Comarch Smart Metering

Rozwiązanie Comarch umożliwia zdalny odczyt liczników wody, gazu, ciepła i energii elektrycznej, a także wczesne wykrywanie anomalii (wycieków, naruszeń i alarmów bezpieczeństwa). Zapewnia również redukcję kosztów operacyjnych, automatyzację obsługi i utrzymania sieci. Comarch Smart Metering pozwala na przeprowadzenie digitalizacji (retrofittingu) istniejącej infrastruktury pomiarowej. Jego wdrożenie wymaga jedynie instalacji małych urządzeń (Comarch M-BUS - NB IoT Gateway). W określonych odstępach czasu zbierają one dane z wodomierzy, a następnie wykorzystując znormalizowane protokoły do transmisji danych, przesyłają je do platformy chmurowej IoT (Comarch IoT Platform lub systemów zewnętrznych), gdzie są gromadzone, przetwarzane i analizowane. Rozwiązanie Comarch oparte jest na jednym z dwóch rodzajów technologii LPWAN: Narrowband-IoT i LTE Cat M1.

Korzyści z implementacji Comarch Smart Metering

Zdalny odczyt liczników wody, gazu, ciepła i energii elektrycznej

Rozwiązanie nie wymaga utrzymania floty techników wykonujących pomiary – dane są wysyłane bezpośrednio do chmury w wymaganych przez klienta odstępach czasowych

Wykrywanie nieszczelności

Analiza bieżących danych o zużyciu pozwala na wczesne wykrywanie anomalii oraz zapobieganie wyciekom i innym problemom związanym z utrzymaniem infrastruktury

Automatyczne rozliczanie / fakturowanie

Możliwość integracji z systemami do bilingowania i fakturowania oraz zewnętrznymi systemami klientów

Predictive maintenance

Analiza zebranych danych pozwala na zapobieganie awariom oraz efektywne zarządzanie zasobami

Generowanie i wysyłanie alarmów

System umożliwia odczytywanie domyślnych alarmów dostarczanych przez producentów mierników, jak również tworzenie niestandardowych alertów

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury liczników

System może być zainstalowany na dowolnej istniejącej infrastrukturze bez przerw w działaniu

Jak działa Comarch Smart Metering?

 Smart metering

Główne zalety NB-IoT i LTE Cat -M1

Rozwiązanie oparte jest na jednym z dwóch rodzajów technologii LPWAN: Narrowband-IoT i LTE Cat M1. Są to nowe standardy radiowe, które w porównaniu z innymi technologiami GSM, zapewniają lepszą penetrację sygnału i optymalizują żywotność baterii, gwarantując bezpieczny transfer informacji.

Przedłużony zasięg i lepsza penetracja

Zasięg zwiększony do +20 dB (rozwiązanie działa nawet pod ziemią)

Bezpieczeństwo i niezawodność

Technologie oparte na standardach branżowych

Zoptymalizowane zużycie baterii

Do 12 lat żywotności baterii

Łatwość wdrożenia

Rozwiązanie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci komórkowych

Komponenty Comarch Smart Metering

Comarch Smar Metering to rozwiązanie END TO END

Comarch Smart Metering jest rozwiązaniem end to end, które w całości zostało zaprojektowane i przygotowane w Polsce. Począwszy od procesu R&D, po prototypowanie i produkcję urządzeń w krakowskiej fabryce Comarch IoT Plant, po stworzenie oprogramowania oraz integrację z systemami klientów. Taki model pracy pozwala na zachowanie najwyższych standardów jakości i niezawodności. 

Zobacz film z procesu programowania i testowania płytek, który nagrano podczas produkcji modułów Comarch Smart Metering.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch IoT Ecosystem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług z zakresu IoT.