E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem


Dostęp do materiału szkoleniowego przekazywany na 365 dni i za pośrednictwem Platformy E-Learningowej Comarch (czas naliczany w chwili nadania uprawnień dostępowych).

 • Cele szkolenia

  E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną:  różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności w swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

 • Profil słuchaczy

  E-dostęp przeznaczony jest dla Klientów – użytkowników  rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także Osobom indywidulanym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima. Także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

 • Wymagania wstępne

  E-dostęp NIE wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA.
  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami (pomocne).

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).
  • Koszt: 59.90 zł netto/osoba + 23% VAT (płatność z góry zgodnie z Regulaminem).
  • Grupa: bez limitu.
  • Termin i lokalizacja: dowolny czas rozpoczęcia (po dokonaniu rejestracji poprzez ofertę szkoleń Comarch ERP lub ofertę Comarch E-Sklep (jeśli dany temat jest już dostępny w tym kanale sprzedaży) - w ciągu 48h - Uczestnik uzyskuje informacje o ofercie e-szkoleń Comarch ERP oraz dane dostępowe do e-materiału).
  • Materiały: w formie elektronicznej (on-line, bez możliwości pobrania).
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak, imienny (forma PDF).
  • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający zalecany do wykonania po przerobieniu materiału e-learningowego (uzyskanie pozytywnego wyniku testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia). Bez egzaminu (autoryzacyjnego, certyfikującego).
 • Metoda realizacji szkolenia

  E-dostęp pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Eelektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktażowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu kursu. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-10 godzin (pracy non-stop). 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Konfiguracja programu
  Szkolenie – Jak zainstalować program?
  Pieczątka firmy
  Operatorzy w programie
  Import danych z innej bazy

  Słowniki
  Wprowadzenie listy banków
  Wprowadzenie listy urzędów
  Wprowadzenie kategorii
  Wprowadzenie kontrahentów

  Konfiguracja programu – pytania sprawdzające

  Kasa/Bank
  Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
  Preliminarz płatności
  Planowane płatności – funkcja Podziel
  Planowane płatności – funkcja Rozlicz
  Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
  Rozliczanie i kompensata dokumentów
  Elektroniczna wymiana danych z bankiem

  Kasa/Bank Plus
  Magazyn walut
  Delegacje krajowe

  Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus – pytania sprawdzające

  Księga Podatkowa
  Bezpośrednie zapisy do KPiR,
  Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
  Płatności do faktur, zaliczki pracownika
  Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
  Ewidencja dodatkowa
  Księgowanie do KPiR
  Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE
  Jednolity Plik Kontrolny

  Pozostałe
  Ewidencja wynagrodzeń
  Ewidencja środków trwałych
  Ewidencja wyposażenia
  Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów
  Spis z natury
  Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

  Ewidencja Ryczałtowa
  Bezpośrednie zapisy do ewidencji
  Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

  Księga Podatkowa – pytania sprawdzające

  Pomoce dydaktyczne

  Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, jednak zalecana jest jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego e-materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem wyniku, a finalnie możliwością pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia jako PDF).

 • Umiejętności

  Po ukończeniu e-dostępu Uczestnik/czka:

  • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych; 
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa i Środki Trwałe; 
  • zmodyfikuje w zależności od potrzeb proste funkcjonalności programu.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne e-dostępy z zakresu Comarch ERP Optima (link):

  • E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje;
  • E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu i analiza wybranych składników wynagrodzenia;
  • E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM;
  • E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
  • E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima.

  Posiadamy odpowiedniki większości e-dostępów w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Po realizacji e-dostępu jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-materiałem na Platformie E-Learningowej zw. E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Możliwych jest 5 podejść do testu. Po 5-ciu nie zaliczonych próbach prosimy o kontakt z Organizatorem.
  Test składa się z 10 pytań wyboru. W każdym pytaniu zawarta jest jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu daje możliwość pobrania Certyfikatu ukończenia szkolenia (on-line).

  Egzamin (autoryzacyjny/certyfikacyjny) – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33