Program kadrowo płacowy

Kapitał ludzki, czyli kadry to motor każdej rozwijającej się firmy. Ich potrzebami i sprawami regularnie zajmują się specjaliści z działów HR - kadr i płac, którzy mają przed sobą wiele odpowiedzialnych zadań. Niecenioną rolę w pracy działów kadr pełni program kadrowo - płacowy. Optymalne oprogramowanie kadrowe i wdrożone procesy e-HR pomaga zarówno w tzw. twardym HR (płace, składki ZUS, ubezpieczenia itp.), jak i miękkim (urlopy, organizacja pracy, ocena pracowników).

Ponadto z informatyzacji kadr korzystają sami pracownicy jako aktywni użytkownicy programów kadrowych, np. poprzez zgłaszanie nieobecności czy monitorowanie czasu pracy.

Dowiedz się więcej o programach kadrowych. Wdróż e-HR w swojej firmie!

Oprogramowanie kadrowo płacowe - 9 kluczowych zastosowań

Poznaj kluczowe funkcje i zalety programów kadrowych w portfolio Comarch ERP, które są codziennie używane przez dziesiątki tysięcy polskich firm, w tym biur rachunkowych. Oprogramowanie kadrowe automatyzuje szereg procesów HR i minimalizuje ryzyko kosztownych i kłopotliwych błędów.

Oto 9 najważniejszych obszarów HR, w których programy kadrowo-płacowe przychodzą z wymierną pomocą zarówno specjalistom działu kadr, dyrekcji jak i szeregowym pracownikom.

Automatyzacje – sedno oprogramowania dla kadr i płac

Automatyzacja powtarzalnych czynności uwalnia potencjał pracowników Twojej księgowości i działów kadrowych, likwidując znużenie i frustrację, co przekłada się na zwiększoną płynność i bezawaryjność poszczególnych działań. Ubezpiecza Cię także w czasach ciągłych zmian przepisów dla firm – procesy definiowane i kontrolowane są przez biegłych ekspertów po stronie producenta programu kadrowo-płacowego, czyli Comarch.

Jeśli wprowadzasz istotne zmiany danych Twojego pracownika, które mogą mieć wpływ na naliczenie dla niego wynagrodzeń, program kadrowy zaproponuje stworzenie zapisu historycznego, który pozwoli na odtworzenie historii zatrudnienia pracownika w firmie. W podobnie automatyczny sposób program pomoże Ci obliczyć zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracowników powracających z nieobecności związanych z rodzicielstwem (np. urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego czy urlopu wychowawczego) oraz zadba o kontrolę limitów tych i innych nieobecności.

Wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców

Oszczędzaj czas i eliminuj błędy, automatycznie naliczając wynagrodzenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Regularnie aktualizowany pod ich kątem program kadrowo-płacowy sam zdefiniuje, jakie i w jakiej wysokości składki należy odprowadzić od każdego typu umowy.

Premie, nagrody, deklaracje PIT i ZUS

Jeśli pensja Twojego pracownika zawiera także dodatkowe zmienne – takie jak np. premie uznaniowe, nagrody, dodatki stażowe i funkcyjne – moduł także weźmie je pod uwagę, naliczając je proporcjonalnie lub według spersonalizowanych wytycznych.

Nie musisz martwić się tworzeniem deklaracji PIT i ZUS dla każdego pracownika z osobna. Aplikacja wygeneruje je seryjnie i automatycznie, dla wszystkich bądź tylko dla tych wybranych przez Ciebie.

Czas pracy 

Pandemia COVID-19 zrewidowała politykę kadrową wielu przedsiębiorstw. Rozwiązania, które wcześniej były traktowane jako benefity – jak choćby praca zdalna – zwłaszcza w dobie coraz większej rywalizacji o pracownika stały się nieodzowne.

W ślad za tym zapotrzebowaniem musi iść jednak rozbudowa programów kadrowo-płacowych o moduły, które pozwolą na zarządzanie i limitowanie pracy zdalnej podwładnych. Dzięki Comarch HRM utworzysz kompleksowy grafik pracy, zawierający informacje nie tylko o urlopach, delegacjach i innych nieobecnościach, ale także o pracy zdalnej właśnie  - za pomocą aplikacji Ty i Twoi pracownicy będziecie mogli m.in. określać i realizować zapotrzebowania na konkretne zadania.

Demo Comarch HRM

Rejestracja czasu pracy w programie kadrowym

Comarch HRM możesz także z łatwością zintegrować z programem Comarch TNA, co pozwoli Ci sprawować kontrolę nad realizacją kodeksowego czasu pracy przez Twoich podwładnych.

Comarch TNA to system rejestracji czasu pracy współpracujący z programem kadrowym pozwala na bieżące monitorowanie i analizowanie danych dotyczących czasu pracy pracowników. Narzędzie daje dostęp do wielu form rejestracji aktywności pracowników jak deklaracja pracy zdalnej, wskazywanie przerw służbowych i prywatnych. Comarch dostarcza również dedykowane urządzenia RCP, które umożliwiają rejestracje wejść/wyjść za pomocą kart RFID bądź telefonu

Współpraca Comarch TNA z HRM

Elektroniczne akta pracownicze

Digitalizacja biznesu w praktyce oznacza także rezygnację ze słynnych zakurzonych pracowniczych teczek – tę samą dokumentację możesz prowadzić w nowoczesnej, cyfrowej formie, dbając zarazem o środowisko, własną wygodę i przestrzeń w Twoim biurze.

