Podsumowanie konsultacji dot. KSeF

Ministerstwo Finansów przeprowadziło serię spotkań konsultacyjnych dot. wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF. Podczas ostatniego spotkania, na którym obecni byli zarówno eksperci, jak i przedstawiciele rządu, w tym Minister Finansów Andrzej Domański, zaprezentowano dalszy kierunek rozwoju systemu KSeF.

Minister jasno podkreślił, że „od KSeF-u nie ma odwrotu, ten system zostanie wdrożony”, jednak nadal nie poinformowano o nowym terminie wdrożenia. Na razie wiemy, że nadal trwają analizy i audyty, a nową datę wdrożenia powinniśmy poznać na przełomie kwietnia i maja.

Według ministerstwa skala zainteresowania udziałem w konsultacjach przerosła jego oczekiwania, dzięki czemu udało się zebrać wiele różnych cennych opinii od zarówno małych jak i dużych podmiotów. W konsultacjach brał również udział Comarch jako producent oprogramowania Comarch ERP KSeFComarch EDI.

Planowane działania i zmiany

W ramach akcji szkoleniowych ministerstwo planuje już w drugiej połowie kwietnia uruchomienie aplikacji mobilnej na telefony, tak aby każdy przedsiębiorca mógł zapoznać się z tymi rozwiązaniami. 

Dodatkowo na początku maja zgodnie z zapowiedzią ministerstwa we wszystkich urzędach skarbowych (ponad 400) ruszą szkolenia dla zainteresowanych osób. Pomimo spotkania podsumowującego, konsultacje nie są finalnie zakończone, a ministerstwo zapewnia, że nadal chętnie będzie rozmawiało z podatnikami na temat rozwoju systemu KSeF. 

W ramach spotkań prowadzonych przez US dla wszystkich podatników, mają one zostać podzielone na 4 kategorie:

  • główne założenia i funkcjonowanie KSeF,
  • zakres obowiązkowego e-fakturowania, 
  • zasady generowania kodów QR, 
  • metody uzyskania dostępu do e-faktur. 

Podatnicy ponadto będą mogli się umawiać na darmowe indywidualne szkolenia z pracownikami US. Ministerstwo przygotuje również dodatkowe filmy szkoleniowe pomagające w dostosowaniu się do nowych przepisów. 

Oprócz tego w zakresie dostawców oprogramowania do konsultacji zostanie również udostępniona specyfikacja dla integratorów wraz z projektami zmian w ustawie oraz planowane są otwarte spotkania z deweloperami. 

Jak zapowiedziano od lipca ma również ruszyć infolinia KSeF prowadzona przez KAS (Krajową Administrację Skarbową), co również pozwoli przedsiębiorcom na pozyskanie informacji i rozwianie wątpliwości. 

Wprowadzenie systemu i przepisy przejściowe

Jak zostało podkreślone pierwotnie wejście w życie KSeF miało być etapowe, zatem podatnicy VAT czynni mieli wejść w obowiązek już 01.07.2024, a podatnicy zwolnieni z VAT od 01.01.2025. Wraz z początkiem 2025 miało w życie wejść również karanie za niestosowanie KSeF. 

Po konsultacjach w ramach propozycji, KSeF powinien wejść w jednym terminie zarówno dla podatników VAT czynnych jak i zwolnionych, a jego termin powinien zostać ogłoszony tak jak to było wcześniej wspominane na przełomie kwietnia i maja.  Dodatkowo przesunięciu ma podlegać odroczenie kar i obowiązek podania numeru KSeF w płatnościach, w tym dla Mechanizmu Podzielonej Płatności, co pozwoli w dużej mierze na lepsze przygotowanie systemów IT. 

W zakresie trybu awaryjnego (trybu offline) po konsultacjach ministerstwo doszło do wniosku, że wprowadzi w okresie przejściowym dla wszystkich podatników opcje wystawiania elektronicznych faktur „offline” poza KSeF z kodem QR i wprowadzenia ich do KSeF następnego dnia roboczego. 

Zmianie mają również podlegać przepisy dotyczące faktur konsumenckich, których wystawiania w KSeF do tej pory ustawa nie przewidywała. Z uwagi na wiele głosów płynących z rynku w trakcie konsultacji, ministerstwo zakłada, że dopuszczona będzie możliwość wystawiania faktur konsumenckich w KSeF. Konsument miałby uzyskać możliwość dostępu do takich faktur poprzez tzw. dostęp anonimowy, czyli dostęp z wykorzystaniem kodu QR.

W ramach zmian w zakresie identyfikacji nabywcy, ministerstwo planuje, aby skorzystać z mechanizmu samoidentyfikacji nabywcy, w ramach którego podatnicy zwolnieni z VAT podawaliby swój numer NIP w ramach zakupów na potrzeby działalności gospodarczej.  

Kolejną ze zmian ma być również możliwość dodania do KSeF ustrukturyzowanego załącznika do faktury, co do tej pory nie było brane pod uwagę. Z uwagi na niezbędne prace po stronie API KSeF jak i również dostawców oprogramowania ministerstwo planuje niebawem kolejne konsultacje w tym temacie. 

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiedzieli, że 3 kwietnia 2024 r. zostanie udostępniony nowy projekt przepisów wdrażających omówione powyżej założenia oraz rozpoczną się konsultacje w tym zakresie.

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna baza Ministerstwa Finansów, która pozwala na wysyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych przez przedsiębiorców. Tym samym, każda generowana przez przedsiębiorcę e-faktura, będzie trafiała przez KSeF do odbiorcy.

Wejście w ten obowiązek to dla większości przedsiębiorstw rewolucja, dlatego już teraz systemy Comarch ERP są gotowe na wymianę danych ze środowiskiem demonstracyjnym oraz produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur. Warto dodać, że na bieżąco śledzimy aktualne przepisy i implementujemy niezbędne funkcjonalności w systemach Comarch ERP, aby komunikacja z KSeF odbywała się w bez przeszkód.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza