Sztuczna Inteligencja (AI) w firmie

Dowiedz się jak AI wykorzystywane jest w codziennych procesach biznesowych

Niezwykle szybki postęp technologiczny i rozwój maszyn mających za zadanie ułatwić człowiekowi pewne czynności wpłynęły na formowanie idei sztucznej inteligencji (AI – ang. artificial intelligence). Obecnie, pod pojęciem sztucznej inteligencji, kryje się zdolność systemu komputerowego (oprogramowania) do wykazywania nowych możliwości, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla człowieka. Są to przede wszystkim: rozumowanie, uczenie się, planowanie czy kreatywność.

Pobierz bezpłatne opracowanie, w którym szeroko opisujemy zastosowanie sztucznej inteligencji  w konkretnych procesach biznesowych oraz przedstawiamy, jak AI razem z systemami ERP pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty w wielu gałęziach biznesu.

Pobierz e-book

Oprogramowanie dla branży kosmetycznej

AI wspiera codzienne
procesy biznesowe

Obecnie obserwujemy intensywny rozwój sztucznej inteligencji, która jest wykorzystywana nie tylko w wąskich zastosowaniach specjalistycznych, ale jest także obecna w naszym codziennym życiu – w oprogramowaniu, którego używamy, w Internecie, w usługach, w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Ogromnym przełomem w rozwoju sztucznej inteligencji stał się ChatGPT – narzędzie stworzone przez badaczy OpenAI które sprawiło, że globalne zainteresowanie dziedziną AI jest większe niż kiedykolwiek dotąd. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą skorzystać z możliwości AI? Z pomocą przychodzą nowoczesne systemy ERP, które z powodzeniem wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i deep learning

Kluczowe w wykorzystaniu sztucznej inteligencji w systemach klasy ERP jest to, jak elementy/moduły AI mogą wesprzeć przedsiębiorców w codziennych procesach biznesowych. Są to między innymi takie procesy jak: księgowanie, automatyczne zatwierdzanie dokumentów, rozliczanie zamówień, pobieranie informacji o stanach magazynowych czy pobieranie pdf dokumentów. 

Dzięki analizie zanonimizowanych danych w Chmurze Comarch, którą tworzą dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw algorytmy sztucznej inteligencji mają doskonałe środowisko do uczenia się i doskonalenia skuteczności działania, szczególnie w zakresie poprawy ergonomii interfejsu.

Infografika przedstawiająca szczegółowo klientów Chmury Comarch

Pobierz naszą broszurę o zastosowaniu sztucznej inteligencji w systemach ERP i dowiedz się:

 • Jak ważne jest zastosowanie sztucznej inteligencji w e-commerce i retail?
 • Jakie są korzyści z zastosowania AI w obszarze windykacji?
 • W jaki sposób sztuczna inteligencja wspiera procesy w magazynie i jakie mechanizmy wykorzystują systemy WMS (Warehouse Management System) w zarządzaniu magazynem?
 • Jak ważną rolę w procesie produkcji odgrywa sztuczna inteligencja i w jaki sposób AI może wspierać i optymalizować procesy produkcyjne?
 • Czym jest technologia Visual Search i w jaki sposób ten obszar sztucznej inteligencji jest wykorzystywany w e-commerce?
 • Dlaczego tak ważna jest automatyzacja procesów bezpieczeństwa w firmie i jakie narzędzia AI mogą zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorców?

Pobierz naszą broszurę o zastosowaniu sztucznej inteligencji w systemach ERP

Dowiedz się jak AI
wykorzystywana jest w codziennych
procesach biznesowych

Pobierz e-book
Dowiedz się jak AI wykorzystywana jest w codziennych procesach biznesowych

W jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga przedsiębiorstwom?

Kiedy mówimy o sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, nie sposób nie wspomnieć o robotyzacji (RPA – Robotic Process Automation), która w swoim działaniu wykorzystuje AI. Jeszcze do niedawna robotyzacja kojarzyła się głównie z dużymi organizacjami biznesowymi i określonymi branżami. Obecnie, gdy postęp dzieje się na naszych oczach, roboty software’owe są dostępne już praktycznie dla każdej firmy od początku jej rozwoju. Ma to w zasadzie same zalety, a jedną z nich jest przede wszystkim maksymalne skrócenie realizacji powtarzalnych operacji, które mogą zostać zrealizowane automatycznie, bez ingerencji człowieka (pracownika) na każdym kroku.

W systemach Comarch ERP robotyzacja jest wykorzystywana od lat, znacznie zwiększając komfort pracy i odciążając pracowników od wielu żmudnych zadań. Jak jeszcze AI pomaga przedsiębiorstwom? Przede wszystkim, sztuczna inteligencja pozytywnie wpływa na organizację zadań, uporządkowanie procesów w pracy a co za tym idzie, na jakość świadczonych usług. Doskonałym przykładem jest tutaj wykorzystanie AI w obsłudze klienta, np. za pomocą czatbotów lub wirtualnych asystentów. 

W jaki sposób sztuczna inteligencja pomaga przedsiębiorstwom?

Jakie korzyści przynosi robotyzacja procesów biznesowych?

 • niemal całkowite wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego,
 • odciążenie pracowników od powtarzalnych procesów,
 • wzrost wydajności i efektywności powierzonych robotom zadań,
 • wielozadaniowość i praca 24 godziny na dobę,
 • optymalizacja procesów,
 • redukcja kosztów.

Jakie korzyści przynosi robotyzacja procesów biznesowych?

Rozwój i zastosowanie AI w systemach Comarch ERP

Wsparcie technologii OCR przez AI

OCR to technologia optycznego rozpoznawania tekstu (z ang. Optical Character Recognition), która znajduje zastosowanie w wielu gałęziach biznesu. Poza samą zmianą obrazu na tekst, najistotniejszym zadaniem dla OCR jest rozpoznanie kluczowych danych biznesowych (np. kontrahenci, kwoty, daty czy numery dokumentów) z zeskanowanych dokumentów. 

W Comarch OCR odbywa się to za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji, które wykonują to zadanie szybko i precyzyjnie, a następnie przenoszą rozpoznane dane do odpowiednich miejsc systemu. Najczęstszym scenariuszem wykorzystania tej technologii jest automatyzacja procesu wprowadzania faktur, który w tym przypadku trwa dosłownie kilka sekund. W systemach Comarch możliwe jest wprowadzanie w ten sposób zarówno dokumentów kosztowych do rejestrów VAT jak i faktur dotyczących pozycji magazynowych. Co ważne, w zakresie magazynu Comarch OCR może być również wykorzystany z poziomu listy przyjęć zewnętrznych, aby przyspieszyć wprowadzanie także tego typu dokumentów.  

Poza samą optymalizacją czasu w zakresie wprowadzania dokumentów,  Comarch OCR pozwala także na uniknięcie przypadkowych błędów, a także zapisuje dokumenty w wersji cyfrowej, dzięki czemu użytkownicy mają stały dostęp do podglądu skanu wprost z systemu. Digitalizacja przy wykorzystaniu technologii OCR w systemach Comarch nie ułatwia wyłącznie dostępu do danych, ale także pozwala na ich łatwiejsze wyszukiwanie. Dzięki przetworzeniu i zachowaniu pełnej treści dokumentów w Repozytorium, niezależnie od ich typu użytkownicy mogą po dowolnej frazie odszukać interesujące ich dokumenty, co jest nieosiągalne w nawet najlepiej zorganizowanym papierowym archiwum.  

Inteligentna automatyzacja windykacji należności

W Comarch ERP już obecnie dostępne są mechanizmy wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do skuteczniejszego zarządzania płynnością finansową. Jednym z nich jest możliwość automatycznego wyliczania limitów kredytowych na podstawie algorytmów AI. Korzyści z takiego rozwiązania to przede wszystkim oszczędność czasu i minimalizacja popełnienia błędu. Dodatkowo przy wsparciu sztucznej inteligencji system wyznacza odpowiedni rating dla kontrahenta, który informuje użytkowników jak dużym ryzykiem obarczona jest współpraca z danym podmiotem.

Sam proces windykacji może być już teraz w pełni zautomatyzowany dzięki mechanizmom RPA (z ang. Robotic Process Automation), które mogą automatycznie generować, zatwierdzać i wysyłać wezwania do zapłaty za przeterminowane dokumenty. W takim scenariuszu użytkownik może ograniczyć swoją pracę w tym zakresie do wglądu w zrealizowane przez system działania. Dodatkowo po udanej windykacji system może automatycznie generować dokumenty not odsetkowych, ściągając ten obowiązek z barków pracowników. W przypadku „trudnych” kontrahentów, systemy Comarch ERP pozwalają również na blokowanie sprzedaży czy skierowanie spraw do zewnętrznej windykacji. 

