Comarch EDI i KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF): faktury pod kontrolą!

Dowiedz się, jak możesz wysyłać i odbierać faktury ustrukturyzowane do i z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) za pomocą naszej platformy.

Testuj wymianę e-faktur

How Comarch can help

Jak Comarch może pomóc Twojej firmie 

Jako operator elektronicznej wymiany dokumentów (w tym faktur), Comarch na bieżąco monitoruje zmiany w polskim prawie. Jesteśmy bardzo zaangażowani w pilotażowy projekt KSeF. Nasi specjaliści uczestniczą w spotkaniach, podczas których omawiane są m.in. szczegóły techniczne systemu, specyfikacje faktur ustrukturyzowanych i dokumentacja API.

API Krajowego Systemu e-Faktur pozwala na integrację z Comarch EDI, wykorzystywanym przez tysiące klientów w Polsce i za granicą. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy naszej platformy będą mieli możliwość wysyłania i odbierania e-faktur do/z KSeF. Comarch EDI zapewni również pełną zgodność z najnowszymi regulacjami oraz przejrzystość obiegu wszystkich faktur (i ich statusów).

Jak wygląda integracja platformy Comarch EDI z KSeF?

Jak wygląda integracja EDI z KSeF?

Wyzwania i korzyści związane z KSeF i integracją z Comarch EDI

 • Wyzwanie 1#

  Wszystkie faktury muszą mieć formę faktury ustrukturyzowanej zgodną z KSeF.

  Benefit

  Comarch EDI zajmie się dostosowaniem formatu, w jakim wysyłasz swoje faktury, do wymogów zdefiniowanych przez specyfikację KSeF.

 • Wyzwanie 2#

  Moi klienci i dostawcy mają różne wymogi dotyczące informacji zawartych na fakturach. Nie wystarcza mi sama weryfikacja tego, czy wymieniane przeze mnie faktury spełniają wymogi specyfikacji KSeF. Ważne jest dla mnie również zapewnienie walidacji biznesowej, aby spełniały one także potrzeby moich partnerów w obrocie gospodarczym.

  Benefit

  Dzięki Comarch EDI masz możliwość zachowania walidacji biznesowych, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wszystkie istotne z biznesowego punktu widzenia informacje znajdą się na fakturze – nawet jeśli KSeF ich nie wymaga.

 • Wyzwanie 3#

  Chcę mieć w dowolnym momencie dostęp do repozytorium dokumentów, z którego będę mógł pobrać fakturę uprzednio wystawioną w ramach KSeF. Chcę też móc w każdej chwili zapoznać się z historią jej statusów. 

  Benefit

  Aplikacja Comarch EDI Archiwum daje możliwość przechowywania faktur w formacie KSeF XML wraz z ich historią statusów, numerem identyfikującym fakturę oraz UPO. 

 • Wyzwanie 4#

  Zależy mi na współpracy z rzetelnym integratorem usług KSeF, który ma doświadczenie w przetwarzaniu faktur elektronicznych i ich wymianie z platformami rządowymi.

  Benefit

  Comarch ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze wymiany dokumentów elektronicznych, w tym w zarządzaniu procesami wysyłania i odbierania faktur do/z instytucji rządowych w wielu różnych krajach na świecie. Jesteśmy również gotowi do ich wymiany z Krajowym Systemem e-Faktur w Polsce. 

   

  Wybierz jeden z modeli operacyjnych Comarch EDI

  Klienci Comarch EDI mają do wyboru dwa modele integracji i komunikacji z platformą rządową KSeF.

  Model standardowy

  Polega na wymianie e-faktur z podstawową walidacją techniczną (zapewnieniu pełnej zgodności faktur z wymogami schemy KSeF).

  KSEF - A Scheme of the General Model

  Krok 1: Przesłanie faktury do Comarch EDI

  • Przesłanie faktury utworzonej w formacie natywnym do Comarch EDI
  • Wykonanie technicznej walidacji faktury (zgodność z KSeF XML) w platformie Comarch EDI
  • Wykonanie konwersji do formatu zgodnego z Krajowym Systemem e-Faktur KSeF XML

  KSEF - A Scheme of the General Model

  Krok 2: Uwierzytelnianie faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

  Proces obejmuje:

  • Autoryzację z wykorzystaniem tokenu uwierzytelniającego Klienta
  • Przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur w formacie KSeF XML

  KSEF - A Scheme of the General Model

  Krok 3: Pobieranie statusów i KSeF ID dla danej faktury w Comarch EDI.

  Pobieranie statusów zwrotnych KSeF i przekazywanie ich do Wystawcy faktury.

  KSEF - A Scheme of the General Model

  Krok 4: Otrzymanie faktury przez Odbiorcę

  Otrzymanie faktury przez Odbiorcę w jego wewnętrznym systemie po uprzednim uwierzytelnieniu tokenem. Faktura jest przekazywana do Odbiorcy po konwersji z formatu KSeF XML do formatu wymaganego przez system Odbiorcy.

  Opcjonalnie przechowywanie faktur w Comarch EDI Archiwum. Faktury przechowywane są w formacie źródłowym oraz KSeF XML, wraz ze statusami faktury i UPO. Ponadto dostępna jest historia niedostępności KSeF i ponawiania transmisji do Krajowego Systemu e-Faktur. 

