SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Specjalistyczne Szkolenie z Języka SQL i Relacyjnych Baz Danych

Cele szkolenia SQL

W trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę dotyczącą zasad działania serwera relacyjnych baz danych, jego głównych elementach i zależnościach między obiektami baz danych. Uczestnik będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, przede wszystkim w pozyskiwaniu określonych informacji. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik pozyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił zarządzać treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia SQL

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Relacyjny model danych

Schematy użytkownika

Podstawowe struktury danych

Zależności między strukturami

Język SQL - wybieranie danych 

Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

Tworzenie zapytań

Słowa kluczowe

Składnia poleceń

Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

Sortowanie danych

Użycie funkcji w zapytaniach 

Funkcje jednowierszowe

Funkcje grupowe 

Konwersja typów danych

Wybieranie danych z wielu tabel 

Sposoby łączenia tabel

Rodzaje złączeń

Równościowe (equi-join)

Nierównościowe (non-equi-join)

Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostronne, prawostronne, obustronne

Samozłączenie (self-join)

Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

Suma

Przecięcie

Różnica 

Podzapytania 

Zwykłe

Skorelowane

Język manipulowania danymi (DML) 

Insert

Update

Delete

Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

Transakcje

Idea transakcyjności operacji

Zatwierdzanie (commit)

Odrzucanie (rollback)

Punkty zachowania (savepoint)

Język definiowania danych (DDL) 

Typy danych

Tworzenie tabel

Tworzenie tabel w oparciu o zapytania

Zarządzanie tabelami

Pojęcie kluczy

Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

Pojęcie perspektywy 

Sekwencje i ich zastosowanie

Indeksowanie danych

Cele

Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie

Zarządzanie indeksami

Użytkownicy i zarządzanie schematami

Uprawnienia i role

Uprawnienia obiektowe i systemowe

Zarządzanie uprawnieniami

Przekazywanie uprawnień

Synonimy

Umiejętności

Po ukończeniu kursu SQL – język dostępu do bazy danych Oracle uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,

Tworzyć proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,

Korzystać z funkcji jednowierszowych do przekształcania i konwersji danych oraz funkcji grupowych do agregowania całych zbiorów lub grup rekordów,

Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,

Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,

Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,

W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,

Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych, 

Zarządzać uprawnieniami w czynnościach na bazie i dostępie do obiektów w schematach.

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „SQL w Oracle - kurs zaawansowany”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

 

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-17
2 dni
Stacjonarne1350.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-19
2 dni
Stacjonarne1250.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-09
2 dni
Stacjonarne1250.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-16
2 dni
Stacjonarne1400.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-06
2 dni
Stacjonarne1400.00 PLNRejestracja

Co to jest SQL?

SQL (Structured Query Language) język interakcji z bazami danych. Umożliwia pracę z bazami danych oraz hurtowanimi danych o strukturze relacyjnej. Język został zaimplementowany w więksości serwerów baz danych, w tym w środowiskach: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL a częściowo również w MS Access.

Język służy do wydobywania oraz edycji danych, a także do implementacji baz danych oraz zarządzania bazami i ich użytkownikami. SQL jest standaryzowany przez ANSI oraz ISO, jako najważniejszy język do obsługi danych w systemach baz danych.

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.