Obszar zarządzania finansami w systemach Comarch ERP został również wyposażony w mechanizm automatycznego wyznaczanie spodziewanego terminu płatności, który pozwala na urealnienie Cash-Flow i skuteczniejsze zarządzanie płynnością finansową firmy. Dzieje się to w tle przy wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji, które analizuję dotychczasowe płatności kontrahentów. W najbliższej przyszłości planujemy udostępnić jeszcze większą ilość funkcjonalności i mechanizmów wykorzystujących AI, m.in. generowanie rekomendacji w zakresie wprowadzania zmian w bieżących regułach windykacji, aby jeszcze skuteczniej odzyskiwać należne środki.

Zastosowanie AI w magazynie – Comarch WMS

Kluczowym narzędziem we wsparciu pracy kierowników i magazynierów jest Comarch WMS, który pomaga lepiej zarządzać przestrzenią i rozmieszczeniem towarów w magazynie wysokiego składowania. Połączenie możliwości sztucznej inteligencji z aplikacją Comarch WMS i systemem Comarch ERP XL dało szereg funkcjonalności, które są z powodzeniem wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach, m.in.:

 • Automatyczna klasyfikacja ABC/XYZ - algorytm sztucznej inteligencji przewiduje przyszłe zapotrzebowanie na dany produkt, a następnie przypisuje mu odpowiednią kategorię. Takie rozwiązanie umożliwia lepszą alokację towarów oraz optymalizację poziomu zapasów. Finalnie przekłada się to na usprawnienie pracy na magazynie i redukcję kosztów.
 • Algorytm AI udostępniony w ramach systemu Comarch WMS analizuje pracę magazynierów oraz historyczne czasy realizacji dokumentów magazynowych. System może również sprawdzać uprawnienia i umiejętności pracowników, np. obsługę wózków widłowych. Na podstawie tych danych algorytm sztucznej inteligencji będzie przewidywać czas realizacji (dyspozycji/dokumentu/zadania) oraz przydzielać pracownikom dyspozycje, przy których ich czas i potencjał zostaną jak najlepiej wykorzystane.

Zastosowanie AI w magazynie – Comarch WMS

Wsparcie procesów produkcyjnych dzięki zastosowaniu AI w systemach ERP

Od wielu lat systemy Comarch ERP są rozwijane w kierunku wsparcia i optymalizacji procesów produkcyjnych. Systemy Comarch ERP XL i Comarch ERP Enterprise wyposażone są w mechanizmy robotyzacji, które wspierają przedsiębiorstwa produkcyjne w codziennych zadaniach. Narzędzia Comarch ERP zapewniają m.in. wsparcie w takich zadaniach jak: automatyczne planowanie i harmonogramowanie produkcji czy automatyczne informowanie o pojawiających się konfliktach w planie produkcji.

System przy pomocy mechanizmów RPA/AI rekomenduje zmiany w technologii na podstawie porównaniu planowanych i rzeczywistych danych o realizacji produkcji. Proces zaopatrzenia również może być wspierany przez systemy Comarch ERP poprzez automatyczne wyliczanie zapotrzebowania na materiały i wyroby. 

Wsparcie procesów produkcyjnych dzięki zastosowaniu AI w systemach ERP

Zbieranie danych z hali produkcyjnej

Połączenie systemów Comarch ERP z platformą Comarch IoT daje jeszcze większe możliwości w zakresie optymalizacji produkcji. Platforma Comarch IoT zbiera dane bezpośrednio z maszyn lub zamontowanych czujników, które mogą być następnie wysyłane do systemu ERP. Za pomocą takiej integracji, przedsiębiorstwa mogą zyskać ogromne korzyści. Wśród nich są:

 • automatyczne przeplanowanie produkcji po zarejestrowaniu przestoju maszyny,
 • automatyczna rejestracja przestoju i awarii maszyny,
 • automatyczna rejestracja wykonania produkcji,
 • automatyczne zaplanowanie zlecenia naprawy po zarejestrowaniu przekroczenia normy kluczowych parametrów maszyny (np. częstotliwość drgań, temperatura).

