Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy modeli tabelarycznych w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. Modele te stanowią ważną alternatywę dla tradycyjnych baz OLAP. Oferują zwykle krótszy czas budowy, większą prostotę w definiowaniu modeli, formuł oraz zapytań. Modele tabelaryczne mogą być również budowane i wykorzystywane w środowisku Microsoft Excel 2010/2013. 

  Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz, w szczególności dla analityków na co dzień posługujących się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Model tabelaryczny

  • zasada działania (In-Memory, DirectQuery),
  • podstawowe elementy składowe.

  Narzędzia służące do budowy modeli tabelarycznych

  • dodatek Power Pivot w Excel 2010/2013,
  • SQL Server Data Tools,
  • tworzenie projektu.

  Ładowanie danych do modelu tabelarycznego

  • definiowanie źródła danych,
  • określanie tabel źródłowych, 
  • tworzenie relacji pomiędzy tabelami.

  Ładowanie danych z baz danych Access, wielowymiarowych baz OLAP Analysis Services, arkuszy kalkulacyjnych Excel, plików tekstowych. Ładowanie danych poprzez schowek Windows. Inne źródła danych: raport Reporting Services, Data Feed, SharePoint, Windows Azure DataMarket.

  Zaawansowane modelowanie

  • tworzenie hierarchii,
  • implementacja zmian w wymiarach (Slowly Changing Dimensions),
  • relacje wiele-do-wielu,
  • relacje wielokolumnowe,
  • dyskretyzacja danych.

  Warstwa prezentacyjna modelu tabelarycznego

  • nazwy obiektów,
  • ukrywanie kolumn,
  • sortowanie danych w kolumnach,
  • formatowanie,
  • perspektywy,
  • drążenie danych Drillthrough,
  • definiowanie wskaźników KPI

  Podstawy języka DAX

  • składnia formuł,
  • wspierane typy danych,
  • operatory i funkcje.

  Tworzenie kolumn obliczeniowych i miar.

  Obsługa błędów w DAX.

  Najczęściej stosowane funkcje DAX

  • data/czas,
  • tekst,
  • CALCULATE,
  • kontrolowanie filtrów i selekcji,
  • funkcje sortujące,
  • funkcje statystyczne.

  Kontekst wykonywania obliczeń

  • kontekst wiersza,
  • kontekst filtra,
  • modyfikowanie kontekstu,
  • kontekst dla pojedynczych tabel oraz dla wielu tabel.

  Zapytania do modelu tabelarycznego – budowa zapytań w języku DAX.

  Tryby In-Memory i DirectQuery

  • konfiguracja,
  • zastosowania,
  • ograniczenia.

  Bezpieczeństwo danych

  • tworzenie ról,
  • zabezpieczenie serwera,
  • nadawanie uprawnień do danych,
  • definiowanie filtrów w ramach uprawnień,
  • dynamiczne zabezpieczenia z wykorzystaniem języka DAX

  Monitorowanie i optymalizacja działania

  • konfigurowanie wykorzystania pamięci,
  • monitorowanie wskaźników wydajnościowych,
  • optymalizacja zapytań MDX i DirectQuery,
  • wykorzystanie widoków DMV,
  • typowe techniki optymalizacji modelu.
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Projektować strukturę modelu tabelarycznego BISM poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
  • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania modelu tabelarycznego na serwerze SSAS.
  • Wzbogacić strukturę modelu o elementy typu hierarchie, wskaźniki KPI itp.
  • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem zasad optymalizacji modelu.
  • Wykorzystywać język DAX do budowy formuł oraz miar rozszerzających model.
  • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom podstawowy – modele wielowymiarowe OLAP (nazywane również tradycyjnymi) stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do modelu tabelarycznego. Są bardziej skomplikowane w budowie i wdrożeniu, ale oferują większe możliwości modelowanie. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku MDX.
  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
  • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
  • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33