Biznes przyszłości – jak AI wspiera systemy Comarch ERP?

Sztuczna inteligencja to wszechstronne narzędzie, które coraz szerzej wspiera biznesy na wielu płaszczyznach: od analizy danych, przez automatyzację procesów, aż po wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji. Cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem, a jej potencjał znajduje praktyczne zastosowanie także w systemach Comarch ERP.

Eksperci Comarch wyjaśniają, jak AI pomaga naszym klientom w usprawnieniu działań biznesowych i wskazują, w jaki sposób Comarch wspiera ich w skutecznym wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań AI w poszczególnych biznesach. Opowiadają także o tym, jak zapewniamy bezpieczeństwo danych klientów. Dzielą się też swoimi przewidywaniami dotyczącymi potencjalnych zastosowań AI w przyszłości.

Jakie są podstawowe zastosowania AI w biznesie, w czym może ona pomóc i w jaki sposób ułatwia pracę?

Sebastian Smiatek, Konsultant Comarch ES ds. rozwiązań biznesowych: Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw omówić, czym są mechanizmy AI. Automatyzacja procesów z wykorzystaniem algorytmów była stosowana w systemach IT niemal od zawsze, tj. od początku rozwoju cyfryzacji. Tym, co odróżnia AI od wcześniej stosowanych algorytmów, jest zdolność uczenia się bez ingerencji człowieka. 

Mariusz Zygmułka, Dyrektor AI/ML w Sektorze Comarch ES: Obecnie trudno wskazać w biznesie obszar, w którym nie pojawiają się choćby próby wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji. Rozwój w zakresie AI oraz wykorzystania tej technologii w biznesie jest niezwykle dynamiczny. W związku z tym nawet dziedziny, w których dzisiaj zdawałoby się, że AI nie ma oczywistych zastosowań, wkrótce mogą dorobić się złożonych i dojrzałych rozwiązań, bez których trudno będzie sobie wyobrazić ich funkcjonowanie. Spośród wielu dostępnych zastosowań AI warto na pewno zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje to narzędzie w zakresie indywidualnego podejścia do klienta. Umożliwia ono choćby dopasowanie ofert, które na pierwszy rzut oka wydają się niezbyt oczywiste, w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. To niewątpliwie przekłada się na zwiększenie sprzedaży. 

[SS]: Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć zastosowanie w każdym procesie biznesowym, w którym firma widzi potrzebę automatyzacji, przyśpieszenia lub udoskonalenia. Jedynym warunkiem, aby w pełni wykorzystać potencjał uczenia się AI, jest zasilenie algorytmu danymi.

Jakie są przykłady przewagi AI nad tradycyjnymi algorytmami?

[MZ]: Trafnym przykładem może być zarządzanie relacjami z klientami, choć takich dziedzin jest oczywiście znacznie więcej. Dzięki wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji możliwe jest lepsze rozpoznanie oczekiwań potencjalnych klientów i trafienie z reklamą do tych odbiorców, którzy rzeczywiście są zainteresowani kupnem danego produktu bądź usługi. 

To świetne narzędzie także w przypadku automatyzacji marketingu. AI może być wsparciem m.in. przy codziennej komunikacji z klientami, przygotowując odpowiedzi na maile i dokonując translacji wiadomości. Może także na bieżąco pomagać w rozwiązywaniu problemów klientów oraz podejmowaniu decyzji biznesowych w oparciu o analizę obszernych zestawów danych, których żaden  specjalista nie byłby w stanie przetworzyć samodzielnie.

[SS]: Dodatkowo, podstawowy algorytm automatycznie obliczy wartość rabatu według ustalonych reguł, podczas gdy algorytm sztucznej inteligencji przeprowadzi ten sam proces na podstawie danych historycznych, np. wielkości poprzednich zakupów i cen, po których klient najczęściej zamawiał. Dzięki temu będzie mógł zaproponować klientowi warunki handlowe, które będą dla niego najkorzystniejsze, jednocześnie zapewniając organizacji optymalny zysk. 