Integracje z systemami ERP

Optymalizacja procesu zaopatrzenia poprzez wykorzystanie AI/RPA

Systemy Comarch ERP zawierają szereg funkcji, które wspierają działy zakupów przedsiębiorstw w codziennych czynnościach. Wykorzystywane mechanizmy robotyzacji automatyzują i optymalizują proces obliczania zapotrzebowania na towary do sprzedaży lub materiały użytkowane w procesie produkcyjnym.

Użytkownik może skorzystać również z funkcjonalności wyliczania prognozowanego popytu w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Wystarczy, że przeprowadzi trening modelu AI, następnie określi zakres czasowy interesującej go prognozy (np. 3 najbliższe tygodnie) i otrzyma szacunek dotyczący koniecznego zatowarowania w poszczególnych tygodniach. Algorytmy sztucznej inteligencji systematycznie się uczą, analizując historyczne transakcje związane z danymi towarami. Pozwala to przedsiębiorstwu wyprzedzić popyt jego Klientów poprzez zamówienie z wyprzedzeniem optymalnej ilości towarów i materiałów.

Mobilny merchandiser a sztuczna inteligencja

Odpowiednia promocja i ekspozycja towarów na półkach sklepowych jest kluczem dla przedsiębiorstw, które oferują swoje produkty do sieci detalicznych. Aby to zapewnić, mobilni merchandiserzy odwiedzają punkty sklepowe i realizują szereg zadań związanych z kontrolą ekspozycji, takich jak: obliczanie facingu, sprawdzanie standów i fiszek reklamowych oraz porównanie z ekspozycją konkurencji. Takie działania są czasochłonne i mogą generować błędy.

Oko merchandisera może zastąpić mechanizm sztucznej inteligencji, który jest dostępny z poziomu urządzenia mobilnego. Jak to działa w praktyce? Merchandiser podchodzi do półki sklepowej i uruchamia aplikację na telefonie. Następnie wykonuje zdjęcia półki, a sztuczna inteligencja rozpoznaje produkty i je zlicza. Merchandiser na końcu procesu otrzymuje gotowy raport obecności towarów, który zawiera spis rozpoznanych produktów wraz z ich facingiem. Czynności, które zajmowały zazwyczaj kilka/kilkanaście minut sztuczna inteligencja pozwala zrealizować w kilkanaście sekund. Co ważne, algorytmy sztucznej inteligencji mają zdolność uczenia się rozpoznawania wcześniej nieznanych produktów

Faktury cykliczne

Wiele firm, w ramach prowadzonej przez siebie działalności generuje faktury dla tego samego odbiorcy, za te same usługi lub towary, w konkretnych, określonych odstępach czasowych. Takie dokumenty nazywamy fakturami cyklicznymi i są one popularne w wielu branżach. 

Zdarza się, że pracownicy nie zdają sobie sprawy, że owa cykliczność wobec danego podmiotu istnieje, a nawet jeżeli mają tego świadomość to często mimo wszystko, tego typu faktury są wystawiane ręcznie, miesiąc po miesiącu. I właśnie w tym obszarze również znalazło się miejsce do skutecznego zastosowania sztucznej inteligencji. 

W Comarch ERP Optima już teraz działają mechanizmy, które same wykrywają regularność przy wystawianiu dokumentów dla danego podmiotu i na tej podstawie sugerują propozycję utworzenia i zastosowania mechanizmu faktur cyklicznych dla danego przypadku. Odpowiada on za regularne i automatyczne tworzenie odpowiednich faktur wraz z możliwością ich automatycznej wysyłki do kontrahenta bez potrzeby ręcznej ingerencji w ten proces czy pamiętania o jego uruchomieniu. W ten sposób przedsiębiorcy oszczędzają czas i unikają pomyłek przy ręcznym wystawianiu faktur każdemu klientowi indywidualnie.

Zobacz, jak AI działa w systemach Comarch ERP

Interesuje Cię zastosowanie sztucznej inteligencji w Twojej firmie? Chcesz usprawnić procesy i zwiększyć oszczędności w przedsiębiorstwie?

Pobierz opracowanie i dowiedz się, jak możesz wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w swoim biznesie. 

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.