Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami...

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami


   Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami  jest dedykowane dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Handlowa oraz pełnej księgowości. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Handlowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.
    Umiejętności
    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
    • miał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
    • potrafił swobodnie poruszać się w modułach: Kasa/Bank, Księga Handlowa i Środki Trwałe
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone dla:

    • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych),
    • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
    • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
    • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   5. Czas trwania
   6. Czas trwania

    • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Powitanie i omówienie programu szkolenia

    Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

    • Struktura programu
    • Standardowe przyciski obsługujące program
    • Przyciski dostępne na listach
    • Przyciski dostępne na formularzach
    • Przyciski dostępne w pasku zadań
    • Listy EIP
    • Pola SPIN
    • Zaznaczanie pozycji na liście
    • Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

    Konfiguracja programu Comarch ERP Optima

    • Założenie nowej bazy danych

    Konfiguracja programu Comarch ERP Optima - ćwiczenia
    Ogólne

    • Lista banków
    • Numeracja rachunków
    • Import listy banków
    • Kategorie
    • Lista kontrahentów
    • Grupy kontrahentów
    • Formularz kontrahenta
    • Lista pracowników
    • Lista właścicieli (wspólników)
    • Lista urzędów
    Ogólne – ćwiczenia

    Moduł Kasa/Bank

    • Konfiguracja modułu krok po kroku
    • Rejestry kasowe/bankowe
    • Struktura rejestru
    • Formy płatności
    • Kilka rachunków bankowych
    • Preliminarz płatności
    • Funkcje dodatkowe
    • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
    • Wydruki przelewów
    • Rozliczenia
    • Kompensaty
    • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
    • Noty odsetkowe
    • Ponaglenia zapłaty
    • Potwierdzenie salda

    Moduł Kasa/Bank – ćwiczenia

    Moduły: Księga Handlowa i Środki Trwałe

    • Struktura modułów
    • Konfiguracja modułów
    • Plan kont
    • Konta księgowe
    • Plan kont
    • Bilans otwarcia
    • Zapisy ksiegowe
    • Dziennik (Zapisy księgowe)
    • Rozrachunki na kontach
    • Księgi rachunkowe - wydruki
    • Ewidencja VAT
    • Deklaracja VAT-7
    • Ewidencja dodatkowa
    • Schematy księgowe
    • Nagłówek schematu księgowe
    • Element schematu księgowego
    • Zestawienia księgowe
    • Definiowanie zestawienia
    • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
    • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
    • Zakładanie pozycji zestawienia
    • Przykład
    • Podpisanie gałęzi zestawienia
    • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
    • Ewidencja wynagrodzeń
    • Deklaracja PIT-4R
    • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym
    • Ewidencja środków trwałych

    Moduły: Księga Handlowa i Środki Trwałe - ćwiczenia

    Metoda realizacji szkolenia

    • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
    • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
    • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
    • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

    POBIERZ PROGRAM W PDF
   9. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
    • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

    Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   11. Dodatkowe informacje
   12. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Handlowa oraz pełnej księgowości. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Handlowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.
   Umiejętności
   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:
   • miał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
   • potrafił swobodnie poruszać się w modułach: Kasa/Bank, Księga Handlowa i Środki Trwałe
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Powitanie i omówienie programu szkolenia

   Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

   • Struktura programu
   • Standardowe przyciski obsługujące program
   • Przyciski dostępne na listach
   • Przyciski dostępne na formularzach
   • Przyciski dostępne w pasku zadań
   • Listy EIP
   • Pola SPIN
   • Zaznaczanie pozycji na liście
   • Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

   Konfiguracja programu Comarch ERP Optima

   • Założenie nowej bazy danych

   Konfiguracja programu Comarch ERP Optima - ćwiczenia
   Ogólne

   • Lista banków
   • Numeracja rachunków
   • Import listy banków
   • Kategorie
   • Lista kontrahentów
   • Grupy kontrahentów
   • Formularz kontrahenta
   • Lista pracowników
   • Lista właścicieli (wspólników)
   • Lista urzędów
   Ogólne – ćwiczenia

   Moduł Kasa/Bank

   • Konfiguracja modułu krok po kroku
   • Rejestry kasowe/bankowe
   • Struktura rejestru
   • Formy płatności
   • Kilka rachunków bankowych
   • Preliminarz płatności
   • Funkcje dodatkowe
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Wydruki przelewów
   • Rozliczenia
   • Kompensaty
   • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
   • Noty odsetkowe
   • Ponaglenia zapłaty
   • Potwierdzenie salda

   Moduł Kasa/Bank – ćwiczenia

   Moduły: Księga Handlowa i Środki Trwałe

   • Struktura modułów
   • Konfiguracja modułów
   • Plan kont
   • Konta księgowe
   • Plan kont
   • Bilans otwarcia
   • Zapisy ksiegowe
   • Dziennik (Zapisy księgowe)
   • Rozrachunki na kontach
   • Księgi rachunkowe - wydruki
   • Ewidencja VAT
   • Deklaracja VAT-7
   • Ewidencja dodatkowa
   • Schematy księgowe
   • Nagłówek schematu księgowe
   • Element schematu księgowego
   • Zestawienia księgowe
   • Definiowanie zestawienia
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
   • Zakładanie pozycji zestawienia
   • Przykład
   • Podpisanie gałęzi zestawienia
   • Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Deklaracja PIT-4R
   • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym
   • Ewidencja środków trwałych

   Moduły: Księga Handlowa i Środki Trwałe - ćwiczenia

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
   • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
   • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
   • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

   Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   Dodatkowe informacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33