  KSEF - A Scheme of the General Model

  Model rozbudowany

  Model ten polega na uwzględnieniu dodatkowych, specyficznych wymagań klienta dotyczących procesowania faktur przykładowo z uwzględnieniem walidacji biznesowych.

  Krok 1: Przesłanie faktury do Comarch EDI

  • Przesłanie faktury utworzonej w formacie natywnym do Comarch EDI
  • Wykonanie technicznej walidacji faktury (zgodność z KSeF XML) w platformie Comarch EDI
  • Wykonanie dodatkowych procesów wymaganych przez wystawcę, jak np. walidacji biznesowej faktury
  • Wykonanie konwersji do formatu zgodnego z Krajowym Systemem e-Faktur KSeF XML

  Krok 2: Uwierzytelnianie faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

  Proces obejmuje:

  • Autoryzację z wykorzystaniem tokenu uwierzytelniającego Klienta
  • Przesłanie faktury do Krajowego Systemu e-Faktur w formacie KSeF XML

  Krok 3: Pobieranie statusów i KSeF ID dla danej faktury w Comarch EDI.

  Pobieranie statusów zwrotnych KSeF i przekazywanie ich do Wystawcy faktury.

  Krok 4: Otrzymanie faktury przez Odbiorcę

  Otrzymanie faktury przez Odbiorcę w jego wewnętrznym systemie po uprzednim uwierzytelnieniu tokenem. Faktura jest przekazywana do Odbiorcy po konwersji z formatu KSeF XML do formatu wymaganego przez system Odbiorcy.

  Opcjonalnie przechowywanie faktur w Comarch EDI Archiwum. Faktury przechowywane są w formacie źródłowym oraz KSeF XML, wraz ze statusami faktury i UPO. Ponadto dostępna jest historia niedostępności KSeF i ponawiania transmisji do Krajowego Systemu e-Faktur. 

  Charakterystyka e-fakturowania w Polsce

  W dniu 19.01.2024 Minister Finansów ogłosił, że obowiązek e-fakturowania nie zostanie wprowadzony zgodnie z wcześniejszymi planami jego wdrożenia od 1 lipca 2024. Polskie władze nie ustaliły jeszcze nowej daty uruchomienia.

  Format e-faktur i platforma

  • Wymagany format faktury to KSeF XML. Po dostarczeniu e-faktury do KSeF zostanie ona opatrzona znacznikiem czasu i unikalnym numerem identyfikacyjnym (KSeF ID), a poświadczenie odbioru faktury (UPO) zostanie zwrócone wystawcy faktury.
  • Oficjalną platformą rządową jest Krajowy System e-Faktur (KSeF).

  Opis procesu e-fakturowania

  • Faktura ustrukturyzowana powinna być wystawiona i odebrana przez KSeF z wykorzystaniem oprogramowania interfejsowego.
  • Faktury elektroniczne muszą być dostarczone do KSeF w formacie XML zgodnie z obowiązującą schemą XML.

  Autoryzacja

  Autoryzacja jest realizowana przez podatnika poprzez token uwierzytelniający generowany dla konkretnego środowiska KSeF.

  Archiwizowanie

  Archiwizacja faktur powinna trwać 10 lat.

  Globalne doświadczenie w zakresie
  e-fakturowania

  Jako globalny dostawca systemów i usług służących do wymiany dokumentów elektronicznych między partnerami biznesowymi, Comarch ma bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów zobowiązań (AP) i należności (AR). 

  Od lat pomagamy firmom z wielu różnych branż operujących zarówno w krajach, w których e-fakturowanie stało się obligatoryjne (takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Turcja oraz Włochy), jak i tych, gdzie taki obowiązek zostanie dopiero wprowadzony (np. w Polsce, gdzie wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów mechanizm e-fakturowania ma bazować na rozwiązaniu włoskim).  

  Nieustannie monitorujemy również wszelkie zmiany przepisów dot. e-fakturowania na całym świecie, dostosowując nasze rozwiązania i usługi tak, aby były one w pełni zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi. 

  Globalne doświadczenie w zakresie e-fakturowania

  Korzystanie z KSeF po wdrożeniu Comarch EDI
  – testuj, jak fakturować!

  Sprawdź, jak wygląda rejestracja faktur w Krajowym Systemie e-Faktur za pomocą naszego rozwiązania. Testy mogą przeprowadzić zarówno nowi, jak i obecni klienci Comarch EDI.

  Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

  Podaj nam swój adres e-mail i zarejestruj się na demo.
  Następnie otrzymasz od nas dane dostępowe.

  Chcę zarejestrować się na demo

  Jesteś już klientem Comarch EDI?

  Przejdź na naszą specjalną stronę
  i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Jestem klientem platformy EDI i chcę skorzystać z demo

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF FAQ)

  Chcesz uzyskać więcej informacji o KSeF, ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej i Comarch EDI?

  Kliknij przycisk obok, aby nawiązać kontakt z jednym z naszych ekspertów.

  Nasi Klienci