Funkcjonowanie modułu Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus w Comarch ERP Optima

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Funkcjonowanie modułu Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus w Comarch ERP Optima

   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

    Umiejętności


    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
    • swobodnie obsługiwać moduły Comarch ERP Optima Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
    • posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla:

    • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
    • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
    • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
    • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

   5. Czas trwania
   6. Czas trwania

    • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia


    Powitanie i omówienie programu szkolenia

    Podstawowa konfiguracja modułu Kasa/Bank
    • Parametry konfiguracyjne modułu Kasa/Bank
    • Parametry związane z płatnościami kontrahenta
    Import danych do systemu Comarch ERP Optima
    • Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
    • Import notowań kursów walut
    Rejestry kasowe/bankowe
    • Kilka rachunków bankowych
    • Formy płatności
    • Domyślna kasa dla operatora
    Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych

    Preliminarz płatności
    • Dokumenty, które generują płatności
    • Przenoszenie zdarzeń między rejestrami
    • Seryjna zmiana/ustawienie kategorii
    • Wprowadzanie nowych płatności
    • Wydruki przelewów
    Elektroniczna wymiana danych z bankiem
    • Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem
    Rozliczenia
    • Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie
    • Wydruki rozliczeń
    Kompensaty
    • Informacje o kompensatach
    • Wydruki kompensat
    • Księgowanie kompensat
     Rozliczenia w różnych walutach
    • Wiadomości ogólne
    • Seryjna zmiana waluty rozliczenia
    • Różne przypadki rozliczeń w walucie
    • Księgowanie różnic kursowych
    Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń

    Moduł Kasa/Bank Plus

    Magazyn walut
    • Bilans otwarcia magazynu walut
    • Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym
    • Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut
    Delegacje krajowe i zagraniczne
    • Delegacje krajowe
    • Delegacje zagraniczne
    • Rozliczenie i księgowanie delegacji
    Zarządzanie płatnościami
    • Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień
    • Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników
    • Spodziewane płatności od dłużników
    • Regulowanie zobowiązań na czas
    • Rozliczenia podmiotu
    Comarch ERP Optima Analizy BI
    • Uruchamianie aplikacji Analizy BI
    • Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI
    • Raporty wzorcowe i standardowe
    • Raport Płatności
    • Stan środków pieniężnych
    • Historia obrotów na rachunku
    • Struktura wiekona na zadany dzień
    Dokumenty wysyłane do kontrahentów
    • Noty odsetkowe
    • Ponaglenia zapłaty
    • Potwierdzenie salda

    Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank

    Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

    Metoda realizacji szkolenia

    • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
    • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
    • Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
    • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
    • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
    • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
    • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
    • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
    • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
    Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl
   11. Dodatkowe informacje
   12. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

   Umiejętności


   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
   • swobodnie obsługiwać moduły Comarch ERP Optima Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
   • posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia


   Powitanie i omówienie programu szkolenia

   Podstawowa konfiguracja modułu Kasa/Bank
   • Parametry konfiguracyjne modułu Kasa/Bank
   • Parametry związane z płatnościami kontrahenta
   Import danych do systemu Comarch ERP Optima
   • Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
   • Import notowań kursów walut
   Rejestry kasowe/bankowe
   • Kilka rachunków bankowych
   • Formy płatności
   • Domyślna kasa dla operatora
   Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych

   Preliminarz płatności
   • Dokumenty, które generują płatności
   • Przenoszenie zdarzeń między rejestrami
   • Seryjna zmiana/ustawienie kategorii
   • Wprowadzanie nowych płatności
   • Wydruki przelewów
   Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem
   Rozliczenia
   • Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie
   • Wydruki rozliczeń
   Kompensaty
   • Informacje o kompensatach
   • Wydruki kompensat
   • Księgowanie kompensat
    Rozliczenia w różnych walutach
   • Wiadomości ogólne
   • Seryjna zmiana waluty rozliczenia
   • Różne przypadki rozliczeń w walucie
   • Księgowanie różnic kursowych
   Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń

   Moduł Kasa/Bank Plus

   Magazyn walut
   • Bilans otwarcia magazynu walut
   • Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym
   • Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut
   Delegacje krajowe i zagraniczne
   • Delegacje krajowe
   • Delegacje zagraniczne
   • Rozliczenie i księgowanie delegacji
   Zarządzanie płatnościami
   • Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień
   • Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników
   • Spodziewane płatności od dłużników
   • Regulowanie zobowiązań na czas
   • Rozliczenia podmiotu
   Comarch ERP Optima Analizy BI
   • Uruchamianie aplikacji Analizy BI
   • Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI
   • Raporty wzorcowe i standardowe
   • Raport Płatności
   • Stan środków pieniężnych
   • Historia obrotów na rachunku
   • Struktura wiekona na zadany dzień
   Dokumenty wysyłane do kontrahentów
   • Noty odsetkowe
   • Ponaglenia zapłaty
   • Potwierdzenie salda

   Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank

   Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
   • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
   • Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
   • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
   • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
   • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
   • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
   • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
   Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33