Zarządzanie zespołem i pracownikami

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Zarządzanie zespołem i pracownikami - Szkolenie stacjonarne lub zdalne

   Odkryj tajniki skutecznego zarządzania zespołem!

   Opis szkolenia

   Szukasz sposobu, aby wzmocnić swoje umiejętności jako lider zespołu? Sprawdź szkolenie z zarządzania zespołem i pracownikami! Podczas tego szkolenia dowiesz się jak efektywnie budować kulturę współpracy w zespole. Nabędziesz i rozwiniesz umiejętności świadomego kierowania zespołem, uwzględniając indywidualne predyspozycje i cechy charakterologiczne uczestników. Poznasz własne zalety i słabości w kontekście pracy grupowej, oraz określisz optymalną roli w zespole dla każdego uczestnika. 

   Nauczymy Cię także różnych form motywacji oraz umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki w sposób konstruktywny. Zrozumiesz, jak skutecznie oceniać pracowników oraz zarządzać konfliktem w zespole.

   Szkolenie z zarządzania zespołem i pracownikami jest dedykowane osobom zarządzających lub przygotowujących się do tej roli (szefowie, liderzy zespołów, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające grupami i projektami itp.). 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   • poznanie teorii dobrego teamu
   • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
   • nabycie i rozwój zdolności  świadomego  kierowania  zespołem
   • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
   • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
   • poznanie różnych form motywacji
   • uświadomienie sobie potrzeby standaryzacji oceny pracowników
   • doskonalenie umiejętności udzielania i przyjmowania pochwał i krytyki oraz umiejętności samooceny i oceny innych członków zespołu (przełożonych, podwładnych, współpracowników)

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

   • zarządzać kluczowymi kompetencjami lidera zespołu
   • rozpoznawać preferowane role zespołowe członków zespołu i w miarę możliwości dopasowywać do nich zadania członków zespołu
   • zarządzać swoja postawą podczas konfliktu w zespole
   • zarządzać procesem konfliktu w zespole
   • odczytywać kanał motywacji pracownika i dostosowywać rodzaj działań, zadań, nagród adekwatny do preferowanego stylu bycia motywowanym u pracownika
   • obiektywizować ocenę pracownika
   • udzielać pochwały i krytyki w sposób konstruktywny oraz rzetelny w oparciu o fakty
   • przyjmować informację zwrotną od pracowników

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających innymi lub przygotowujących się do tej roli (szefowie, liderzy zespołów, menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające grupami i projektami itp.). Szkolenie istotne będzie również dla osób, które niekoniecznie pełnią funkcje kierownicze, ale do zakresu ich kompetencji w pracy należy m.in.: motywowanie pozafinansowe, ocena pracowników, udzielanie informacji zwrotnej.

   Przygotowanie uczestników

   Brak wymagań wstępnych.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia 

   • teorie dobrego zespołu (ewolucja koncepcji)
   • zespół jako zestawienie osobowości, zależności międzyludzkich, hierarchii ról
   • zespół a grupa robocza, efektywność zespołu
   • potencjał członków zespołu – wykorzystanie indywidualnych predyspozycji
   • kryzys w zespole i jego przełamywanie
   • kompetencje członków zespołu
   • lider – pozycja, autorytet, modele zarządzania, organizacja pracy
   • motywacja pozafinansowa – rozpoznawanie potrzeb motywacyjnych członków zespołu
   • ocena w zespole – jak udzielać jej obiektywnie i sprawiedliwie
   • pochwała i krytyka – udzielanie i przyjmowanie informacji

   Metoda realizacji szkolenia

   Do  osiągnięcia   wymienionych   celów   i   skutków   ich  realizacji  potrzebna jest  bogata  metodyka szkolenia.  Oto ona:

   • mini-wykłady  -  zawierają  wiedzę  z  zakresu  tematyki  szkolenia  potrzebną  do jej  efektywnej  realizacji  w  praktyce,  wprowadzają   do  późniejszej   samooceny  uczestników  treningu,  są  podstawą  do  doskonalenia  umiejętności
   • ćwiczenia  -  pozwalają  na  bieżąco  wykorzystywać  nabytą  wiedzę,  wprowadzane w  większości  w  trakcie części  teoretycznych urozmaicają  ich  przebieg. Część ćwiczeń wprowadza do danego modułu szkolenia poprzez doświadczanie przez uczestników w praktyce
   • praca grupowa – daje możliwość wypracowania materiału, będącego kompilacją wiedzy i doświadczenia oraz kreatywności grupy uczestników. Metoda sprzyja też integracji uczestników i lepszemu poznawaniu się w sytuacji zadaniowej
   • prezentacje – dokonywane przez uczestników na różnych etapach pracy dają możliwość wspólnej analizy omawianego materiału, a także ćwiczą umiejętność wystąpienia przed grupą i przekonywania do swoich racji. Budują zatem pewność siebie uczestników, co, w kontekście tematu szkolenia, jest kolejną dodaną jego wartością
   • testy  -  dają  uczestnikom  podstawę  do  indywidualnej  samoanalizy  swoich  cech charakterologicznych, posiadanych  wrodzonych  tendencji, zalet  i  niedoskonałości w kontekście postawy asertywnej; zapewniają  dyskrecję (anonimowość). Analiza  testu  odbywa się publicznie, jednak  nawet  trener  szkolenia  nie  wie,  który  z  wyników  jest  wynikiem danego uczestnika.  Sprzyja  to  "uczciwemu" wypełnianiu  testu, który  dzięki  temu  daje wiarygodne wyniki
   • case study – odnosząc się do realiów zawodowych pozwala uczestnikom na analizę sytuacji i kilku postaw, które wiążą się z tematyką Szkolenia
   • gra – w symulowanej rzeczywistości pozwala na ujawnienie się zachowań, które faktycznie towarzyszą nam w pracy zawodowej, a z których często nie zdajemy sobie sprawy. Warto je znać, aby wzmacniać te pożądane i niwelować te niekorzystne dla współpracy z innymi
   • scenki – uczestnicy wchodząc w odgrywane role sami kształtują potencjalną rzeczywistość ucząc się budowania rozmowy i dalszych relacji w oparciu o zdobyta wiedzę. Metoda pozwala na zaangażowane uczenie się własnych zachowań i wypowiedzi

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Szkolenia z oferty z zakresu zarządzania pracownikami:

   • Zarządzanie zespołem i pracownikami
   • Motywowanie pracowników
   • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
   • Zarządzanie zmianą.
   • Zarządzanie konfliktem w zespole.

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

   Podobne szkolenia