Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również zapytań hierarchicznych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza z kursu zawiera również informacje o sposobach realizacji zapytań retrospektywnych. 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Relacyjny model danych

Schematy użytkownika

Podstawowe struktury danych

Zależności między strukturami 

Język SQL - wybieranie danych 

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań 

Tworzenie zapytań

Słowa kluczowe

Składnia poleceń

Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach 

Funkcje jednowierszowe

Funkcje grupowe 

Konwersja typów danych

Wybieranie danych z wielu tabel 

Sposoby łączenia tabel

Rodzaje złączeń

Równościowe (equi-join)

Nierównościowe (non-equi-join)

Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne

Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań 

Część wspólna (Union)

Przecięcie (Intersect)

Różnica (Minus)

Podzapytania 

Zwykłe

Skorelowane

Przegląd funkcji SQL

Funkcje jednowierszowe

Modele formatu w funkcjach

Obsługa stref czasowych

Typy danych

Funkcje

Konwersje

Zapytania hierarchiczne

Idea

Klazule

Przykłady zastosowań

Wielowymiarowe grupowanie 

Rollup

Cube

Funkcjeanalityczne

Zastosowanie

Partycje

Okna

Funkcje rankingowe

Funkcje okna 

Funkcje raportujące 

Funkcje LAG/LEAD 

Funkcje FIRST/LAST 

Odwrotne funkcje percentyli

Funkcje rankingu hipotetycznego 

Funkcja WIDTH_BUCKET 

Funkcje statystyczne 

Zapytania retrospektywne

Flashback Query

Flashback Version Query

FlashbackTransaction Query

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,

Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,

Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,

Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,

Wykorzystywać funkcje analityczne do operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich

Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

 

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle - poziom podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-07-23
3 dni
Stacjonarne1550.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-30
3 dni
Stacjonarne1600.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-20
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-27
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-09-03
3 dni
Stacjonarne1700.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.