Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz danych pochodzących z różnych źródeł, przy użyciu narzędzi Power BI Desktop lub Power Pivot i Power Query.

   

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują kompletną analizę danych dla konkretnego przypadku, którego uwarunkowania odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości. Poznają przy tym dobre praktyki właściwe dla poszczególnych etapów pracy. Utrwalają wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz formuły obliczeniowe pozwalające na przygotowanie zgodnej z zamierzeniem analizy.

   

  Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować średnio złożony model danych oparty na danych zaimportowanych z różnych źródeł, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary (pola obliczeniowe) potrzebne do analizy ogólnej, szczegółowej i czasowej oraz przygotować raport prezentujący istotne dane.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Power BI lub Power Pivot – budowanie prostych modeli danych, czyli importowanie danych, łączenie tabel relacjami, wykonywanie podstawowych obliczeń, a także przygotowywanie standardowych raportów (dashboardów) w Power BI lub Excelu.
 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie studium przypadku – na podstawie danych fikcyjnej firmy uczestnicy wraz z trenerem planują i realizują kolejne etapy analizy. Zadania wykonywane są wspólnie lub samodzielnie z późniejszym omówieniem. W trakcie pracy trener uzupełnia wiedzę uczestników o potrzebne techniki przekształceń, wprowadza nowe funkcje itp.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1.     Projektowanie struktury modelu danych

  a.     źródła danych i związki pomiędzy nimi

  b.     określenie danych wynikowych

  c.     docelowa postać tabel, planowanie połączeń

  2.     Organizacja danych

  a.     przekształcanie danych źródłowych do postaci tabel docelowych

  b.     automatyczne łączenie i przekształcanie danych umieszczonych w folderze

  c.     przygotowanie tabel do utworzenia relacji

  3.     Analiza danych,  definiowanie miar i dodawanie kolumn kalkulowanych

  a.     obliczenia na podstawie danych cząstkowych z różnych tabel – specyfika użycia funkcji RELATED, iteratory, warunki, wyszukiwanie danych

  b.     analiza ukierunkowana na wybrane dane – filtry, funkcja CALCULATE, modyfikatory

  c.     porównawcza i przyrostowa analiza czasowa – tabela dat i funkcje analizy czasowej

  4.     Wizualizacja danych

  a.     wybór elementów wizualizacji

  b.     istotne cechy wizualizacji

  c.     korzystanie z filtrów i fragmentatorów
 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
  • zaplanować strukturę średnio złożonego modelu danych
  • przekształcić i przeorganizować zaimportowane dane do postaci gotowej do analizy
  • połączyć tabele relacjami, w tym przygotować kolumny - klucze
  • dodać do modelu danych kolumny kalkulowane i definiować miary
  • używać funkcji DAX - iteratorów, warunków, wyszukiwania, filtrów, funkcji CALCULATE , funkcji analizy czasowej 
  • przygotować tabelę dat
  • zdefiniować niestandardowe sortowanie
  • przygotować nietypowy fragmentator
  • zaprezentować istotne dane w raporcie
 • Ścieżka rozwoju

  Jako kolejny etap rozwoju rekomendowane są następujące szkolenia które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX oraz Power Query:
  • DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot, Power BI i SQL Server Analysis Services
  • Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot i Power BI
  W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:
  • Projektowanie rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server – zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania aplikacji analitycznych wykorzystujących usługi SQL Server: Analysis Services, Integration Services oraz Reporting Services
  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych
  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – pozwalają zdobyć umiejętność tworzenia własnych modeli analitycznych przy pomocy usług Microsoft SQL Server

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33