Ze względu na zdolność uczenia algorytmy AI mogą mieć zastosowanie tam, gdzie nie poradzą sobie tradycyjne algorytmy. Mówimy tutaj o obszarach takich jak np. analiza i interpretacja trendów gospodarczych, w których występuje bardzo duża zmienność danych.

Jakie branże korzystają z rozwiązań Comarch wdrażających AI?

[MZ]: Moduły oparte o algorytmy AI są dostępne w rozwiązaniach Comarch dla wielu branż. Można tu wymienić m.in. e-Zdrowie, Telekomunikację, Finanse czy Biura Rachunkowe. Sztuczna inteligencja rozszerza funkcjonalności oprogramowania do zarządzania różnymi zasobami i procesami nie tylko dla dużych firm, ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Systemy Comarch ERP znajdują zastosowanie w handlu, usługach, budownictwie, logistyce i wielu innych gałęziach gospodarki. Staramy się więc budować możliwie uniwersalne modele, które odpowiedzą na potrzeby różnych biznesów. Wszechstronność naszych rozwiązań nie wyklucza jednak uwzględniania możliwości personalizacji i wprowadzenia konkretnych funkcjonalności. 

W tym kontekście warto wspomnieć choćby o komponencie AI do przypisywania dyspozycji dla operatorów w Comarch WMS. Choć magazyny mogą mieć różne topografie i być zorganizowane na wiele sposobów, to efektem pracy komponentu AI jest optymalne rozdysponowanie zadań niezależnie od środowiska.

Biznes przyszłości – jak AI wspiera systemy Comarch ERP?

Jakie są obawy przedsiębiorców związane z wdrożeniem AI i w jaki sposób Comarch wspiera swoich klientów w tym procesie?

[MZ]: Comarch już od wielu lat rozwija moduły AI, jednocześnie zbierając opinie i oczekiwania użytkowników podczas szeregu spotkań i prezentacji oraz adaptując takie wymagania w kolejnych wersjach. 

Dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców przy uruchamianiu nowych funkcji jest niewątpliwie możliwość płynnego przejścia do korzystania z rozszerzeń AI w dobrze znanych klientom środowiskach, takich jak np. Comarch Optima. System ten ma na pokładzie np. AI do rozpoznawania skanów dokumentów (OCR). Z kolei w Comarch XL AI wspomaga m.in. zautomatyzowany proces windykacji. 

Praktykujemy także pilotażowe wdrożenia, które dają klientom możliwość zapoznania się z możliwościami produktów, a także pozwalają na dostosowanie naszych narzędzi do ich konkretnych oczekiwań. 

Choć sztuczna inteligencja kojarzy się z całkowitą automatyzacją, to proponowane przez nas rozwiązania są w szerokim zakresie konfigurowalne. Poza działaniem w pełni autonomicznym umożliwiają także pracę w trybie hybrydowym. To znaczy, że specjaliści mogą nadzorować działanie algorytmów i na bieżąco wprowadzać niezbędne poprawki. W takich przypadkach AI zastosuje się do manualnie wprowadzonych danych i decyzji podjętych przez użytkowników. 

[SS]: Główne lęki przedsiębiorców w kontekście wdrożenia AI to zastąpienie pracowników przez mechanizmy sztucznej inteligencji (co z pewnością wywoła ich niezadowolenie), obawa przed wysokimi kosztami wdrożenia AI oraz niepewność, czy sztuczna inteligencja sprawdzi się w konkretnej branży lub podczas rozwiązywania specyficznych problemów. 

W Comarch już na wstępie staramy się rozwiązywać wszystkie wątpliwości naszych klientów i wspierać ich we wdrażaniu rozwiązań opartych o AI.

Warto od razu podkreślić, że sztuczna inteligencja nie zastąpi pracowników. Podobne obawy pojawiały się już w przeszłości, gdy na rynek wchodziły pierwsze systemy klasy ERP, a także jeszcze wcześniej, w związku z rozwojem automatycznych linii produkcyjnych. Nie spowodowało to gwałtownego zwiększenia bezrobocia, lecz stopniowe przebranżowienie części pracowników. 

Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku wykorzystania mechanizmów AI, gdzie potrzebni będą pracownicy mający za zadanie ocenę skuteczności działania AI, a także dostarczenie algorytmom AI właściwych informacji, które są niezbędne w procesie uczenia. Ostatecznie to także pracownicy będą odpowiedzialni za wykorzystanie otrzymanej informacji w danym problemie biznesowym. 

Wbrew powszechnym opiniom koszty wdrożenia rozwiązań opartych na AI nie są wysokie. Obecnie nawet niewielkie przedsiębiorstwa mogą korzystać z algorytmów sztucznej inteligencji. Doskonałym przykładem są systemy Comarch ERP, które w ramach standardowych modułów dostarczają funkcje oparte o mechanizmy machine learning i AI

Jeżeli natomiast chodzi o sens i przydatność stosowania AI w konkretnej branży i procesie, to każdy z przypadków należy analizować indywidualnie. Comarch wspiera przedsiębiorców także w tym zakresie – posiadamy zespół specjalistów w zakresie technologii AI, który zajmuje się szukaniem algorytmów dostosowanych do danych problemów. Nasi specjaliści przeprowadzają procesy uczenia się AI, a także porównują statystyki skuteczności różnych algorytmów, co umożliwia zapewnienie optymalnych rozwiązań.

Biznes przyszłości – jak AI wspiera systemy Comarch ERP?

W jaki sposób algorytmy AI obecne w rozwiązaniach przez Comarch pomagają pracować z danymi? Czy mają one jakąś przewagę nad innymi, ogólnodostępnymi narzędziami?

[MZ]: W Comarch przygotowujemy dostosowane rozwiązania, które uwzględniają specyfikę poszczególnych systemów ERP nie tylko na poziomie architektury i modelu danych, ale również rzeczywistych praktyk użytkowania wynikających np. ze specyfiki danego biznesu. 

Dla modeli uczenia maszynowego absolutnie kluczowe znaczenie ma jakość dostarczonych danych.  Mamy świadomość, że informacje wprowadzane do systemu nie zawsze były gromadzone i na bieżąco korygowane z myślą o takim właśnie użyciu. Wiemy także, jakich rozbieżności między dostępnymi a oczekiwanymi danymi można się spodziewać w rzeczywistych wdrożeniach. Na podstawie naszych doświadczeń w tym zakresie możemy optymalnie wykorzystać bieżące zasoby przedsiębiorstw oraz zadbać o ich lepszą jakość w przyszłości. 

Ważna jest też kwestia samego procesu integracji oprogramowania: projektowanie, wdrażanie, testowanie i dostarczanie narzędzia AI razem z systemem ERP naturalnie zapewnia zgodność wersji - zarówno przy pierwszej instalacji, jak i w przypadku aktualizacji.

Comarch jako dostawca usług opartych na AI ma styczność z danymi, które są wykorzystywane, aby uczyć algorytmy i umożliwić im przedstawianie trafniejszych propozycji. Bezpieczeństwo i ochrona danych to jeden z najważniejszych aspektów związanych z wykorzystaniem AI w biznesie. W jaki sposób firma dba o bezpieczeństwo klientów?

[MZ]: Przede wszystkim należy podkreślić naszą transparentność w kwestii podejścia do danych, które są używane przez mechanizmy sztucznej inteligencji. Ich wykorzystanie zawsze odbywa się w sposób jasno określony co do zakresu, celów i sposobu używania oraz wyłącznie w przypadku otrzymania zgody na takie użycie. 

Comarch nie gromadzi oraz nie wykorzystuje danych w celu trenowania modeli opartych na sztucznej inteligencji, jeśli klienci nie upoważnili nas do takiego działania. Dodatkowo niektóre stosowane przez Comarch modele uczenia maszynowego są trenowane tylko bezpośrednio w środowisku użytkownika. Działanie AI w tym zakresie nie odbiega wtedy od innych składowych elementów typowych dla systemów ERP.

Przetwarzamy tylko te dane i tylko w takich przypadkach, gdy jest to niezbędne do dostarczenia wymaganej funkcjonalności w najlepszej możliwej jakości. Rozwiązania, które tworzymy, już na etapie projektowania architektury uwzględniają zasadę „privacy by design”, która zapewnia bezpieczeństwo danych. 

Biznes przyszłości – jak AI wspiera systemy Comarch ERP?

Wiele osób zainteresowanych z rozwojem sztucznej inteligencji uważa, że przejmie ona znaczną część naszych obowiązków. AI może pomóc człowiekowi we wszystkich obowiązkach, czy są zadania, w których jednak nas nie zastąpi?

[MZ]: Trudno z góry wykluczyć jakiekolwiek nowe zastosowanie sztucznej inteligencji, gdyż jej potencjał zależy głównie od użytkownika. Człowiek, ze swoją w zasadzie nieograniczoną kreatywnością, jest w stanie znaleźć jeszcze wiele możliwości zastosowania AI i dziedzin, w których może nam pomóc. Możemy mieć jednak pewność, że AI nie zdejmie z ludzi odpowiedzialności za decyzje, które podejmują.

Budując rozwiązania, które wspierają użytkowników w codziennej pracy, staramy się zautomatyzować jak najwięcej różnych procesów. Nie tylko czynności w oczywisty sposób powtarzalnych, ale również takich, do których identyfikacji niezbędne są zaawansowane algorytmy oraz ogromne zbiory danych. 

Comarch ChatERP jest interaktywnym asystentem użytkownika systemów Comarch ERP. Może on nie tylko dostarczać informacji potrzebnych do pracy z oprogramowaniem czy podjęcia określonych czynności, ale potrafi również samodzielnie wykonać szereg zadań. W planowanych kolejnych wersjach ChatERP niektóre działania będą mogły być automatyczne, ale tylko po wcześniejszej akceptacji użytkownika. Dla zachowania bezpieczeństwa oraz kontroli nad narzędziami, ostatnie słowo musi należeć do człowieka.

[SS]: Aktualny trend stosowania mechanizmów AI to automatyzacja prostych i powtarzalnych czynności oraz wsparcie człowieka w obszarach, gdzie występują jego ograniczenia. Do obowiązków AI należy więc np. szybkie przetwarzanie obszernych zbiorów danych, dokładna kontrola wizualna czy też specjalistyczna analiza dźwięków. 

Obecnie stosowane algorytmy AI mają jednak swoje granice. Trzeba im nadać określony cel działania i dostarczyć odpowiednich zbiorów danych, co wymaga pomocy człowieka. Kluczowe jest również określenie problemu, który chcemy rozwiązać przy pomocy AI. Może ona np.: pomóc w przyspieszeniu pracy, zwiększyć skuteczność i dokładność obliczeń albo usprawnić kontrolę jakości. 

W wielu sektorach głównym filarem budowania relacji z klientami jest jednak utrzymywanie kontaktu z drugim człowiekiem, co wyklucza zastosowanie mechanizmów AI w tym zakresie. Istnieje także wiele innych działań i procesów, które wymagają intuicji, kreatywności i pracy zespołowej – są to zadania, w których sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. AI nie możemy zastosować także w przypadku radzenia sobie z nowymi zjawiskami oraz trendami, których dopiero się uczymy, ze względu na to, że najczęściej mamy ograniczony zakres danych na te tematy.

W ogólnym rozrachunku sztuczną inteligencję należy traktować jako narzędzie, które może wesprzeć pracowników poprzez automatyzację powtarzalnych i żmudnych czynności, co pozwoli przenieść wysiłki specjalistów w stronę działań kreatywnych. 

Dowiedz się, jak AI wykorzystywane jest w codziennych procesach biznesowych:

Sztuczna inteligencja w firmie 

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza