Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Celem szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik:
   • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
   • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Księga Podatkowa i Środki Trwałe
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima


   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Sczegółowy program szkolenia

   Powitanie i omówienie programu szkolenia

   Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

   • Struktura programu
   • Standardowe przyciski obsługujące program
   • Przyciski dostępne na listach
   • Przyciski dostępne na formularzach
   • Przyciski dostępne w pasku zadań
   • Listy EIP
   • Pola SPIN
   • Zaznaczanie pozycji na liście
   • Menu Nawigacji Comarch ERP Optima
   Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
   • Założenie nowej bazy danych
   • Założenie nowej bazy danych – ćwiczenie
   Import danych pomiędzy bazami w Comarch ERP Optima
   • Import pozostałych danych słownikowych – ćwiczenie
   Ogólne
   • Lista banków
   • Numeracja rachunków
   • Import listy banków
   • Kategorie
   • Lista kontrahentów
   • Grupy kontrahentów
   • Formularz kontrahenta
   • Lista pracowników
   • Lista właścicieli (wspólników)
   • Lista urzędów
   Ogólne – ćwiczenia

   Moduł Kasa/Bank
   • Konfiguracja modułu krok po kroku
   • Rejestry kasowe/bankowe
   • Struktura rejestru
   • Formy płatności
   • Kilka rachunków bankowych
   • Preliminarz płatności
   • Funkcje dodatkowe
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Wydruki przelewów
   • Rozliczenia
   • Kompensaty
   • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
   • Noty odsetkowe
   • Ponaglenia zapłaty
   • Potwierdzenie salda


   8.    Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia

   9.    Moduł Księga Podatkowa

   • Struktura modułu Księga Podatkowa
   • Księga przychodów i rozchodów
   • Ewidencja ryczałtowa
   • Rejestry VAT
   • Ewidencja dodatkowa
   • Księga inwentarzowa
   • Ewidencja wyposażenia
   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Spis z natury
   • Różnice kursowe
   • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT
   • Wspólnicy i deklaracje podatkowe
   • Komentarz merytoryczny
   • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
   • Przygotowanie programu do pracy
   • Księga Przychodów i Rozchodów
   • Ewidencja VAT
   • Deklaracja VAT-7
   • Ewidencja dodatkowa
   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Zaliczka na deklarację PIT-4R
   • Komentarz do ewidencji wynagrodzeń
   • Ewidencja środków trwałych
   • Komentarz do ewidencji środków trwałych i wyposażenia
   • Ewidencja przebiegu pojazdów
   • Rozliczenie samochodu
   • Komentarz do ewidencji przebiegu pojazdów
   • Inwentaryzacja (remanent)
   • Komentarz do spisu z natury
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
   • Lista wspólników (właścicieli)
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
   Moduł Księga Podatkowa - ćwiczenia


   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
   • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
   • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
   • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

   Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!