Uczenie i rozwijanie pracowników

Opis szkolenia

Szkolenie Uczenie i rozwijanie pracowników przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych.  

Poznaj program szkolenia

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia 


Warsztaty pozwolą ich uczestnikom:

 • zrozumieć, na czym polegają procesy coachingu i mentoringu  
 • nabyć i/lub rozwinąć umiejętności potrzebne do pełnienia roli coacha i mentora
 • trafniej rozpoznawać i wspomagać rozwiązywanie problemów swoich pracowników    
 • rozpocząć i/lub kontynuować proces budowania relacji opartych na zaufaniu
 • pełniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu
 • skuteczniej wpływać na rozwój swoich pracowników

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie:

 • rozpoznawać sytuacje, które wymagają uruchomienia funkcji coacha/ mentora
 • trafnie diagnozować problemy i potrzeby rozwojowe swoich pracowników
 • stosować techniki GROW do prowadzenia rozmów rozwojowych ze swoimi pracownikami
 • udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej o postępach pracownika (lub ich braku)
 • stosować odpowiednie techniki i sposoby uczenia do przekazywania wiedzy i/lub umiejętności zawodowych pracowników
 • odpowiednio przygotowywać się i przeprowadzać rozmowę diagnozującą, oceniającą i problemową z pracownikiem.

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących zespołem pracowników, pragnących podnieść swoje kompetencje w zakresie uczenia i wspierania rozwoju swoich podwładnych. 

Przygotowanie uczestników

Brak wymagań wstępnych.

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia 

 • ROZWÓJ PRACOWNIKÓW: Czemu (i komu!) służy? Kto ponosi odpowiedzialność za proces rozwoju? Na czym polega proces mentoringu i coachingu? Czym te procesy różnią się od siebie? Jakimi prawami się rządzą? Czy i jak można je ze sobą łączyć? Jakie symptomy wskazują na konieczność ich uruchomienia?
 • MENEDŻER W ROLI COACHA I MENTORA: Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać? Jak zdiagnozować własny potencjał jako mentora?
 • STRUKTURA PROCESU ROZWOJU, czyli DUO: Diagnoza – klucz do indywidualnego podejścia; Uczenie – przyswojenie wiedzy i umiejętności; Ocena – weryfikacja efektów procesu.
 • DIAGNOZA SYTUACJI: Jak pytać, żeby zgłębić istotę problemu? W jaki sposób wykorzystać metodę GROW?
 • UCZENIE PODOPIECZNYCH: Na czym polega specyfika uczenia dorosłych? Jak wykorzystać mechanizmy procesu uczenia się? Jak indywidualizować proces uczenia?
 • OCENA, czyli INFORMACJA ZWROTNA: W jaki sposób udzielać podwładnemu konstruktywnej informacji zwrotnej o jego postępach lub ich braku?
 • ROZMOWA ROZWOJOWA: Jak ją zaplanować i przeprowadzić? Na co zwrócić szczególną uwagę?    

Metoda realizacji szkolenia

Interaktywne warsztaty wykorzystujące następujące techniki szkoleniowe: prezentacja trenera (wprowadzenie bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń), trening grupowy i indywidualny, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, gry i symulacje realnych sytuacji, praca w grupach.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Szkolenia z oferty:

 • Zarządzanie zespołem i pracownikami
 • Efektywne kierowanie pracownikami
 • Motywowanie pracowników
 • Ocena pracowników. Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Zarządzanie zmianą.
 •  Zarządzanie konfliktem w zespole.
 • Komunikacja interpersonalna
W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dotyczy kursów stacjonarnych)

Podobne szkolenia