Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Cele szkolenia

Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoli na zrozumienie zasad działania oraz odpowiednie wykorzystanie poszczególnych komponentów funkcjonalnych SQL Server służących do zapewnienia wysokiej dostępności, skalowalności, wydajności oraz bezpieczeństwa danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie efektywnie zarządzać SQL Server, konfigurować funkcjonalności oraz monitorować poziom wykorzystania zapewniając jego użytkownikom odpowiedni komfort i zabezpieczenie działania aplikacji.

Profil słuchacza

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych. Dodatkowym atutem będzie podstawowa znajomość języka T-SQL.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Instalacja i konfiguracja SQL Server

 • Przegląd edycji SQL Server
 • Przygotowanie do instalacji SQL Server
 • Wymagania sprzętowo-programowe
 • Przebieg procesu instalacji SQL Server
 • Konfigurowanie instancji SQL Server
 • Systemowe bazy danych

Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych

 • Tworzenie baz danych użytkownika
 • Planowanie rozmiarów baz danych
 • Zastosowanie grup plikowych
 • Tworzenie baz danych opartych na wielu plikach i grupach plikowych
 • Zasada działania dziennika transakcyjnego

System zabezpieczeń i praw dostępu SQL Server

 • Przegląd trybów uwierzytelniania
 • Tworzenie kont logowania
 • Tworzenie użytkowników bazy danych
 • Zastosowanie ról bezpieczeństwa
 • Przegląd podmiotów i przedmiotów zabezpieczeń
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Tworzenie i zastosowanie schematów
 • Przypisywanie schematów domyślnych

Kopie zapasowe bazy danych

 • Planowanie strategii odtwarzania baz danych
 • Rodzaje kopii zapasowych
 • Proces tworzenia kopi zapasowej
 • Przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych
 • Proces odtwarzania bazy danych
 • Przywracanie baz systemowych

Tworzenie migawki bazy danych

 • Zasada działania migawek
 • Tworzenie migawki bazy danych
 • Odtwarzanie bazy danych z migawki

Monitorowanie funkcjonowania SQL Server

 • Narzędzia monitorowania SQL Server (Profiler, PerfMon, Data Collector, Extended Events)
 • Identyfikacja wąskich gardeł w działaniu SQL Server
 • Możliwe scenariusze optymalizacji działania serwera

Automatyzacja procesów administracyjnych

 • Konfigurowanie SQL Server Agent
 • Tworzenie zadań administracyjnych (Jobs)
 • Tworzenie harmonogramów i harmonogramowanie zadań
 • Powiadamianie o statusie wykonania zadań administracyjnych
 • Tworzenie alertów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Konserwacja bazy danych

 • Przegląd typowych zadań konserwacyjnych
 • Wykorzystanie Maintenance Plan

Replikacja danych

 • Zasada działania oraz rodzaje procesów replikacji
 • Konfiguracja ról w procesie replikacji
 • Nadzorowanie replikacji

Rozwiązania wysokiej dostępności

 • Wprowadzenie do rozwiązań wysokiej dostępności
 • Log Shipping
 • Database Mirroring
 • Failover Clustering
 • AlwaysOn w SQL Server 2012

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Prawidłowo zainstalować i skonfigurować instancję SQL Server
 • Zaprojektować i kontrolować zabezpieczenia praw dostępu do obiektów instancji (baz danych, tabel itd.)
 • Dobrać optymalne parametry konfiguracji bazy danych
 • Zabezpieczyć bazę danych na wypadek awarii serwera
 • W przypadku wystąpienia awarii efektywnie odtworzyć działanie SQL Server oraz baz danych
 • Właściwie diagnozować wąskie gardła w działaniu serwera, identyfikować zasoby będące przyczyna powstawania wąskich gardeł
 • Monitorować wszystkie aspekty działania SQL Server, analizować wyniki monitorowania i formułować wstępne zalecenia dotyczące zmian w aplikacjach, kodzie procedur i zapytań
 • Tworzyć zautomatyzowane procedury realizujące rutynowe czynności administracyjne
 • Zapewnić dostępność usług SQL Server na wymaganym poziomie poprzez dobór i zastosowanie technik wysokiej dostępności

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie szczegółowo objaśnia kwestie funkcjonowania SQL Server i dostarcza wiedzy koniecznej do optymalizacji działania poszczególnych zapytań, procedur i innych elementów instancji.

Język T-SQL – poziom zaawansowany, które uzupełnia wiedzę uczestnika o wykorzystanie funkcji okienkowych, widoków, funkcji systemowych języka T-SQL. Bardzo dobra znajomość T-SQL pozwala na samodzielne przygotowanie elastycznych procedur automatyzujących i wspomagających pracę administratora serwera

Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.

Samodzielna analiza danych z wykorzystaniem Excel 2013 oraz dodatków Power Query, Power Pivot, Power View – Excel wzbogacony o dodatki z rodziny Power BI może stać się elastycznym i efektywnym narzędziem do analizy zebranych w czasie monitoringu SQL Server danych

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-07-09
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-08
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-05
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-26
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-11-05
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Microsoft SQL Server 2008

Administracja bazą danych Microsoft SQL Server 2008

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – data mining

Microsoft SQL Server - data mining

Microsoft SQL Server – tworzenie hurtowni danych

Szkolenie skierowane jest do administratorów baz danych oraz programistów.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server 2012 – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.