Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą wykorzystania zaawansowanych funkcjonalności języka T-SQL a w szczególności funkcji okienkowych, analitycznych, zasad tworzenia skryptów, wykorzystania zmiennych, instrukcji warunkowych oraz tabel tymczasowych. Dodatkowo uzyskane umiejętności pozwolą na wzbogacenie własnych rozwiązań o przetwarzanie typów danych przestrzennych oraz hierarchicznych. Znajomość stosowania omawianych konstrukcji T-SQL pozwoli uczestnikom na rozwiązywanie problemów analitycznych o wysokim stopniu komplikacji, wymagających przeprowadzania całych sekwencji operacji przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka T-SQL w stopniu pozwalającym na tworzenie zapytań wybierających, filtrujących, grupujących oraz agregujących danych (zakres szkolenia Język T-SQL – poziom podstawowy).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Funkcje okienkowe – wykorzystanie klauzuli OVER.

  Funkcje rankujące.

  Funkcje analityczne.

  Przykłady zastosowania funkcji okienkowych

  • obliczenia danych z kumulacją (narastająco),
  • średnie ruchome.

  Wyszukiwanie pełnotekstowe – Full-text Search.

  Wykorzystanie danych przestrzennych (spatial, geography)

  • przechowywanie danych,
  • układy odniesienia,
  • tworzenie zapisu kształtów geometrycznych,
  • zapytania i indeksy przestrzenne.

  Wykorzystanie typu hierarchicznego (HierarchyID).

  Zasady tworzenia skryptów w języku T-SQL - wsady.

  Wykorzystanie zmiennych

  • zmienne skalarne,
  • zmienne tabelaryczne.

  Konstrukcje sterujące przepływem programu (WHILE, IF).

  Wykorzystanie tabel tymczasowych.

  • tabele tymczasowe globalne,
  • tabele tymczasowe lokalne.

  Różnice i podobieństwa w wykorzystaniu zmiennych tabelarycznych oraz tabel tymczasowych.

  Przetwarzanie danych przy pomocy kursorów.

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wykorzystywać funkcje okienkowe, analityczne oraz rankujące w zaawansowanych scenariuszach analizy danych.
  • Tworzyć skrypty wykonujące przetwarzanie danych.
  • Używać tabel tymczasowych do chwilowego przechowywania etapowych wyników przetwarzania danych.
  • Wykorzystywać indeksy pełnotekstowe do zaawansowanego wyszukiwania danych w bazie.
  • Wykorzystywać dane przestrzenne oraz hierarchiczne.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.
  • Język T-SQL - Wykorzystanie XML – szkolenie dotyczące przetwarzania danych w formacie XML.
  • Język T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie omawiające narzędzia usprawniające wykonywanie zapytań oraz zasady rozwiązywania problemów z wydajnością działania.
  • SQL Server - administracja. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych komponentów SQL Server pozwala na tworzenie efektywniejszych skryptów oraz programów w T-SQL

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33