Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Cele szkolenia

Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania zaawansowanych mechanizmów Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i przetwarzanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie zwiększania wydajności operacji integracji i dystrybucji danych. Wiedza obejmuje również użyteczne funkcjonalności wprowadzane w kolejnych wersja serwera Oracle, takich jak wyrażenia regularne i operacje retrospektywne.  W ramach szkolenia uczestnicy będą uzyskiwali umiejętności tworzenia różnorodnych poleceń SQL do wydobywania danych, jak również zarządzania nimi. Umiejętności obejmą także odtwarzanie usuniętych danych za pomocą mechanizmu Flashback. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również zapytań hierarchicznych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza z kursu zawiera również informacje o podstawach budowy hurtowni danych oraz ładowania i przenoszenia danych.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zaawansowane wybieranie danych w bazach Oracle
•    Operacje bazodanowe a wartość NULL
•    Wyrażenie CASE i funkcja DECODE w warunkowaniu operacji
•    Jednowierszowe funkcje wbudowane: tekstowe, liczbowe i dla dat
Wyrażenia regularne
•    Symbole i operatory wyrażeń regularnych
•    Standard Posix
•    FunkcjeREGEXP_INSTR, REGEXP_LIKE, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR
Czas i jego przetwarzanie w zapytaniach
•    Interwały czasowe
•    Różne warianty typów danych dla interwałów czasowych
•    Strefy czasowe
•    Ustawienia narodowe National Language Support (NLS)
Zaawansowane przetwarzanie zagregowanych danych
•    Idea
•    Operatory ROLLUP i CUBE
•    GROUPING SETS
•    Funkcje GROUPING i GROUPING_ID
Zaawansowane wybieranie danych z wielu tabel
•    Rodzaje złączeń
•    Złączenia równościowe i nierównościowe
•    Warunki złożone
Zapytaniahierarchiczne
•    Funkcje LEVEL, SYS_CONNECT_BY_PATH, SYS_CONNECT_BY_ROOT
•    Cykle i rozwiązywanie problemów
•    Filtrowanie
Próbkowanie zbioru danych
•    Sposoby próbkowania
Tabele przestawne
•    Operacja Pivot
•    Operacja Unpivot
klauzula MODEL dla operacji międzywierszowych
•    Wymiary,
•    Miary
•    Partycje
•    Reguły,
•    odwołania pozycyjne, symboliczne i zakresowe
•    Tworzenie nowych wierszy oraz nowych kolumn
Zaawansowane analiza danych z wykorzystaniem funkcji analitycznych
•    Zastosowanie
•    Partycje
•    Okna
•    Funkcje rankingowe
•    Funkcje okna
•    Funkcje raportujące
•    Funkcje LAG/LEAD
•    Funkcje FIRST/LAST
•    Odwrotne funkcje percentyli
•    Funkcje rankingu hipotetycznego
•    Funkcja WIDTH_BUCKET Zapytania retrospektywne
Zapytania retrospektywne
•    Znacznik SCN
•    Flashback Query
•    Flashback Version Query
Manipulowanie danymi
•    Scalanie danych – operacja Merge
•    inserty wielowierszowe
•    Instrukcje DML z podzapytaniami
Zagadnienia związane z wielodostępem
•    MechanizmMultiversion concurrency control (MVCC)
•    Problemy dotyczące wielodostępu w środowisku Oracle
•    Rodzaje odczytów: niepowtarzalny, złudny, brudny
•    Poziomy izolacji transakcji
Definiowanie struktury danych
•    Widoki i ich zastosowanie
•    Typy danych w bazie Oracle
•    Tabele - tworzenie i modyfikowanie
•    Synonimy
•    Widoki zmaterializowane i mechanizm przepisywania zapytań(queryrewrite)
•    Indeksy
•    Globalne tabele tymczasowe
•    Łącza (linki) bazodanowe
Wprowadzenie do środowiska hurtowni danych
•    Podstawy organizacji danych hurtowni danych
•    ROLAP, MOALP
•    Miary i wymiary
•    Schematy: gwiazdy, płatka śniegu, gwiazdy-płatka śniegu
Mechanizmy przenoszenia danych
•    SQL Loader
•    Tabele zewnętrzne (ExternalTable)
•    EXP, IMP
•    DataPump

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
•    Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
•    Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
•    Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
•    Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
•    Wykorzystywać funkcje analityczne do operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich,
•    Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych,
•    Definiować różnego typy obiekty bazy danych,
•    Ładować dane do baz danych i hurtowni danych

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
•    Szkolenie: „Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany”
•    Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
•    Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
•    http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-08-27
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Katowice2018-09-03
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-09-10
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-17
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Gdańsk2018-10-01
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

Oracle SQL – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.