Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów i potencjalnych Partnerów
  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima


   Szkolenie dostępne w opcji zdalnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie dedykowane firmom zainteresowanym współpracą partnerską oraz Partnerom Comarch (firmom sprzedającym i wdrażającym systemy Comarch ERP u Klientów końcowych). Wymagana weryfikacja Zespołu Account Managerów Comarch ERP.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z techniczną obsługą systemu Comarch ERP Optima. Uczestnik szkolenie nabędzie umiejętności pozwalające na samodzielną instalację infrastruktury systemu Comarch ERP Optima. Każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

    Umiejętności

    Szkolenie pozwala:
    • usystematyzować wiedzę w zakresie prac administracyjno-instalacyjnych Comarch ERP Optima;
    • nabyć umiejętności podstawowego poruszania się w Comarch ERP Optima.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie autoryzacyjne z zakresu Comarch ERP Optima przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie i w firmach klienckich.


    Przygotowanie uczestników

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Optima. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości aspektów administracyjnych i podstaw systemu Windows.

   5. Czas trwania
   6. Czas trwania

    • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Instalacja programu

    • Wymagania systemowe
    • Różnice w wersji startowej i licencjonowanej
    • Przeprowadzenie instalacji programu
    • Konfiguracja pracy sieciowej
    • Wersjonowanie

    Konfiguracja Comarch ERP Optima

    • Konfiguracja Comarch ERP Optima na stanowisku z serwerem baz i na stanowisku sieciowym
    • Rozwiązywanie problemów w instalacjach sieciowych
    • Aktualizacja programu

    Konfiguracja Menadżera Licencji

    • Ochrona produktu (warunki wersji demo)
    • Klucz sprzętowy HASP, a klucz wirtualny
    • Comarch ERP Menadżer Kluczy – omówienie aplikacji
    • Konfiguracja Comarch ERP Menadżer Kluczy w przypadku wielu kluczy
    Instalacja – dodatki
    • Comarch ERP Optima e-Sprawozdania – ćwiczenia i omówienie pozostałych elementów instalatora

    Przerwa obiadowa

    Obsługa techniczna

    • Kopia bezpieczeństwa
    • Rozpoczynamy pracę – importy danych
    • Import banków z innej bazy (informacja o imporcie z KIR)
    • Import listy urzędów skarbowych z pliku XML
    • Import towarów z arkusza MS Excel
    • Filtry na listach
    • Podstawowe informacje o wydrukach
    • Blokady dostępów
    • Personalizacja

    Metoda realizacji szkolenia

    • Szkolenie stacjonarne lub w wersji zdalnej, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
    • Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W
    • arsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA.
    • Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Test sprawdzający
   10. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.
   11. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   12. W skład szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Optima wchodzą:

    • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima;
    • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima;
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima;
    • finalne zaliczenie egzaminu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima.
    Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/

    Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z techniczną obsługą systemu Comarch ERP Optima. Uczestnik szkolenie nabędzie umiejętności pozwalające na samodzielną instalację infrastruktury systemu Comarch ERP Optima. Każdy Uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

   Umiejętności

   Szkolenie pozwala:
   • usystematyzować wiedzę w zakresie prac administracyjno-instalacyjnych Comarch ERP Optima;
   • nabyć umiejętności podstawowego poruszania się w Comarch ERP Optima.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie autoryzacyjne z zakresu Comarch ERP Optima przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie i w firmach klienckich.


   Przygotowanie uczestników

   Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Optima. Od Uczestników oczekujemy podstawowej znajomości aspektów administracyjnych i podstaw systemu Windows.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Instalacja programu

   • Wymagania systemowe
   • Różnice w wersji startowej i licencjonowanej
   • Przeprowadzenie instalacji programu
   • Konfiguracja pracy sieciowej
   • Wersjonowanie

   Konfiguracja Comarch ERP Optima

   • Konfiguracja Comarch ERP Optima na stanowisku z serwerem baz i na stanowisku sieciowym
   • Rozwiązywanie problemów w instalacjach sieciowych
   • Aktualizacja programu

   Konfiguracja Menadżera Licencji

   • Ochrona produktu (warunki wersji demo)
   • Klucz sprzętowy HASP, a klucz wirtualny
   • Comarch ERP Menadżer Kluczy – omówienie aplikacji
   • Konfiguracja Comarch ERP Menadżer Kluczy w przypadku wielu kluczy
   Instalacja – dodatki
   • Comarch ERP Optima e-Sprawozdania – ćwiczenia i omówienie pozostałych elementów instalatora

   Przerwa obiadowa

   Obsługa techniczna

   • Kopia bezpieczeństwa
   • Rozpoczynamy pracę – importy danych
   • Import banków z innej bazy (informacja o imporcie z KIR)
   • Import listy urzędów skarbowych z pliku XML
   • Import towarów z arkusza MS Excel
   • Filtry na listach
   • Podstawowe informacje o wydrukach
   • Blokady dostępów
   • Personalizacja

   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie stacjonarne lub w wersji zdalnej, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
   • Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W
   • arsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA.
   • Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Test sprawdzający
   Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu

   W skład szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Optima wchodzą:

   • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima;
   • Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima;
   • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima;
   • finalne zaliczenie egzaminu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima.
   Więcej informacji o szkoleniach ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/

   Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33