Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania zaawansowanych mechanizmów dostępnych w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie rozszerzeń w zakresie wielowymiarowych agregacji, złożonych przypadków wykorzystania funkcji analitycznych, podziału złożonych zapytań, wyrażeń regularnych, przestawiania danych oraz modelowania danych. Szczególnie istotna są, przekazywana podczas szkolenia, wiedza i umiejętności z zakresu nowych opcji i rozwiązań zawartych w serwerze Oracle 12c, w tym m.in. dopasowywanie do wzorców, określanie zakresu prezentowanych danych, jak również nowe opcje łączenia tabel. Cenne są także informacje na temat zwiększania wydajności poleceń, w tym między innymi wykorzystania widoków zmaterializowanych.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest ukończenie kursu „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle” lub poznanie materiału objętego zakresem tego kursu.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wielowymiarowe grupowanie Rollup i Cube

Zaawansowana analiza rezultatów

Złożona filtracja wyników

Funkcjeanalityczne

Zastosowanie zastosowania funkcji analitycznych

Przykłady

Klauzula With (Subquery Factoring)

Koncepcja wykorzystania

Zastosowania

Nowe rozszerzenia w łączeniu tabel

Cross Apply

Outer Apply

Lateral

Przestawianie danych (Pivot i Unpivot)

Idea przestawiania danych

Przestawianie w oparciu o wiele kolumn

Użycie kilku funkcji agregujących w przestawieniu

Użycie klauzuli UNPIVOT

Zapytania o określoną liczbę wierszy

Użycie klauzuli Fetch First

Dostęp do kolejnych porcji danych

Użycie klauzuli Percent

Zastosowanie klauzuli With Ties

Modelowanie danych (klauzula Model)

Idea i zastosowania

Partycje, wymiary i miary

Reguły

Pobieranie bieżącej wartości wymiaru

Uzyskiwanie dostępu do komórek za pomocą pętli

Modyfikowanie istniejących komórek

Wyrażenia regularne

Funkcje wyrażeń regularnych

Symbole specjalne

Klasy znaków

Zastosowania funkcji

Dopasowywanie do wzorców (PatternMatching)

Idea i zastosowania

Struktura zapytań

Konstrukcja klauzuli Match_recognize

Operatory

Znajdowanie wzorców o różnej charakterystyce

Widoki

Idea i zastosowania

Składnia polecenia

Przykłady wykorzystania

Widoki zmaterializowane

Idea i zastosowania

Składnia polecenia

Przykłady wykorzystania

Wydajność zapytań

Dobór składni

Dobre praktyki

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych na podstawie różnych wariantów złączeń,

Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,

Tworzyć raporty ze złożonymi wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,

Stosować wyrażenia regularne w zaawansowanym wydobywaniu i przetwarzaniu danych,

Wykorzystywać funkcje analityczne do zaawansowanego operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich

Stosować modelowanie danych z wykorzystaniem klauzuli Model oraz wymiarów, miar i partycji

Wykonywanie zapytania dopasowujące do wzorców, wyszukujące określone zespoły wartości

Optymalizować zapytania poprzez dobór właściwych konstrukcji zapytań oraz tworzenie widoków zmaterializowanych

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „OraclePL/SQL - język programowania”

https://docs.oracle.com/database/121/SQLRF/toc.htm

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-07-11
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-08-22
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-12
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-09-26
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-26
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.