Zmieniający się charakter pracy zawodowej, coraz większa mobilność pracowników, popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że na znaczeniu zyskuje zagadnienie zarządzania efektywnością i wydajnością pracowników oraz możliwość monitorowania ich pracy.

Czas poświęcony na pracę nie zawsze idzie w parze z jej efektywnością, a w konsekwencji, z pożądanymi wynikami. Skuteczność pracowników łatwo ocenić na podstawie założonych kluczowych wskaźników efektywności, czyli mierników, które pokazują pełny obraz realizacji poszczególnych zadań i założonych celów.

Czytelna prezentacja tych wskaźników stanowi duże ułatwienie dla kadry menadżerskiej, która chce mieć wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Z drugiej strony, także pracownicy mając dostęp do informacji o wynikach swojej pracy mają możliwość sprawdzenia na bieżąco swojej skuteczności, co może być czynnikiem motywującym.

Efektywność i wydajność pracy należy mierzyć regularnie

Badanie wskaźników ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy dany pracownik zajmuje odpowiednie stanowisko oraz jak efektywnie pracuje w porównaniu z innymi. Można to zweryfikować poprzez porównywanie, ile czasu zajmuje wykonanie podobnych zadań różnym osobom, a także porównanie jakości ich pracy.

Kluczowym etapem zarządzania efektywnością pracowników jest analiza danych i planowanie kolejnych działań na podstawie uzyskanych wyników. Z punktu widzenia pracownika bardzo ważna jest regularna informacja zwrotna na temat efektów jego pracy. Dzięki narzędziom do monitorowania pracy, sami pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać swoje wyniki.

Zarządzanie efektywnością pracowników, wspierane przez profesjonalne narzędzia informatyczne, jak systemy Business Intelligence, przynosi firmom wymierne korzyści. Oczywiście poza oczekiwanym wzrostem przychodów firmy, wzrostem ilości wykonanej pracy w danym okresie czasu, wzrasta także jakość, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pomiar, analiza i weryfikacja wyników pracy

Dzięki systemom klasy BI, które mierzą efektywność pracowników, każdy z nich może zobaczyć wyniki swojej pracy w czasie realnym, a także porównanie swoich wyników do pozostałych pracowników.

Przykład działania:

Osoby zatrudnione w biurze rachunkowym mogą być rozliczane z liczby wprowadzonych dokumentów lub liczby operacji wykonanych w systemie. Dzięki systematycznemu pomiarowi, pracownik otrzymuje informację, jaką normę wypracował w porównaniu do okresów poprzednich, a dodatkowo może zobaczyć jak pracuje w porównaniu z innymi, co z kolei może przełożyć się na czynnik motywujący dla pracowników.

Comarch MyPoint umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników firmy wynikających między innymi z wprowadzania dokumentów do systemów Comarch ERP XL i Comarch ERP Optima. Aplikacja jest skutecznym wsparciem w zakresie realizacji procesów controlingu, takich jak utrzymanie efektywności pracy operatorów, monitorowanie trendów produktywności i efektywności wykonywanych operacji.

Aplikacja umożliwia:

  • monitorowanie efektywności pracy firmy, która korzysta z Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL,
  • monitorowanie trendu produkcyjności w poszczególnych okresach,
  • monitorowanie pracy operatorów w biurach rachunkowych - możliwość przełączania się między bazami firmowymi,
  • kontrolowanie przez pracownika własnej produktywności, osiąganej w danym okresie.

,moja praca - monitorowanie własnej pracy i efektywności w MyPoint

Dashboard pracownika – „Moja praca”, na którym pracownik może w różnych perspektywach czasowych analizować swoją wydajność, również w porównaniu z innymi pracownikami

Dashboard administratora – „Praca operatorów”, na którym kierownictwo może w różnych perspektywach czasowych porównać ilość wykonanych operacji oraz produktywność swoich pracowników

Dashboard administratora – „Praca operatorów”, na którym kierownictwo może w różnych perspektywach czasowych porównać ilość wykonanych operacji oraz produktywność swoich pracowników

Proces instalacji aplikacji MyPoint  jest prosty i wysoce zautomatyzowany, dzięki temu zapewniona jest szybka implementacja rozwiązania. Instalacja MyPoint odbywa się bezpośrednio z poziomu Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL. Kontrolka Comarch MyPoint dostępna jest na wstążce w zakładce „Ogólne” obu systemów.

Zapoznaj się z wersją demonstracyjną Comarch MyPoint. Aplikację można testować w przeglądarce internetowej. Wersja demo nie wymaga instalacji ani rejestracji użytkowników.

Zachęcamy już teraz do wybrania Operatora i zalogowania się do aplikacji bez wpisywania hasła w celu przetestowania produktu.

Więcej o Comarch MyPoint: Ceny i Demo

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skomentuj

Dodaj komentarz

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza