Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat projektowania i praktycznej realizacji rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem platformy Microsoft SQL Server 2008/2012. Posiądzie umiejętność budowy wielowymiarowych modeli danych, procedur integracji danych oraz tworzenia analitycznych kostek OLAP. Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoli na właściwe zaprojektowanie procesu tworzenia rozwiązania oraz uniknięcie najczęściej spotykanych przy tym problemów.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence. 

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych, znajomość podstaw obsługi SQL Server, znajomość podstaw języka T-SQL.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Business Intelligence

  • podstawowe pojęcia,
  • hurtownia danych,
  • proces ETL,
  • miary i wymiary analityczne.

  Projektowanie hurtowni danych – modelowanie wielowymiarowe.

  Realizacja procesów integracji danych (ETL) przy pomocy Integration Services

  • tworzenie pakietu SSIS,
  • Control Flow,
  • Data Flow,
  • najczęściej spotykane scenariusze przenoszenia i transformacji danych.

  Data Flow – definiowanie źródeł danych i punktów docelowych

  • definiowanie transformacji,
  • agregowanie danych,
  • sortowanie,
  • łączenie danych z różnych źródeł,
  • konwersja typu.

  Monitorowanie działania pakietu SSIS. Obsługa błędów.

  Budowa wielowymiarowej bazy OLAP

  • definiowanie źródła danych,
  • widok źródła danych,
  • tworzenie wymiarów,
  • atrybuty, hierarchie atrybutowe i użytkownika,
  • relacje pomiędzy atrybutami. 

  Budowa kostki OLAP

  • definiowanie miar,
  • relacje miar i wymiarów. 

  Cykl życia bazy OLAP

  • wdrożenie,
  • procesowanie.

  Obsługa błędów procesowanie wymiarów i kostek OLAP.

  Tworzenie kalkulacji.

  Wykorzystanie kostek OLAP jako źródła danych raportów Reporting Services.

  Tworzenie raportów

  Definiowanie źródła danych oraz zestawów danych w raporcie.

  Wykorzystanie obiektu Tablix

  • grupowanie danych,
  • agregowanie danych,
  • sortowanie.

  Wizualizacja danych przy pomocy wykresów.

  Parametryzacja raportów.

  Publikacja raportów. 

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zaprojektować hurtownię danych dostosowaną do wymagań analitycznych w określonym procesie w organizacji.
  • Zaprojektować i zrealizować procedury zasilania hurtowni danych z różnych systemów źródłowych z wykorzystaniem Integration Services.
  • Udostępniać dane hurtowni poprzez wielowymiarowe kostki OLAP (Analysis Services).
  • Tworzyć parametryzowane raporty Reporting Services prezentujące dane w tabelach i na wykresach.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany.
  • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych.
  • SQL Server Analysis Services – zapytania i wyrażenia w języku MDX – wymienione szkolenia pozwolą na dalsze pogłębianie wiedzy dotyczącej budowy rozwiązań Business Intelligence zawierających skomplikowane modele danych.
  • Samodzielna analiza danych z wykorzystaniem Excel 2013 oraz dodatków Power Query, Power Pivot, Power View – Excel wzbogacony o dodatki z rodziny Power BI może stać się elastycznym i efektywnym narzędziem do analizy zebranych w czasie monitoringu SQL Server danych.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Wprowadzenie do Deep Learning

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33