ITIL Operational Support and Analysis

 • Charakterystyka

  Tematyka kursu koncentruje się na eksploatacji usług, zarządzaniu zdarzeniami, zarządzaniu incydentami, procesach obsługi zgłoszeń, zarządzaniu problemami i zarządzaniu dostępem. Oprócz procesów głównych szkolenie dotyczy też innych procesów, ich wzajemnych interakcji i warunków skuteczności. Kurs obejmuje również organizację eksploatacji usług, zakres ról i obowiązków oraz zagadnienia technologiczne. Jest to kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu ITIL Intermediate Qualification w zakresie wsparcia operacyjnego i analiz (ang. Operational Support and Analysis, OSA), który stanowi jeden z modułów prowadzących do uzyskania certyfikatu ITIL Expert.

 • Profil słuchaczy

  Kurs skierowany do następujących osób:

  • pracownicy działów operacyjnych zajmujący się procesami związanymi z zarządzeniem zdarzeniami, zarządzaniem incydentami, obsługą zgłoszeń, zarządzaniem problemami, zarządzaniem dostępem, wsparciem usługowym, zarządzaniem technicznym, zarządzaniem operacjami informatycznymi i zarządzaniem aplikacjami
  • osoby zainteresowane poprawą umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

  • Wymagania wstępne

   • posiadanie certyfikatu ITIL Foundation w dziedzinie zarządzania usługami informatycznymi (lub innych odpowiednich kwalifikacji pomostowych i certyfikatów ITIL)
   • wysoce pożądane doświadczenie zawodowe (2-4-letnie) w zarządzaniu usługami informatycznymi
   • przerobienie co najmniej 30 godzin kontaktowych (godziny nauki, nie licząc przerw, organizowanej przez akredytowaną organizację szkoleniową [Accredited Training Organization, ATO] lub na podstawie akredytowanego e-szkolenia) w ramach formalnego i zatwierdzonego programu szkoleniowego
   • co najmniej 12 godzin samodzielnej nauki polegającej na analizie programu nauczania oraz kluczowych obszarów zdefiniowanych w głównych wytycznych dotyczących strategii usług ITIL i struktury usług ITIL (jako przygotowanie do egzaminu)
   • przed przystąpieniem do szkolenia certyfikacyjnego kandydaci powinni zapoznać się z treścią podstawowych publikacji dotyczących cyklu życia usług ITIL, w szczególności z publikacjami poświęconymi strategii usług ITIL i strukturze usług ITIL

   • Czas trwania

    5 dni po 8 godzin lekcyjnych

   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna \ Umiejętności

    Po ukończeniu kursu oraz zaliczeniu komponentów egzaminacyjnych związanych z niniejszym certyfikatem uczestnicy mogą oczekiwać uzyskania kompetencji w następujących obszarach:

    • wartość działań OSA dla firmy
    • jak działania OSA wspierają cykl życia usługi
    • optymalizacja wydajności w zakresie eksploatacji usług
    • jak procesy OSA wiążą się z innymi procesami w cyklu życia usługi
    • sposoby wykorzystania procesów, działań i funkcji OSA do osiągnięcia doskonałości operacyjnej;
    • jak mierzyć OSA
    • waga bezpieczeństwa informatycznego oraz jego znaczenie dla OSA
    • znajomość zagadnień technologiczno-wdrożeniowych związanych z OSA
    • wyzwania, najważniejsze czynniki sukcesu i ryzyka związane z OSA
    • zwrócenie szczególnej uwagi na procesy związane z cyklem życia eksploatacji usług i z rolami w ramach zarządzania zdarzeniami, zarządzania incydentami, obsługi zgłoszeń, zarządzania problemami i zarządzania dostępem
    • działania operacyjne związane z procesami realizowanymi na innych etapach cyklu życia usługi, takie jak: zarządzanie zmianą, zarządzanie komponentami usług i konfiguracją, zarządzanie wersjami i wdrożeniami, zarządzanie potencjałem, zarządzanie dostępnością, zarządzanie wiedzą, finansowe zarządzanie usługami informatycznymi, zarządzanie ciągłością usług informatycznych
    • organizacja eksploatacji usług wraz z opisem ról i funkcji wymaganych w związku z eksploatacją usług i zapewnianiem pomocy technicznej ­ np. zarządzanie techniczne, zarządzanie operacjami informatycznymi czy zarządzanie aplikacjami.


    • Ścieżka rozwoju

     Kursy oparte na module „Cykl życia” lub „Możliwości”, pozwalające uzyskać certyfikat ITIL Expert.

    Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

    Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
    Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

    Najbliższe szkolenia

    Szkolenie aktualnie niedostępne

    Zapytaj o termin

    Podobne szkolenia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    31-864 Kraków

    ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33