System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.
WIĘCEJ O MODULE KASA/BANK

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

  Umiejętności


  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
  • swobodnie obsługiwać moduły Comarch ERP Optima Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
  • posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
  • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
  • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
  • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

 5. 03 Czas trwania
 6. Czas trwania

  • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia


  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  Podstawowa konfiguracja modułu Kasa/Bank
  • Parametry konfiguracyjne modułu Kasa/Bank
  • Parametry związane z płatnościami kontrahenta
  Import danych do systemu Comarch ERP Optima
  • Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
  • Import notowań kursów walut
  Rejestry kasowe/bankowe
  • Kilka rachunków bankowych
  • Formy płatności
  • Domyślna kasa dla operatora
  Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych

  Preliminarz płatności
  • Dokumenty, które generują płatności
  • Przenoszenie zdarzeń między rejestrami
  • Seryjna zmiana/ustawienie kategorii
  • Wprowadzanie nowych płatności
  • Wydruki przelewów
  Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem
  Rozliczenia
  • Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie
  • Wydruki rozliczeń
  Kompensaty
  • Informacje o kompensatach
  • Wydruki kompensat
  • Księgowanie kompensat
   Rozliczenia w różnych walutach
  • Wiadomości ogólne
  • Seryjna zmiana waluty rozliczenia
  • Różne przypadki rozliczeń w walucie
  • Księgowanie różnic kursowych
  Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń

  Moduł Kasa/Bank Plus

  Magazyn walut
  • Bilans otwarcia magazynu walut
  • Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym
  • Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut
  Delegacje krajowe i zagraniczne
  • Delegacje krajowe
  • Delegacje zagraniczne
  • Rozliczenie i księgowanie delegacji
  Zarządzanie płatnościami
  • Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień
  • Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników
  • Spodziewane płatności od dłużników
  • Regulowanie zobowiązań na czas
  • Rozliczenia podmiotu
  Comarch ERP Optima Analizy BI
  • Uruchamianie aplikacji Analizy BI
  • Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI
  • Raporty wzorcowe i standardowe
  • Raport Płatności
  • Stan środków pieniężnych
  • Historia obrotów na rachunku
  • Struktura wiekona na zadany dzień
  Dokumenty wysyłane do kontrahentów
  • Noty odsetkowe
  • Ponaglenia zapłaty
  • Potwierdzenie salda

  Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

  Metoda realizacji szkolenia

  • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
  • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
  • Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
  • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
  • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju po szkoleniu
 10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
  • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
  • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
  • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
  • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
  Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl
 11. 06 Dodatkowe informacje
 12. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

Umiejętności


Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
 • swobodnie obsługiwać moduły Comarch ERP Optima Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
 • posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
 • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
 • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
 • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

Czas trwania

Czas trwania

 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia


Powitanie i omówienie programu szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Kasa/Bank
 • Parametry konfiguracyjne modułu Kasa/Bank
 • Parametry związane z płatnościami kontrahenta
Import danych do systemu Comarch ERP Optima
 • Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
 • Import notowań kursów walut
Rejestry kasowe/bankowe
 • Kilka rachunków bankowych
 • Formy płatności
 • Domyślna kasa dla operatora
Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych

Preliminarz płatności
 • Dokumenty, które generują płatności
 • Przenoszenie zdarzeń między rejestrami
 • Seryjna zmiana/ustawienie kategorii
 • Wprowadzanie nowych płatności
 • Wydruki przelewów
Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem
Rozliczenia
 • Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie
 • Wydruki rozliczeń
Kompensaty
 • Informacje o kompensatach
 • Wydruki kompensat
 • Księgowanie kompensat
 Rozliczenia w różnych walutach
 • Wiadomości ogólne
 • Seryjna zmiana waluty rozliczenia
 • Różne przypadki rozliczeń w walucie
 • Księgowanie różnic kursowych
Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń

Moduł Kasa/Bank Plus

Magazyn walut
 • Bilans otwarcia magazynu walut
 • Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym
 • Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut
Delegacje krajowe i zagraniczne
 • Delegacje krajowe
 • Delegacje zagraniczne
 • Rozliczenie i księgowanie delegacji
Zarządzanie płatnościami
 • Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień
 • Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników
 • Spodziewane płatności od dłużników
 • Regulowanie zobowiązań na czas
 • Rozliczenia podmiotu
Comarch ERP Optima Analizy BI
 • Uruchamianie aplikacji Analizy BI
 • Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI
 • Raporty wzorcowe i standardowe
 • Raport Płatności
 • Stan środków pieniężnych
 • Historia obrotów na rachunku
 • Struktura wiekona na zadany dzień
Dokumenty wysyłane do kontrahentów
 • Noty odsetkowe
 • Ponaglenia zapłaty
 • Potwierdzenie salda

Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank

Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

Metoda realizacji szkolenia

 • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
 • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
 • Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
 • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
 • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
 • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
 • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl

Dodatkowe informacje

Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Oferta specjalna

Już teraz, do dowolnego szkolenia zdalnego możliwość zakupu w 50% zniżce 1 wybranego szkolenia e-learningowego. Zobacz jakie to proste!

 1. Rejestrujesz się na szkolenie zdalne.
 2. Po odbytym szkoleniu wybierasz 1 szkolenie e-learningowe ERP (sugerujemy temat zbieżny z tematem szkolenia zdalnego)
 3. Rejestrujesz się na wybrany e-learning za pomocą rejestratora na stronie lub formularza, dodając w polu "Dodatkowe informacje" adnotację: elearning50% + dodatkowo (warunek konieczny) wysyłasz mail na adres: szkolenia.erp@comarch.pl z tym samym hasłem: elearning50% „elearning50%”

Uwaga: rejestracja na szkolenie w cenie zniżkowej jest dostępna dopiero po zakończonym szkoleniu zdalnym i potwierdzonej obecności na nim. Rabat 50% jest naliczany od kwoty stałej e-learningu, przy rozliczeniu końcowym (faktura). Promocja nie obejmuje pakietów szkoleniowych.

 Zapytaj o szczegóły

Podobne szkolenia

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – Ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – Rozliczenie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

E-dostęp przeznaczony dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień księgowych.

E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji

Jest to szkolenie przeznaczone dla Osób zarówno rozpoczynających pracę z Analizami BI jak i tych, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną wiedzę na temat systemu. Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Szkolenie polecamy: pracownikom działów finansowo-księgowych, wszystkim osobom odpowiedzialnych za rozliczenia w firmie, administratorom IT, odpowiedzialnym za utrzymanie aplikacji ERP.

Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków w Comarch ERP Optima (Crystal Reports)

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zamierzającym modyfikować lub tworzyć raporty dla Comarch ERP Optima w oparciu o dostępne w systemie środowisko do raportowania Generator Raportów – GenRap.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP Optima i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Księgowość w Comarch Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników pracujących od niedawna z systemem lub mających podstawową wiedzę z zakresu obsługi Comarch ERP Optima, dla Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji oraz dla początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP. Zalecana znajomość Comarch ERP Optima oraz obsługi komputera.

E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowymi możliwościami Comarch ERP Optima. Zagadnienia kursu w głównej mierze dotyczą modułu Comarch ERP Optima Handel. Nie obejmuje procesu instalacji Comarch ERP Optima, koncentruje się na aspektach konfiguracji i wykonywania podstawowych operacji.

E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM. Jego założeniem jest zapoznanie Uczestnika z funkcjonalnościami takimi jak np. rejestrowanie kontaktów i zadań, wystawianie faktur cyklicznych, obsługa skrzynki pocztowej czy windykacja.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych. Założeniem jest pomoc w usprawnieniu bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych dokumentów w systemie.

E-Comarch ERP Optima – Tworzenie i modyfikacja wydruków za pomocą Generatora Raportów

Księgowość w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Płace i Kadry w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Sprzedaż w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Podstawy obsługi firmy – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33