SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą zaawansowanych i nieszablonowych zastosowań SQL Server Reporting Services. Szkolenie omawia również zagadnienia związane z konfiguracją i strojeniem wydajnościowym usługi raportowania. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za wizualizację danych oraz tworzenie sformalizowanych dokumentów zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł danych.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób posługujących się na co dzień Reporting Services i chcących zapoznać się z dodatkowymi możliwościami wizualizacji danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem aplikacji i rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę analityków odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji i raportów dla decydentów. Szkolenie dostarcza również wiedzy potrzebnej administratorom zarządzającym platformą danych Microsoft.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL). Wymagana jest również znajomość SQL Server Reporting Services w zakresie obejmowanym przez szkolenie SQL Server Reporting Services – projektowanie i tworzenie raportów – poziom podstawowy.

 • Czas trwania

   3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Instalacja i konfiguracja Reporting Services.

  • Tryb natywny i zintegrowany.
  • Plik konfiguracyjny Reporting Services.

  Wyświetlanie niestandardowych grafik i schematów z wykorzystaniem elementu mapa.

  Wykorzystanie map oraz innych API Google.

  Wykorzystanie własnego kodu w raportach.

  Tworzenie własnych elementów graficznych z użyciem elementu obrazu (image).

  Wykorzystanie procedur składowanych, jako źródła danych.

  • Zapamiętywanie wprowadzonych danych przy pomocy raportu i procedur składowanych.

  Subskrypcje zwykłe i sterowane danymi.

  Definiowanie alertów danych w Reporting Services 2012.

  Wydajność generowania raportów.

  • Analiza logów wykonania.
  • Analiza logu Reporting Services.
  • Zasady definiowania zapytań – podział pracy pomiędzy serwer bazy danych i Reporting Services.

  Migawki i historia raportu.

  Konfiguracja buforowania generowania raportów.

  Wykorzystanie interfejsu URL do sterowania generowaniem raportów.

  Narzędzia linii poleceń Reporting Services

  • RSS.
  • RSConfig
  • RSKeyMgmt.
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zaplanować oraz przeprowadzić instalację i konfigurację usługi Reporting Services w trybie natywnym i w trybie zintegrowanym.
  • Posługiwać się dostępnymi elementami raportu do tworzenia własnych wizualizacji danych.
  • Wykorzystywać interfejsy API Google do prezentacji informacji na mapach.
  • Rozszerzać raporty o własny kod w wyrażeniach.
  • Stosować procedury składowane SQL Server oraz raporty do wywoływania określonych akcji na serwerze SQL.
  • Konfigurować zawartość raportów, zapytania oraz inne opcje wydajnościowe SSRS (buforowanie raportów, migawki itd.) celem uzyskania optymalnej wydajności usługi.
  • Zarządzać serwerem SSRS przy pomocy narzędzi linii poleceń.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • Szkolenia dotyczące pozostałych usług platformy BI Microsoft – Analysis Services, Integration Services.
  • T-SQL – Poziom podstawowy oraz zaawansowany,
  • Optymalizacja zapytań oraz strojenie wydajnościowe – szkolenia omawiające język tworzenia zapytań T-SQL będą przydatne dla osoby budującej raporty, których źródłem danych jest SQL Server.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Wprowadzenie do Deep Learning

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33