e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

JPK_VAT

(wersja 3)

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa struktura JPK_VAT zmodyfikowana w wyniku konsultacji  podatkowych przeprowadzonych z przedsiębiorcami.

Zmiany polegają między innymi na:

  • ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT (likwidacja adresu przedsiębiorcy)
  • uporządkowaniu oznaczania kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" będzie zawierać oznaczenie „0". Pierwsza korekta będzie mieć oznaczenie „1", a następne – będą kolejno numerowane.
  • nie będzie możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).
  • w danych nagłówkowych pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail". Ma ułatwić kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT. Wysłanie powiadomienia pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby bezpośredniej wizyty w urzędzie skarbowym.

Nowy schemat JPK_VAT został opublikowany na stronie:

http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-jpk

Pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza