Efektywne kierowanie pracownikami

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • poznać pełny zakres pełnionych przez menedżera ról i funkcji
 • zidentyfikować oczekiwania pracowników wobec szefa
 • zdiagnozować i zoptymalizować swój styl kierowania ludźmi
 • rozwinąć umiejętności delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień
 • skutecznie kształtować poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i w zespole
 • skutecznie i świadomie wspierać proces rozwoju zespołu
 • określić role zespołowe oraz pełniej wykorzystywać potencjał każdej z ról

Umiejętności

 • dostrzegał i reagował na zasadne oczekiwania swoich pracowników
 • stosował styl zarządzania adekwatny do danej sytuacji i konkretnego pracownika
 • zlecał odpowiednie zadania odpowiednim pracownikom w sposób zapewniający skuteczność i prawidłowość ich wykonania
 • przyjmował odpowiedzialność osobistą za konkretne zdarzenia w miejscu pracy i zachęcać do tego swój zespół
 • skutecznie rozpoznawał i wykorzystywał potencjał swoich pracowników
 • podejmował działania odpowiednie na danym etapie rozwoju zespołu.
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem.

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • 1. ROLE I FUNKCJE MENEDŻERA – Co różni przełożonego od pracownika nie pełniącego tej funkcji? Jak skutecznie „żonglować” wszystkimi elementami roli menedżera? 
 • 2. RELACJA SZEF – PRACOWNIK – Jakie są oczekiwania podwładnych wobec przełożonego? Jak założenia menedżera na temat pracowników kształtują jego sposób postępowania? 
 • 3. STYLE ZARZĄDZANIA – od autorytarnego po demokratyczny: co je łączy a co dzieli? Który sposób postępowania jest optymalny i prowadzi do najbardziej skutecznych działań? Jak zarządzać „sytuacyjnie”? Jak diagnozować poziom dojrzałości zawodowej swoich pracowników i jak dostosowywać swój styl?
 • 4. DELEGOWANIE ZADAŃ I UPRAWNIEŃ – Dlaczego nie zlecamy więcej i częściej? Co nas powstrzymuje? Jakie korzyści przynosi zlecanie zadań pracownikom? Co możemy oddelegować, a czego nie powinniśmy? Jak zadbać o to, by delegacja była kompletna i efektywna?
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORMALNA I OSOBISTA – Czy nakreślenie formalnych ram odpowiedzialności wystarczy, by działać efektywnie i optymalnie? Co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności osobistej? Jak możemy rozwijać poczucie odpowiedzialności osobistej u siebie i u naszych pracowników? 
 • 6. BUDOWANIE ZESPOŁU – Kiedy i w jaki sposób grupa staje się zespołem? Czym jest zjawisko synergii i jak możemy je wykorzystać? Jakie są zadania menedżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu? 
 • 7. SYNCHRONIZACJA RÓL ZESPOŁOWYCH – Jak rozpoznać, czy zespół wykorzystuje w pełni swój potencjał? Jak optymalizować wkład każdego członka zespołu? 

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty z zakresu zarządzania pracownikami:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Motywowanie pracowników
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia