Monitorowanie efektywności pracy

Zmieniający się charakter pracy zawodowej, coraz większa mobilność pracowników, popularyzacja pracy zdalnej sprawiają, że na znaczeniu zyskuje zagadnienie zarządzania efektywnością i wydajnością pracowników oraz możliwość monitorowania ich pracy.

Czas poświęcony na pracę nie zawsze idzie w parze z jej efektywnością, a w konsekwencji, z pożądanymi wynikami. Skuteczność pracowników łatwo ocenić na podstawie założonych kluczowych wskaźników efektywności, czyli mierników, które pokazują pełny obraz realizacji poszczególnych zadań i założonych celów.

Czytelna prezentacja tych wskaźników stanowi duże ułatwienie dla kadry menadżerskiej, która chce mieć wpływ na efektywność pracy swoich podwładnych. Z drugiej strony, także pracownicy mając dostęp do informacji o wynikach swojej pracy mają możliwość sprawdzenia na bieżąco swojej skuteczności, co może być czynnikiem motywującym.

Efektywność i wydajność pracy należy mierzyć regularnie

Badanie wskaźników ma pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy dany pracownik zajmuje odpowiednie stanowisko oraz jak efektywnie pracuje w porównaniu z innymi. Można to zweryfikować poprzez porównywanie, ile czasu zajmuje wykonanie podobnych zadań różnym osobom, a także porównanie jakości ich pracy. 

Kluczowym etapem zarządzania efektywnością pracowników jest analiza danych i planowanie kolejnych działań na podstawie uzyskanych wyników. Z punktu widzenia pracownika bardzo ważna jest regularna informacja zwrotna na temat efektów jego pracy. Dzięki narzędziom do monitorowania pracy, pracodawca może na bieżąco sprawdzać wyniki swoich pracowników i przekazywać im niezbędne informacje.

Zarządzanie efektywnością pracowników, wspierane przez profesjonalne narzędzia informatyczne, jak systemy Business Intelligence, przynosi firmom wymierne korzyści. Oczywiście poza oczekiwanym wzrostem przychodów firmy, wzrostem ilości wykonanej pracy w danym okresie czasu, wzrasta także jakość, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pomiar, analiza i weryfikacja wyników pracy

Dzięki systemom klasy Business Intelligence, które mierzą efektywność pracowników, każdy z nich może mieć dostęp do informacji przekazanej przez pracodawcę korzystającego z narzędzia. Przykład:

Osoby zatrudnione w biurze rachunkowym mogą być rozliczane z liczby wprowadzonych dokumentów lub liczby operacji wykonanych w systemie. Dzięki systematycznemu pomiarowi, pracownik otrzymuje informację, jaką normę wypracował w porównaniu do okresów poprzednich i jak pracuje w porównaniu z innymi.

Narzędzie Comarch BI Point umożliwia mierzenie, weryfikację i analizę wyników firmy wynikających między innymi z wprowadzania dokumentów do systemów Comarch ERP XLComarch ERP Optima. Aplikacja jest skutecznym wsparciem w zakresie realizacji procesów controlingu, takich jak utrzymanie efektywności pracy operatorów, monitorowanie trendów produktywności i efektywności wykonywanych operacji.

Aplikacja umożliwia:

  • monitorowanie efektywności pracy firmy, która korzysta z Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL,
  • monitorowanie trendu produkcyjności w poszczególnych okresach,
  • monitorowanie produktywności pracowników przez pracodawcę.

Praca opertorów - wodok aplikacji do monitorowanie efektywności pracy pracowników

Dashboard administratora – „Praca operatorów”, na którym kierownictwo może w różnych perspektywach czasowych porównać ilość wykonanych operacji oraz produktywność swoich pracowników

Dla każdego klienta Comarch ERP Optima BI Point i Comarch ERP XL BI Point są dostępne 3 dashboardy znajdujące się w folderze „My Point”. Użytkownik znajdzie tam wszystkie udostępnione analizy. Klienci korzystający z Comarch BI Point mają dzięki temu dostęp m.in. do analiz wydajności pracy pracowników.

Więcej o Comach BI Point

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza