Krajowy System e-Faktur (KSeF)
w Comarch ERP

Polska jako czwarty kraj w UE wprowadza obowiązek obrotu faktur w postaci ustrukturyzowanej (e-Faktury) dla wszystkich firm. Odpowiedzialność za odbiór, przechowywanie, udostępnianie e-Faktur spoczywa na Krajowym Systemie e-Faktur. Wejście w ten obowiązek to dla większości przedsiębiorstw rewolucja, dlatego już teraz systemy Comarch ERP są uzbrajane w możliwość wymiany danych z Krajowym Systemem e-Faktur.

Skorzystaj z bezpłatnego okresu wymiany danych z KSeF do końca 2022 roku!

Czym jest e-Faktura?

e-Faktura przybiera formę ustrukturyzowaną w XML, zgodną ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1). Struktura ta zawiera pozycje (pola), które mogły dotychczas wystąpić na tradycyjnej fakturze (są one określone w art. 106e ustawy o VAT) oraz inne pola nieobowiązkowe, które powszechnie występują w obrocie gospodarczym. Obowiązuje jedna struktura e-Faktury dla wszystkich rodzajów faktur.

Czym jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralna baza Ministerstwa Finansów, która pozwala na odbieranie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych przez przedsiębiorców. Tym samym, każda generowana przez przedsiębiorcę e-faktura, będzie trafiała przez KSeF do odbiorcy.

Terminy wprowadzenia KSeF

Krajowy System e-Faktur został uruchomiony 1 stycznia 2022 roku i jest obecnie rozwiązaniem dobrowolnym.

W obecnym, początkowym okresie, faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych (np. w formacie PDF). Odbieranie e-Faktur przy użyciu KSeF obecnie wymaga akceptacji odbiorcy takiej faktury.

Wszystko na to wskazuje, że obowiązek wymiany e-Faktur zostanie wprowadzony 1 stycznia roku 2024 (oczekujemy na oficjalne decyzje Rady UE oraz Ministerstwa Finansów w tej sprawie).

Kogo obowiązuje KSeF?

e-Faktury mają być obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które wystawiają faktury podlegające polskim przepisom podatkowym.

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur w systemach Comarch ERP

Wymiana danych z KSeF w firmie nie musi wiązać się z dodatkowymi obowiązkami czy większym nakładem prac. Chcielibyśmy, aby mimo nowego obowiązku nasze rozwiązania dały możliwość usprawnienia procesów zachodzących w firmie. Pracujemy nad tym, aby obsługa e-Faktur w Comarch ERP odbywała się w przejrzysty i intuicyjny sposób.

Wysyłka e-Faktur do Krajowego Systemu e-Faktur w Comarch ERP zostaje udostępniana za pomocą funkcjonalności wbudowanych w systemach ERP w dwóch trybach:

•    testowym/demo

•    produkcyjnym

Planowany bezpłatny okres próbny komunikacji z KSeF w systemach Comarch ERP został przewidziany do końca roku 2022!

Zapraszamy więc do korzystania z intuicyjnego rozwiązania KSeF w Comarch ERP!

Aby skorzystać z darmowej komunikacji z KSeF wystarczy odpowiednio skonfigurować system, zgodnie z informacjami udostępnionymi przy wydaniu nowej wersji na rynek systemów ERP.

Korzystanie z wymiany danych w KSeF w Comarch ERP pozwoli ostatecznie m.in. na:

  • generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z KSeF;
  • przekazywanie innych informacji z KSeF do systemu ERP jak np. unikalny numer e-Faktury (KSeF) czy UPO;
  • możliwość automatycznego przekazywania informacji do odbiorcy o wystawionej fakturze w KSeF;
  • realizację uwierzytelnienia metodami: profil zaufany, podpis kwalifikowany, pieczęć kwalifikowana, token.

Obsługa integracji z KSeF w systemach Comarch ERP

Powyższe rozwiązania są implementowane do naszych systemów Comarch ERP:

Krajowy system e-faktur w firmach

Obejżyj nagranie webinaru i poznaj regulacje prawne dotyczące e-faktur. Dowiedz się czym jest e-faktura i posłuchaj ekspertów omawiających przygotowanie firmy na korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza