PostrgreSQL – administracja bazą danych

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad zarządzania serwerem PostgreSQL oraz poszczególnymi bazami danych. Będzie rozumiał znaczenie ról, przestrzeni tabel oraz schematów. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą roli kluczowych parametrów serwera oraz umiejętność ich modyfikowania różnymi metodami. Posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną praktyczną korzyścią uzyskaną na szkoleniu będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel. Zalecana jest znajomość podstaw tworzenia programów w języku PL/pgSQL.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Rola aplikacji psql i PgAdmin III w zarządzaniu bazami danych i serwerem.

  Zasady konfigurowania parametrów serwera.

  Rodzaje i metody uruchamiania, zatrzymywania i restartu serwera.

  Zasady bezpieczeństwa w dostępie do danych.

  Zarządzanie bazą:

  • Zarządzanie tabelami
  • Zarządzanie schematami
  • Przenoszenie obiektów
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel

  Monitoring bazy

  • Użytkownicy aktywni i zablokowani
  • Usuwanie sesji użytkowników
  • Wykorzystanie tabel przez użytkowników
  • Wykorzystanie dysku przez dane tymczasowe

  Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

  • Logiczne kopie zapasowe jednej bazy
  • Logiczne kopie zapasowe wszystkich baz
  • Kopia zapasowa definicji obiektów bazy
  • Fizyczna kopia zapasowa bazy
  • Odzyskiwanie baz danych
  • Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonych tabel, przestrzeni tabel, baz danych
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
  • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
  • Planować nowe bazy danych
  • Przygotowywać plik parametrów
  • Rozłączać i blokować użytkowników
  • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów
  • Usuwanie użytkowników
  • Przygotowywać skrypty wykonywane w całości
  • Zarządzać obiektami schematów
  • Zarządzać przestrzeniami tabel
  • Tworzyć kopie zapasowe
  • Odzyskiwać bazy danych, pojedyncze tabele i wybrane przestrzenie tabel
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostgreSQL – strojenie wydajnościowe”
  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/admin.html
 • Program szkolenie ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33