Microsoft SQL Server – Analysis Services

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

   • Cele szkolenia

    W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania i budowy modeli tabelarycznych w środowisku Microsoft SQL Server Analysis Services. Modele te stanowią ważną alternatywę dla tradycyjnych baz OLAP. Oferują zwykle krótszy czas budowy, większą prostotę w definiowaniu modeli, formuł oraz zapytań. Modele tabelaryczne mogą być również budowane i wykorzystywane w środowisku Microsoft Excel 2010/2013. 

    Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych pozwalających na szybkie i efektywne wspieranie wszelkich procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach. Jest to cenna kompetencja dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem różnorodnych zestawień, raportów oraz analiz, w szczególności dla analityków na co dzień posługujących się arkuszem kalkulacyjnym Excel.

   • Profil słuchaczy

    Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

   • Wymagania wstępne

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

   • Czas trwania

    3 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Model tabelaryczny

    • zasada działania (In-Memory, DirectQuery),
    • podstawowe elementy składowe.

    Narzędzia służące do budowy modeli tabelarycznych

    • dodatek Power Pivot w Excel 2010/2013,
    • SQL Server Data Tools,
    • tworzenie projektu.

    Ładowanie danych do modelu tabelarycznego

    • definiowanie źródła danych,
    • określanie tabel źródłowych, 
    • tworzenie relacji pomiędzy tabelami.

    Ładowanie danych z baz danych Access, wielowymiarowych baz OLAP Analysis Services, arkuszy kalkulacyjnych Excel, plików tekstowych. Ładowanie danych poprzez schowek Windows. Inne źródła danych: raport Reporting Services, Data Feed, SharePoint, Windows Azure DataMarket.

    Zaawansowane modelowanie

    • tworzenie hierarchii,
    • implementacja zmian w wymiarach (Slowly Changing Dimensions),
    • relacje wiele-do-wielu,
    • relacje wielokolumnowe,
    • dyskretyzacja danych.

    Warstwa prezentacyjna modelu tabelarycznego

    • nazwy obiektów,
    • ukrywanie kolumn,
    • sortowanie danych w kolumnach,
    • formatowanie,
    • perspektywy,
    • drążenie danych Drillthrough,
    • definiowanie wskaźników KPI

    Podstawy języka DAX

    • składnia formuł,
    • wspierane typy danych,
    • operatory i funkcje.

    Tworzenie kolumn obliczeniowych i miar.

    Obsługa błędów w DAX.

    Najczęściej stosowane funkcje DAX

    • data/czas,
    • tekst,
    • CALCULATE,
    • kontrolowanie filtrów i selekcji,
    • funkcje sortujące,
    • funkcje statystyczne.

    Kontekst wykonywania obliczeń

    • kontekst wiersza,
    • kontekst filtra,
    • modyfikowanie kontekstu,
    • kontekst dla pojedynczych tabel oraz dla wielu tabel.

    Zapytania do modelu tabelarycznego – budowa zapytań w języku DAX.

    Tryby In-Memory i DirectQuery

    • konfiguracja,
    • zastosowania,
    • ograniczenia.

    Bezpieczeństwo danych

    • tworzenie ról,
    • zabezpieczenie serwera,
    • nadawanie uprawnień do danych,
    • definiowanie filtrów w ramach uprawnień,
    • dynamiczne zabezpieczenia z wykorzystaniem języka DAX

    Monitorowanie i optymalizacja działania

    • konfigurowanie wykorzystania pamięci,
    • monitorowanie wskaźników wydajnościowych,
    • optymalizacja zapytań MDX i DirectQuery,
    • wykorzystanie widoków DMV,
    • typowe techniki optymalizacji modelu.
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Projektować strukturę modelu tabelarycznego BISM poprzez prawidłowe opisanie modelu wielowymiarowego.
    • Wykorzystać narzędzia Analysis Services do zrealizowania modelu tabelarycznego na serwerze SSAS.
    • Wzbogacić strukturę modelu o elementy typu hierarchie, wskaźniki KPI itp.
    • Tworzyć wydajne rozwiązania analityczne z wykorzystaniem zasad optymalizacji modelu.
    • Wykorzystywać język DAX do budowy formuł oraz miar rozszerzających model.
    • Tworzyć bazy analityczne uwzgledniające różnorodne schematy zabezpieczeń dostępu.
   • Ścieżka rozwoju

    Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom podstawowy – modele wielowymiarowe OLAP (nazywane również tradycyjnymi) stanowią ważną alternatywę w odniesieniu do modelu tabelarycznego. Są bardziej skomplikowane w budowie i wdrożeniu, ale oferują większe możliwości modelowanie. Szkolenie omawia proces budowy rozwiązania, jego wykorzystanie oraz wprowadza do budowy własnych formuł i zapytań w języku MDX.
    • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz OLAP – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo wykorzystanie języka MDX w zaawansowanych schematach agregacji danych oraz kalkulacjach (instrukcje SCOPE i FREEZE), budowę rozwiązań ROLAP (OLAP czasu rzeczywistego) z użyciem funkcji ProActive Caching, zapis danych do kostek OLAP z wykorzystaniem write-back, możliwe schematy skalowania baz OLAP oraz inne narzędzia SSAS. Techniki te są niezwykle przydatne do budowy rozwiązań odwzorowujących skomplikowane scenariusze biznesowe (np. planowanie, symulacje).
    • SQL Server Analysis Services – eksploracja danych (data mining) – szkolenie omawia trzeci podstawowy obszar funkcjonalny SSAS, moduł służący do budowy i wykorzystania modeli data mining. Służą one do wyszukiwania informacji, reguł oraz ukrytych zależności w zbiorach danych. Znajdują wiele interesujących zastosowań np. do prognozowania przyszłych wartości danych, analizy i przewidywania zachowań klientów (wyszukiwanie podobieństw, analiza koszykowa), oceny danych pod kątem prawdopodobnych błędów (analiza ekstremów) i wiele innych. Szkolenie zapoznaje z narzędziami eksploracji danych dostępnymi na platformie Microsoft z użyciem wielu praktycznych scenariuszy.
    • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – szkolenie obejmujące tworzenie i wykorzystywanie zapytań w języku MDX. Użycie MDX pozwala na formułowanie skomplikowanych zapytań, z którymi zwykle nie radzą sobie wizualne narzędzia przeglądania kostek OLAP. MDX jest niezwykle bogaty w funkcje ułatwiające rozwiązywanie wielu problemów biznesowych.
    • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku DAX – szkolenie obejmuje tworzenie i wykorzystanie języka DAX do pobierania i modyfikowania modeli tabelarycznych. Język DAX posiada dużą liczbę funkcji wbudowanych, które pozwalają na rozwiązywanie wielu często spotykanych problemów biznesowych.
    • SQL Server Analysis Services – administracja i optymalizacja działania – szkolenie przeznaczone dla osób chcących efektywnie zarządzać platformą analityczną firmy Microsoft. Obejmuje zagadnienia związane z konfiguracją serwera, jego bezpieczeństwem oraz strojeniem wydajnościowym

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33