Autozapis do PPK – co oznacza i czy możesz z niego zrezygnować?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to jeden z dobrowolnych systemów długoterminowego oszczędzania emerytalnego. W 2023 roku nastąpi tzw. autozapis do PPK. Co to oznacza? Czy można zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i określa ona funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania emerytalnego, wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. System organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów określonych w ustawie o PPK. Pracodawca sam wybiera instytucję finansową, z którą otworzy dla każdego z pracowników indywidualny rachunek PPK. 

Rachunek PPK jest zasilany co miesiąc, przez wpłaty z pensji pracownika oraz od pracodawcy. Państwo przekazuje na PPK wpłatę powitalną oraz dodatkowe coroczne dopłaty. Środki, jakie wpłyną na rachunek PPK będą stanowiły prywatny kapitał pracownika. Co istotne, zapisu do PPK pracodawca dokonuje automatycznie, zatem każdy pracownik będący w przedziale wiekowym 18-55 lat zostaje zapisany do PPK i nie musi podejmować żadnych działań w tym kierunku.

Przystąpienie do PPK jest jednak dobrowolne, zatem każdy pracownik może zrezygnować z tego programu. Aby móc zrezygnować z uczestnictwa w PPK należy złożyć stosowną deklarację, której wzór określa i udostępnia m.in. oficjalny portal MojePPK.pl prowadzony przez Polski Fundusz Rozwoju. Złożenie takiej deklaracji spowoduje, że z pensji pracownika nie będzie przekazywana wpłata na PPK. Tym samym w ramach PPK nie uzyskamy również dopłaty od pracodawcy, czy od państwa.

Autozapis PPK - co to oznacza?

To, co powinien wiedzieć każdy pracownik kwalifikujący się do programu to fakt, że przepisy nakładają na podmiot zatrudniający obowiązek dokonywania cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu. 

Od 2023, co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, pracodawca musi poinformować pracownika – uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK, o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Oznacza to zatem, że wszystkie wcześniej złożone deklaracje o rezygnacji z programu PPK tracą ważność wraz z końcem lutego 2023 roku. 

Jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji rezygnacji z PPK, pracodawca włączy go ponownie do programu i środki z wynagrodzenia pracownika będą wpłacone na konto PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji. Ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 (poprzednio złożona deklaracja jest ważna do ostatniego dnia lutego). Oznacza to zatem, że pracownik, który nie chce wpłacać środków na rachunek PPK musi co 4 lata zgłaszać ponowną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Czy można zrezygnować z PPK?

Kiedy można zrezygnować z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych? Deklarację o rezygnacji PPK można złożyć w każdej chwili u pracodawcy, jednak należy mieć na uwadze, że jeżeli deklarację złoży się zbyt późno i tak część wynagrodzenia zostanie potrącona z tytułu składki do PPK (za miesiące, w których pracownik był objęty PPK).  Ponowną deklarację o rezygnacji w 2023 roku będzie można złożyć od dnia 1 marca 2023 roku. Po rezygnacji pracownika z udziału w PPK pracodawca nie może pobierać i naliczać składek w programie. Warto wiedzieć, że w każdej chwili pracownik może wrócić do oszczędzania w PPK – w tym celu należy złożyć u pracodawcy wniosek o chęci dołączenia do PPK. 

Rozwiązania Comarch ERP pomagają w autozapisie

Wśród produktów Comarch ERP jest rozwiązanie, które służy jest do ewidencji i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w firmie - jest to aplikacja Comarch PPK. Narzędzie pozwala również na sprawne przekazywanie informacji do instytucji finansowych poprzez wymianę plikową i bezplikową. Również przy autozapisie aplikacja gra ważną rolę, ponieważ przypomina operatorowi aplikacji o automatycznych wznowieniach, a przy tym pozwala ewidencjonować rezygnacje czy przystąpienia do PPK. Aplikacja dostępna jest w wersji zintegrowanej z systemami Comarch ERP, jak i w wersji standalone działającej niezależnie od posiadanego systemu ERP.  

Testuj Aplikację Comarch PPK  

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza