan szkolenia:

  Kalendarz standardowy i kalendarz tygodniowy ISO
  • tabela dat dla roku kalendarzowego
  • tabela dat dla kalendarza tygodniowego ISO
  • dni robocze, dni świąteczne
  • przygotowanie szablonu tabeli dat (do wykorzystania w innych modelach danych)
  Analiza danych dla kalendarza standardowego i ISO, z użyciem złożonych wyrażeń DAX (dla modeli opartych zarówno na danych importowanych jak i na zapytaniach bezpośrednich, czyli Direct Query)
  • analiza porównawcza rok do roku, miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia itp.
  • analiza porównawcza do określonej daty .
  • suma narastająca, średnia krocząca, średnia miesięczna.
  • analiza dla wybranego zakresu dat, zakresy określane względem wybranej daty
  Wizualizacja analizowanych danych
  • prezentacja zmian, porównań, porównań danych skumulowanych
  • wykresy z krzywą wybieraną z fragmentatora


  Planowanie, szacowanie przyszłych wyników na podstawie danych historycznych – obliczenia i wizualizacja

  Metoda realizacji: 

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych indywidualnie lub wspólnie z trenerem.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cel szkolenia: 
 • poszerzenie umiejętności analizowania danych na podstawie dat, z uwzględnieniem pracy z modelami danych Direct Query.

Dzięki szkoleniu będziesz potrafił: 
 • przygotować własną analizę danych bazującą na standardowych i niestandardowych zakresach dat (np. tygodniach lub zakresach względnych) z użyciem funkcji i złożonych wyrażeń DAX oraz wizualizacji z dynamicznie zmienianą zawartością a także potrafił na podstawie danych historycznych przygotować i zwizualizować cele i plany na przyszłe okresy. Podczas szkolenia uczestnicy pracują w aplikacji Power BI Desktop. przygotować tabelę dat dla kalendarza standardowego i tygodniowego w standardzie ISO
 • przygotować szablon tabeli dat do wykorzystania w innych modelach danych
 • przygotować analizę danych bazującą na datach (zakresach standardowych i niestandardowych) zarówno w modelach Direct Query, jak i na danych importowanych (bez użycia funkcji analizy czasowej)
 • przygotować wizualizacje (standardowe i ze zmienną zawartością) prezentujące wykonane analizy .
 • policzyć i zwizualizować cele i plany na następny okres

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane i tworzą raporty przy użyciu narzędzia Power BI.

Przygotowanie uczestników: 

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Power BI obejmująca definiowanie kolumn obliczanych i miar z użyciem prostych funkcji DAX oraz tworzenie standardowych wizualizacji. Mile widziane uczestnictwo w szkoleniu „Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat”.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy plan szkolenia:

Kalendarz standardowy i kalendarz tygodniowy ISO
 • tabela dat dla roku kalendarzowego
 • tabela dat dla kalendarza tygodniowego ISO
 • dni robocze, dni świąteczne
 • przygotowanie szablonu tabeli dat (do wykorzystania w innych modelach danych)
Analiza danych dla kalendarza standardowego i ISO, z użyciem złożonych wyrażeń DAX (dla modeli opartych zarówno na danych importowanych jak i na zapytaniach bezpośrednich, czyli Direct Query)
 • analiza porównawcza rok do roku, miesiąc do miesiąca, tydzień do tygodnia itp.
 • analiza porównawcza do określonej daty .
 • suma narastająca, średnia krocząca, średnia miesięczna.
 • analiza dla wybranego zakresu dat, zakresy określane względem wybranej daty
Wizualizacja analizowanych danych
 • prezentacja zmian, porównań, porównań danych skumulowanych
 • wykresy z krzywą wybieraną z fragmentatora


Planowanie, szacowanie przyszłych wyników na podstawie danych historycznych – obliczenia i wizualizacja

Metoda realizacji: 

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych indywidualnie lub wspólnie z trenerem.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Najbliższe szkolenia

Podobne tematy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Budżetowanie z MS Excel i Power BI

Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33