• Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania analiz na podstawie danych importowanych, przy użyciu narzędzi Power BI Desktop lub Power Pivot i Power Query.

  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują analizę danych dla konkretnego przypadku, którego uwarunkowania odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości. Poznają przy tym dobre praktyki właściwe dla poszczególnych etapów pracy. Utrwalają wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz wybrane formuły i funkcje DAX.

  Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować model danych oparty na danych importowanych, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary oraz zakończyć analizę raportem.
   
  Podczas szkolenia uczestnicy wykonują kompletną analizę danych dla konkretnego przypadku, którego uwarunkowania odpowiadają sytuacjom spotykanym w rzeczywistości. Poznają przy tym dobre praktyki właściwe dla poszczególnych etapów pracy. Utrwalają wcześniej używane i poznają nowe techniki przekształceń danych oraz formuły obliczeniowe pozwalające na przygotowanie zgodnej z zamierzeniem analizy.
  Po szkoleniu uczestnicy będą umieli zaplanować i zbudować średnio złożony model danych oparty na danych zaimportowanych z różnych źródeł, dodać kolumny kalkulowane, zdefiniować miary (pola obliczeniowe) potrzebne do analizy ogólnej, szczegółowej i czasowej oraz przygotować raport prezentujący istotne dane.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane importowane z różnych źródeł, w tym z arkuszy Excel i plików tekstowych oraz przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Power BI lub Power Pivot.
 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie studium przypadku – na podstawie danych fikcyjnej firmy uczestnicy wraz z trenerem planują i realizują kolejne etapy analizy. Zadania wykonywane są wspólnie lub samodzielnie z późniejszym omówieniem. W trakcie pracy trener uzupełnia wiedzę uczestników o potrzebne techniki przekształceń, wprowadza nowe funkcje itp.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1.     Projektowanie struktury modelu danych
  a.     źródła danych i związki pomiędzy nimi
  b.     określenie danych wynikowych
  c.     docelowa postać tabel, planowanie połączeń
  2.     Organizacja danych
  a.     przekształcanie importowanych danych do postaci tabel docelowych
  b.     automatyczne łączenie i przekształcanie danych umieszczonych w folderze (plików Excel lub tekstowych)
  c.     przygotowanie tabel do utworzenia relacji
  3.     Analiza danych,  definiowanie miar i dodawanie kolumn kalkulowanych
  a.     obliczenia na podstawie danych cząstkowych z różnych tabel – specyfika użycia funkcji RELATED, iteratory, warunki, wyszukiwanie danych
  b.     analiza ukierunkowana na wybrane dane – filtry, funkcja CALCULATE, modyfikatory
  c.     porównawcza i przyrostowa analiza czasowa (dla danych importowanych) – tabela dat i funkcje analizy czasowej
  4.     Wizualizacja danych
  a.     wybór elementów wizualizacji
  b.     istotne cechy wizualizacji
  c.     korzystanie z filtrów i fragmentatorów
 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
  • zaplanować strukturę modelu danych
  • przekształcić zaimportowane dane do postaci gotowej do analizy
  • połączyć tabele relacjami, w tym przygotować kolumny - klucze
  • dodać do modelu danych kolumny kalkulowane i definiować miary
  • używać funkcji DAX - iteratorów, warunków, wyszukiwania, filtrów, funkcji CALCULATE , funkcji analizy czasowej
  • przygotować tabelę dat
  • zaprezentować dane w raporcie
  • zdefiniować niestandardowe sortowanie
  • przygotować nietypowy fragmentator
 • Ścieżka rozwoju

  Jako kolejny etap rozwoju rekomendowane są następujące szkolenia które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX oraz Power Query:

  W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Wizualizacja danych w MS Excel – wykresy, raporty, dashboardy

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Wizualizacja danych w Microsoft Office

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla Power BI, SQL Server Analysis Services oraz dla Power Pivot w MS Excel

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

Power BI, Power Pivot, Power Query – Analiza danych z arkuszy kalkulacyjnych i plików bez struktury

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33