Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest zapoznanie z zaawansowanymi funkcjonalnościami raportowymi modułu Analizy BI w Comarch ERP Optima. Użytkownicy szkolenia będą mogli także rozwinąć swoje umiejętności w modyfikacji raportów standardowych. 

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się  wdrażaniem Comarch ERP Optima.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Optima. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości systemu Comarch ERP Optima oraz podstawowej znajomości składni języka SQL. Gorąco polecane ukończenie kursu: E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania i inne dodatkowe informacje
   Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
   Koszt: 350.00 zł netto/osoba.
   Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
   Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
   Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
   Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
   Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający pod koniec szkolenia.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Wstęp

  • Podstawowe informacje na temat modułu Analizy BI
  • Instalacja programu Analizy BI
  • Kreowanie bazy BI z raportami standardowymi
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

  Prezentacja funkcjonalności Analiz BI

  • Omówienie narzędzia raportującego wraz z praktycznym zastosowaniem
  • funkcjonalności
  • Możliwości mechanizmu subskrypcji
  • Edycja i formatowanie raportów
  • Omówienie możliwości prezentacji danych na wykresach
  • (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 09:40-11:40)

  Edycja i tworzenie zapytań SQL

  • Edycja zapytań z raportów standardowych – dodawanie nowych miar i wymiarów
  • Tworzenie nowych raportów z własnym zapytaniem SQL
  • Użycie parametrów w raportach
  • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 11:40-13:10)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:10-14:10)

  Edycja i tworzenie zapytań SQL (ćwiczenia)

  • (przewidywany czas modułu ok. 135 min., 14:10-16:25)

  Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:25-16:55)
 • Umiejętności

  Po odbyciu szkolenia Uczestnik będzie posiadał wiedzę z tematyki zaawansowanych funkcjonalności modułu Analizy BI oraz będzie potrafił zmodyfikować zapytanie SQL raportów standardowych a także stworzyć nowy raport na podstawie własnego zapytania SQL.

 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel; 
  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa; 
  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry; 
  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce; 
  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus; 
  • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
  • Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych.

  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

  Osobom zainteresowanym usystematyzowaniem wiedzy z zakresu BI polecamy także szkolenie w wersji e-learningowej: E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji.

  Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.


  Egzamin – nie dotyczy.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków w Comarch ERP Optima (Crystal Reports)

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zamierzającym modyfikować lub tworzyć raporty dla Comarch ERP Optima w oparciu o dostępne w systemie środowisko do raportowania Generator Raportów – GenRap.

E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień księgowych.

E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowach

Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu.

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima.

Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie i w firmach klienckich.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji

Jest to szkolenie przeznaczone dla Osób zarówno rozpoczynających pracę z Analizami BI jak i tych, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną wiedzę na temat systemu. Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Szkolenie polecamy: pracownikom działów finansowo-księgowych, wszystkim osobom odpowiedzialnych za rozliczenia w firmie, administratorom IT, odpowiedzialnym za utrzymanie aplikacji ERP.

E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych

E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33