Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wielowymiarowych agregacji, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, podziału złożonych zapytań, wyrażeń regularnych, przestawiania danych oraz modelowania danych. Szczególnie istotna są, przekazywana podczas szkolenia, wiedza i umiejętności z zakresu nowych opcji i rozwiązań zawartych w serwerze Oracle 12c, w tym m.in. dopasowywanie do wzorców, określanie zakresu prezentowanych danych, jak również nowe opcje łączenia tabel. Cenne są także informacje na temat zwiększania wydajności poleceń, w tym między innymi wykorzystania widoków zmaterializowanych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle” lub poznanie materiału objętego zakresem tego kursu.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wielowymiarowe grupowanie Rollup i Cube

  Zaawansowana analiza rezultatów

  Złożona filtracja wyników

  Funkcjeanalityczne

  Zastosowanie zastosowania funkcji analitycznych

  Przykłady

  Klauzula With (Subquery Factoring)

  Koncepcja wykorzystania

  Zastosowania

  Nowe rozszerzenia w łączeniu tabel

  Cross Apply

  Outer Apply

  Lateral

  Przestawianie danych (Pivot i Unpivot)

  Idea przestawiania danych

  Przestawianie w oparciu o wiele kolumn

  Użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu

  Użycie klauzuli UNPIVOT

  Zapytania o określoną liczbę wierszy

  Użycie klauzuli Fetch First

  Dostęp do kolejnych porcji danych

  Użycie klauzuli Percent

  Zastosowanie klauzuli With Ties

  Modelowanie danych (klauzula Model)

  Idea i zastosowania

  Partycje, wymiary i miary

  Reguły

  Pobieranie bieżącej wartości wymiaru

  Uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli

  Modyfikowanie istniejących komórek

  Wyrażenia regularne

  Funkcje wyrażeń regularnych

  Symbole specjalne

  Klasy znaków

  Zastosowania funkcji

  Dopasowywanie do wzorców (PatternMatching)

  Idea i zastosowania

  Struktura zapytań

  Konstrukcja klauzuli Match_recognize

  Operatory

  Znajdowanie wzorców o różnej charakterystyce

  Widoki

  Idea i zastosowania

  Składnia polecenia

  Przykłady wykorzystania

  Widoki zmaterializowane

  Idea i zastosowania

  Składnia polecenia

  Przykłady wykorzystania

  Wydajność zapytań

  Dobór składni

  Dobre praktyki

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,

  Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,

  Tworzyć raporty ze złożonymi wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,

  Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,

  Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich

  Stosować modelowanie danych z wykorzystaniem klauzuli Model oraz wymiarów, miar i partycji

  Wykonywanie zapytania dopasowujące do wzorców, wyszukujące określone zespoły wartości

  Optymalizować zapytania poprzez dobór właściwych konstrukcji zapytań oraz tworzenie widoków zmaterializowanych

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „OraclePL/SQL - język programowania”

  https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany Biznes i informatyka Oracle Kraków 3 dni
2018-09-12
Osiągnięto minimum zgłoszeń
Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany Biznes i informatyka Oracle Kraków 3 dni
2018-09-26
Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany Biznes i informatyka Oracle Wrocław 3 dni
2018-09-26
Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany Biznes i informatyka Oracle Warszawa 3 dni
2018-10-03
Osiągnięto minimum zgłoszeń Promocja
Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany Biznes i informatyka Oracle Kraków 3 dni
2018-10-03
Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23