Szkolenie Komunikacja Interpersonalna

Interaktywne i Kompleksowe Warsztaty z Komunikacji

Opis szkolenia

Szkolenie Komunikacja interpersonalna przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • uświadomić sobie praktyczne potrzeby komunikowania się w miejscu pracy
 • poznać wszystkie składowe procesu komunikacji
 • poznać, przećwiczyć i udoskonalić techniki konstruowania zrozumiałych przekazów oraz udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • nabyć/rozwinąć umiejętność aktywnego słuchania, z efektywnym zadawaniem pytań włącznie
 • nabyć/rozwinąć umiejętności skutecznego stosowania i odczytywania komunikatów pozawerbalnych
 • poznać wpływ i przećwiczyć stosowanie języka pozytywów na budowanie relacji międzyludzkich
 • skutecznie identyfikować i eliminować bariery w porozumiewaniu się z zespołem
 • lepiej wykorzystywać elementy komunikacji niewerbalnej w kontaktach międzyludzkich


Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

 • wykorzystywał zasady precyzji wypowiedzi do konstruowania jasnych komunikatów podczas przekazywania instrukcji / informacji,
 • skutecznie sprawdzał zrozumienie przekazu przez odbiorcę poprzez stosowanie parafrazy i zadawanie odpowiednich pytań,
 • stosował technikę udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej swoim współpracownikom,
 • wykorzystywał język pozytywów do budowania dobrych relacji z innymi,
 • trafnie odczytywał sygnały pozawerbalne i stosować je adekwatnie do sytuacji,
 • eliminował lub ograniczał przeszkody pojawiające się w procesie komunikacji z zespołem,
 • wykorzystywał zasady komunikacji mailowej i telefonicznej do sprawniejszego porozumiewania się tymi kanałami.
 • rozpoznawał sytuacje, które wymagają uruchomienia funkcji coacha/ mentora.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie Komunikacja Interpersonalna przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie efektywnego porozumiewania się ze swoimi podwładnymi.

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • POTRZEBY KOMUNIKACYJNE: Po co się komunikujemy? Do czego tak naprawdę potrzebna jest komunikacja w miejscu pracy?
 • PROCES KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ: Co wchodzi w skład tego procesu? Czy jest to proces sprawiedliwy? Kto ponosi odpowiedzialność za efektywność komunikacji?
 • ROLA NADAWCY: Jak konstruować przekaz, by dobrze „trafiał” do odbiorcy? Jak instruować, informować, krytykować i chwalić? 
 • ROLA ODBIORCY: Co to znaczy „mieć oczy i uszy otwarte”? Czy to wystarczy, by zrozumieć rozmówcę? Jak porzucić rolę biernego odbiorcy przekazu na rzecz aktywnego słuchacza? Jak efektywnie pytać?
 • KOMUNIKACJA RELACYJNA: Jaki wpływ ma sposób komunikowania się na nastawienie innych do nas? Jak wykorzystać język do budowania dobrych relacji w miejscu pracy? 
 • KOMUNIKACJA POZAWERBALNA: Co „mówimy” nic nie mówiąc? Jak „wyłapywać” sygnały wysyłane przez rozmówcę?
 • BARIERY KOMUNIKACYJNE: Co może utrudniać efektywne porozumiewanie się? Co możemy robić, aby skutecznie przezwyciężać te trudności?
 • FORMY KOMUNIKOWANIA SIĘ: Czy powinienem zadzwonić, powiedzieć to „w cztery oczy” czy napisać maila? Który rodzaj komunikacji jest najbardziej efektywny i w jakich przypadkach? Jakimi prawami rządzi się każdy z nich

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty z zakresu zarządzania pracownikami:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Efektywne kierowanie pracownikami
 • Motywowanie pracowników
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia