Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z opcjami serwera MS SQL pozwalającymi na podniesienie jego wydajności oraz zwiększenie efektywności zapytań SQL i aplikacji współpracujących z bazą danych. Uczestnik uzyskuje umiejętności związane z monitorowaniem wydajności serwera, analizą zapytań SQL, pracą optymalizatora zapytań, tworzeniem podpowiedzi dla optymalizatora zapytań, tworzeniem indeksów, zarządzaniem transakcjami i blokadami w bazie danych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów i programistów baz danych oraz projektantów raportów i osób prowadzących analizę danych, które są zainteresowane możliwościami strojenia baz danych MS SQL Server i optymalizacją zapytań SQL. Jednocześnie szkolenie pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki MCTS oraz MCITP: 70-433 TS: Microsoft SQL Server, Database Development oraz MCTS: 70-432 TS: Microsoft SQL Server, Implementation and Maintenance.

 • Wymagania wstępne

  Znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość relacyjnych baz danych, znajomość języka SQL lub ukończenie szkolenia SQL – język dostępu do baz danych MS SQL Server.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Monitorowanie wydajności serwera MS SQL Server

  • omówienie czynników wpływających na wydajność systemu baz danych
  • omówienie typowych problemów wydajności i przyczyn ich powstawania
  • śledzenie wskaźników wydajności serwera
  • posługiwanie się widokami i funkcjami dynamicznego zarządzania w kontekście śledzenia parametrów wydajnościowych serwera

   Narzędzia monitorowania wydajności bazy danych

  • monitorowanie wydajności przy pomocy Monitora Systemu
  • śledzenie parametrów serwera przy pomocy narzędzia SQL Server Profiler
  • strojenie bazy danych przy pomocy Database Engine Tuning Advisor pod kątem zapytań kierowanych do bazy danych
  • posługiwanie się poleceniem DBCC
  • Poprawa wydajności zapytań przez indeksowanie danych
  • omówienie budowy indeksów 
  • rodzaje indeksów 
  • ogólne wskazówki dotyczące wyboru kolumn do indeksowania
  • tworzenie indeksów pokrywających zapytanie
  • sugestie serwera odnośnie brakujących indeksów
   • indeksy typu clustered
   • indeksy typu nonclustered
   • indeksy unikalne

   Konserwacja i utrzymanie indeksów

  • zarządzanie indeksami 
  • omówienie przydatnych opcji indeksów
  • monitorowanie fragmentacji danych
  • usuwanie fragmentacji danych
  • przebudowa i reorganizacja indeksów

  Tworzenie i utrzymywanie statystyk 

  • tworzenie statystyk dla optymalizatora zapytań
  • zalecenia odnośnie automatycznego tworzenia statystyk
  • zalecenia odnośnie ręcznego tworzenia statystyk
  • utrzymywanie wiarygodnych statystyk 
  • aktualizacja statystyk
  • przeglądanie statystyk
  • analiza planów wykonania zapytań
  • działanie optymalizatora zapytań
  • śledzenie informacji dotyczących wykonania zapytań
   • statystyki czasu
   • statystyki operacji wejścia/wyjścia
   • plany wykonania zapytań
  • przegląd fizycznych i logicznych operatorów realizacji zapytania
  • analiza graficznego planu wykonania zapytania
   • podejrzane miejsca podczas realizacji zapytania
   • wskazówki odnośnie miejsc, które można optymalizować
  • użycie polecenia SHOWPLAN

   Sterowanie wykonaniem zapytań SQL

  • wskazówki odnośnie nadpisywania planu optymalizatora
  • rodzaje podpowiedzi
  • omówienie popularnych podpowiedzi i śledzenie nadpisanych planów wykonania zapytań

   Zarządzania transakcjami i blokadami

  • wpływ użycia transakcji na wydajność operacji realizowanych w bazie danych
  • omówienie rodzajów blokad i zasobów podlegających blokowaniu
  • przegląd typowych problemów równoległego dostępu do danych w bazie 
  • omówienie poziomów izolacji transakcji w kontekście wydajności realizowanych operacji 
  • zapobieganie zakleszczeniom 
  • monitorowanie blokad

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • monitorować parametry wydajnościowe serwera bazy danych
  • tworzyć indeksy pod kątem realizowanych poleceń SQL
  • poprawiać wydajność swoich zapytań, raportów i serwera bazy danych
  • dbać o dobrą kondycję serwera
  • analizować plany wykonania zapytań i wskazać miejsca potencjalnych problemów
  • instruować optymalizator zapytań, w jaki sposób ma przebiegać wykonanie zapytania
  • zarządzać transakcjami, blokadami i unikać zakleszczeń w systemie.

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Wprowadzenie do Deep Learning

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33