Administracja bazą danych Microsoft SQL Server 2008

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi administracją serwerem, począwszy od instalacji i konfiguracji serwera, aż po zaawansowane elementy administracyjne. Uczestnik uzyskuje umiejętności związane z zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych MS SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych. Jednocześnie szkolenie pozwala przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego ze ścieżki MCTS: 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance.

 • Wymagania wstępne

  Znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość relacyjnych baz danych, znajomość języka SQL lub ukończenie szkolenia SQL język dostępu do baz danych MS SQL Server.

 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Instalacja i konfiguracja SQL Server 2008

  • przegląd edycji MS SQL Server 2008
  • przygotowanie do instalacji SQL Server
  • wymagania sprzętowo-programowe
  • przebieg procesu instalacji SQL Server
  • konfigurowanie instalacji SQL Server
  • konfigurowanie baz systemowych

  Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych

   

  • tworzenie baz danych użytkownika
  • planowanie rozmiarów baz danych
  • zastosowanie grup plikowych
  • tworzenie baz danych opartych na wielu plikach i grupach plikowych

  System bezpieczeństwa MS SQL Server

  • przegląd trybów uwierzytelniania
  • tworzenie kont logowania
  • tworzenie użytkowników bazy danych
  • zastosowanie ról bezpieczeństwa
  • role serwerowe
  • role bazy danych
  • role użytkownika
  • przegląd podmiotów i przedmiotów bezpieczeństwa
  • kontrola uprawnień na różnych poziomach
  • zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji

  Schemat a użytkownik

   

  • tworzenie i zastosowanie schematów
  • przypisywanie schematów domyślnych
  • własność schematu

  Bezpieczeństwo danych

  • szyfrowanie danych
  • certyfikaty
  • klucze asymetryczne
  • klucze symetryczne

  Kopie zapasowe bazy danych

  • przegląd potencjalnych przyczyn awarii bazy danych
  • rodzaje kopii zapasowych
  • planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych
  • tworzenie kopii zapasowych do trwałych urządzeń i urządzeń tymczasowych
  • tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem SQL Server Management Studio
  • tworzenie kopii zapasowych z wykorzystaniem poleceń Transact-SQL

  Przywracanie bazy danych po awarii

  • przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych
  • przywracanie bazy danych do stanu bezpośrednio sprzed awarii
  • przywracanie bazy danych do wybranego punktu w czasie
  • przebieg procesu odtwarzanie bazy danych
  • przywracanie baz systemowych

  Tworzenie migawki bazy danych

  • tworzenie migawki bazy danych
  • raportowanie z migawki bazy danych
  • odtwarzanie bazy danych z migawki

  Transfer danych

  • import i eksport danych
  • przegląd technologii ETL 
  • wprowadzenie do SQL Server Integration Services

  Automatyzacja procesów administracyjnych

  • konfigurowanie SQL Server Agent
  • tworzenie zadań administracyjnych (Jobs)
  • tworzenie harmonogramów i harmonogramowanie zadań
  • tworzenie operatorów 
  • powiadamianie o statusie wykonania zadań administracyjnych
  • tworzenie alertów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych
  •                alerty związane z wydajnością systemu
  •                alerty reagujące na błędy o określonym numerze
  •                alerty reagujące na określone poziomy błędów

  Konserwacja bazy danych

  • przegląd typowych zadań konserwujących
  • definiowanie planów konserwacji Maintenance Plans przy użyciu kreatora
  • definiowanie planów konserwacji Maintenance Plans przy użyciu edytora planów

  Replikacja danych

  • zastosowanie i cele replikacji
  • implementacja paradygmatu Wydawcy-Subskrybenta
  • rodzaje replikacji 
  • modele replikacji
  • konfiguracja Wydawcy
  • konfiguracja Dystrybutora
  • konfiguracja Subskrybenta

  Serwery połączone

  • praca z serwerami połączonymi
  • dostęp do zewnętrznych źródeł danych

   Zarządzanie wysoką dostępnością serwera

  • wprowadzenie do rozwiązań wysokiej dostępności
  • Log Shipping 
  • Database Mirroring 
  • Failover Clustering
 • Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

   

  • zainstalować serwer bazy danych;
  • skonfigurować bezpieczny serwer bazy danych;
  • tworzyć kopie zapasowe bazy danych i przywracać bazę danych po awarii systemu;
  • automatyzować zadania administracyjne;
  • importować i eksportować dane z/do zewnętrznych źródeł danych;
  • skonfigurować replikację danych;
  • zarządzać serwerami połączonymi.

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server Reporting Services – Raportowanie ad-hoc przy pomocy Report Builder

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych projektowaniem oraz realizacją rozwiązań raportowych wykorzystujących platformę Microsoft SQL Server 2008/2008R2.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server 2012 – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33