Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjonalnościami dodatku Power Query, który można wykorzystać do zaawansowanej edycji danych w MS Excel jak i Power BI. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zaimportować dane z różnych źródeł oraz dokonać czyszczenia i transformacji danych pod modele służące analizie danych. Uczestnik pozna także język M, dzięki któremu będzie sam mógł pisać złożone funkcje pomagające w oczyszczaniu danych. Oznacza to dla uczestnika zdolność do przygotowanie danych pod realizację idei Self-Service BI – tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu.


  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • Załadować dane z różnych źródeł za pomocą Power Query
  • Dokonać licznych operacji czyszczenia oraz transformacji danych
  • Korzystać z funkcji wbudowanych Power Query
  • Napisać własne funkcje za pomocą języka M
  • Generować tabelę dat oraz tabele słownikowe
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych
  przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy
  borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych. 

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza
  kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Przydatna, ale niewymagana będzie znajomość
  dodatku PowerPivot dla MS Excel, języka DAX oraz Power BI

 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:

  • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Wprowadzenie do dodatków Power BI dla MS Excel oraz osobnej aplikacji Power BI

  Importowanie danych

  • Z baz danych
  • Import z plików bez separatora
  • Import z folderu
  • Import z danych ze stron internetowych
  • Import z arkuszy programu Excel

  Transformacja i czyszczenie danych

  • Praca z kolumnami
  • Proste przekształcenia
  • Anulowanie przestawienia kolumn
  • Definiowanie typów danych
  • Grupowanie oraz podsumowywanie danych

  Zarządzanie zapytaniami

  • Zapisywanie zapytań
  • Operacje złączenia danych
  • Scalanie tabel i zapytań
  • Praca z wieloma zapytaniami

  Odświeżanie

  Podstawowe formuły Power Query

  • Transformacje tekstowe
  • Transformacje numeryczne
  • Transformacje daty i czasu

  Formuły warunkowe

  Wprowadzenie do języka M

  Tworzenie formuł użytkownika

  Funkcja EACH

  Funkcja generatora

  Dynamiczne tabele parametrów

  Tworzenie tabel wyszukiwania / słowników

  Dynamiczne tabele dat

  Zarządzanie błędami

  Przykładowe praktyczne kalkulacje w Power Query

  • Procentowy udział w sumie całkowitej
  • Generowanie tabeli dat

  Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń
  praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej
  wykorzystania w środowisku pracy.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju
 10. Po ukończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu
  dodatku Power Pivot, języka DAX oraz wizualizacji danych w Power BI:

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjonalnościami dodatku Power Query, który można wykorzystać do zaawansowanej edycji danych w MS Excel jak i Power BI. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zaimportować dane z różnych źródeł oraz dokonać czyszczenia i transformacji danych pod modele służące analizie danych. Uczestnik pozna także język M, dzięki któremu będzie sam mógł pisać złożone funkcje pomagające w oczyszczaniu danych. Oznacza to dla uczestnika zdolność do przygotowanie danych pod realizację idei Self-Service BI – tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu.


Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Załadować dane z różnych źródeł za pomocą Power Query
 • Dokonać licznych operacji czyszczenia oraz transformacji danych
 • Korzystać z funkcji wbudowanych Power Query
 • Napisać własne funkcje za pomocą języka M
 • Generować tabelę dat oraz tabele słownikowe

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych
przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy
borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych. 

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza
kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Przydatna, ale niewymagana będzie znajomość
dodatku PowerPivot dla MS Excel, języka DAX oraz Power BI

Czas trwania

Przed nami:

 • 2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do dodatków Power BI dla MS Excel oraz osobnej aplikacji Power BI

Importowanie danych

 • Z baz danych
 • Import z plików bez separatora
 • Import z folderu
 • Import z danych ze stron internetowych
 • Import z arkuszy programu Excel

Transformacja i czyszczenie danych

 • Praca z kolumnami
 • Proste przekształcenia
 • Anulowanie przestawienia kolumn
 • Definiowanie typów danych
 • Grupowanie oraz podsumowywanie danych

Zarządzanie zapytaniami

 • Zapisywanie zapytań
 • Operacje złączenia danych
 • Scalanie tabel i zapytań
 • Praca z wieloma zapytaniami

Odświeżanie

Podstawowe formuły Power Query

 • Transformacje tekstowe
 • Transformacje numeryczne
 • Transformacje daty i czasu

Formuły warunkowe

Wprowadzenie do języka M

Tworzenie formuł użytkownika

Funkcja EACH

Funkcja generatora

Dynamiczne tabele parametrów

Tworzenie tabel wyszukiwania / słowników

Dynamiczne tabele dat

Zarządzanie błędami

Przykładowe praktyczne kalkulacje w Power Query

 • Procentowy udział w sumie całkowitej
 • Generowanie tabeli dat

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń
praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej
wykorzystania w środowisku pracy.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju

Po ukończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu
dodatku Power Pivot, języka DAX oraz wizualizacji danych w Power BI:

Najbliższe szkolenia

Podobne tematy

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33