Nowoczesny program kadrowy pomoże Ci przygotować e-teczkę osobową, która będzie zawierała komplet wymaganych dokumentów dotyczących historii zatrudnienia danej osoby w Twojej firmie – od procedur rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny, zaświadczenie z badań medycyny pracy, dyplomy uczelni wyższych, świadectwa pracy, oceny, uwagi z rozmów kwalifikacyjnych) poprzez sam przebieg pracy (umowa o pracę, badania okresowa, szkolenia, nagany czy upomnienia) aż po jej ustanie (wypowiedzenie, świadectwo pracy).

PPK w programie kadrowo - płacowym

Idea Pracowniczych Planów Kapitałowych to dodatkowe oszczędności dla każdego pracownika, na które składają się on sam, pracodawca i budżet państwa. Uczestnictwo w PPK nie jest obowiązkowe, ale każdy pracownik zostaje automatycznie do nich przypisany. Z uwagi na złożoność całego procesu, w który zaangażowanych jest kilka podmiotów, wsparcie IT obsługi zagadnienia jest praktycznie niezbędne dla każdego pracodawcy.

Aplikacja Comarch PPK oferuje zestaw funkcjonalności, dzięki którym we współpracy z programem do kadr i płac obsłużysz wszystkie aspekty Pracowniczych Planów Kapitałowych – w tym prowadzenie ewidencji pracowników przystępujących do i występujących z programu, naliczanie i ewidencję miesięcznych składek czy generowanie plików o składkach dla instytucji finansowych.

Aplikacja Comarch PPK

Program dostosowany do wymogów branżowych

Dobry program kadrowy powinien być elastyczny i otwarty na potrzeby różnych branż np. branży transportowej. Ogłoszony w lipcu 2020 roku Pakiet mobilności to zbiór unijnych przepisów regulujących czas i warunki pracy kierowców międzynarodowych. Przepisy te dotyczą m.in. stosunku czasu jazdy do czasu i sposobu odpoczynku, zasady delegowania kierowców, kabotaży i tachografów czy metod naliczania diet i ryczałtów. Zmiany wchodzą w życie systematycznie z każdym rokiem.

W 2023 przewiduje się m.in. obowiązkowe wdrożenie tachografów nowszej generacji i nowe regulacje dotyczące minimalnej liczby miejsc postojowych w bazach eksploatacyjnych czy oświadczeń dotyczących kierowców. W Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry Plus możesz obsłużyć związane z Pakietem procesy – np. naliczać diety, podając kraj i okres wykonywania pracy, czy wyliczać podstawy zasiłków.

Pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój pracownika – miękki HR w oprogramowaniu dla kadr

Dobrego pracownika trudniej dzisiaj zdobyć i utrzymać w firmie niż kiedykolwiek wcześniej. O nawiązaniu i utrzymaniu współpracy często decydują detale, a nowe pokolenia – millenialsi i zetki – są bardzo wyczulone na podmiotowe, indywidualne traktowanie w miejscu pracy.

W czytelny, transparentny sposób współpracuj z podwładnymi już od samego rozpoczęcia ich kariery w Twojej firmie – a nawet wcześniej, bo oprogramowanie do zarządzania kadrami -  Comarch HRM zastosujesz również jako narzędzie pomocnicze w trakcie rekrutacji. A kiedy już kandydat stanie się pracownikiem, dziel się z nim feedbackiem na temat jego poczynań i motywuj go do dalszego rozwoju poprzez klarowny system oceny pracowniczej oraz spersonalizowane plany szkoleń, które pozwolą Ci sprawować pełną kontrolę nad kompetencjami kadry oraz grafikiem urlopów szkoleniowych pracowników.

Elektroniczny obieg dokumentów pracowniczych

Poziom digitalizacji podstawowych procesów, jaki możesz osiągnąć, powinien być jednym z najważniejszych wskaźników, według których powinieneś decydować, jaki program do kadr i płac wybrać.

Dzięki współpracy Comarch HRM i Comarch DMS możesz wyeliminować niepotrzebne i zwiększające ryzyko błędów papierowe dokumenty w rodzaju wniosków urlopowych, wypowiedzeń, próśb o pracę zdalną czy o podwyżkę, kart obiegowych czy kwestionariuszy osobowych, zastępując je intuicyjnym, prostym w obsłudze interfejsem informatycznego ekosystemu Comarch.

Postaw więc na elektroniczną obsługę procesów pracowniczych zarówno z myślą o dziale kadr, który chętnie pozbędzie się zbędnej papierologii, jak i o pozostałych pracownikach, którzy przyzwyczajeni do ułatwień, jakie przynosi im digitalizacja w sferze prywatnej, szukają jej teraz także w środowisku pracy.

Zobacz demo Comarch DMS

Testuj programy kadrowe i rozwiązania e-HR od Comarch ERP:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza