Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów i potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima


   Szkolenie dostępne w opcji zdalnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie dedykowane firmom zainteresowanym współpracą partnerską oraz Partnerom Comarch (firmom sprzedającym i wdrażającym systemy Comarch ERP u Klientów końcowych). Wymagana weryfikacja Zespołu Account Managerów Comarch ERP.

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z techniczną obsługą systemu Comarch ERP Optima. Uczestnik szkolenie nabędzie umiejętności pozwalające na samodzielną instalację infrastruktury systemu Comarch ERP Optima. Każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

   Umiejętności

   Szkolenie pozwala:
   • usystematyzować wiedzę w zakresie prac administracyjno-instalacyjnych Comarch ERP Optima;
   • nabyć umiejętności podstawowego poruszania się w Comarch ERP Optima.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie autoryzacyjne z zakresu Comarch ERP Optima przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie i w firmach klienckich.


   Przygotowanie uczestników

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Optima. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości aspektów administracyjnych i podstaw systemu Windows.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Instalacja programu

   • Wymagania systemowe
   • Różnice w wersji startowej i licencjonowanej
   • Przeprowadzenie instalacji programu
   • Konfiguracja pracy sieciowej
   • Wersjonowanie

   Konfiguracja Comarch ERP Optima

   • Konfiguracja Comarch ERP Optima na stanowisku z serwerem baz i na stanowisku sieciowym
   • Rozwiązywanie problemów w instalacjach sieciowych
   • Aktualizacja programu

   Konfiguracja Menadżera Licencji

   • Ochrona produktu (warunki wersji demo)
   • Klucz sprzętowy HASP, a klucz wirtualny
   • Comarch ERP Menadżer Kluczy – omówienie aplikacji
   • Konfiguracja Comarch ERP Menadżer Kluczy w przypadku wielu kluczy
   Instalacja – dodatki
   • Comarch ERP Optima e-Sprawozdania – ćwiczenia i omówienie pozostałych elementów instalatora

   Przerwa obiadowa

   Obsługa techniczna

   • Kopia bezpieczeństwa
   • Rozpoczynamy pracę – importy danych
   • Import banków z innej bazy (informacja o imporcie z KIR)
   • Import listy urzędów skarbowych z pliku XML
   • Import towarów z arkusza MS Excel
   • Filtry na listach
   • Podstawowe informacje o wydrukach
   • Blokady dostępów
   • Personalizacja

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie stacjonarne lub w wersji zdalnej, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
   • Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W
   • arsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA.
   • Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Test sprawdzający
   Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu

   W skład szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Optima wchodzą:

   • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima;
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima;
   • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima;
   • finalne zaliczenie egzaminu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima.
   Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/

   Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!