Comarch Smart Metering

Rozwiązanie Comarch umożliwia zdalny odczyt liczników wody, gazu, ciepła i energii elektrycznej, a także wczesne wykrywanie anomalii (wycieków, naruszeń i alarmów bezpieczeństwa). Zapewnia również redukcję kosztów operacyjnych, automatyzację obsługi i utrzymania sieci. Comarch Smart Metering pozwala na przeprowadzenie digitalizacji (retrofittingu) istniejącej infrastruktury pomiarowej. Jego wdrożenie wymaga jedynie instalacji małych urządzeń (Comarch M-BUS - NB IoT Gateway). W określonych odstępach czasu zbierają one dane z wodomierzy, a następnie wykorzystując znormalizowane protokoły do transmisji danych, przesyłają je do platformy chmurowej IoT (Comarch IoT Platform lub systemów zewnętrznych), gdzie są gromadzone, przetwarzane i analizowane. Rozwiązanie Comarch oparte jest na jednym z dwóch rodzajów technologii LPWAN: Narrowband-IoT i LTE/4G.

Korzyści z implementacji Comarch Smart Metering

Zdalny odczyt liczników wody, gazu, ciepła i energii elektrycznej

Rozwiązanie nie wymaga utrzymania floty techników wykonujących pomiary – dane są wysyłane bezpośrednio do chmury w wymaganych przez klienta odstępach czasowych

Wykrywanie nieszczelności

Analiza bieżących danych o zużyciu pozwala na wczesne wykrywanie anomalii oraz zapobieganie wyciekom i innym problemom związanym z utrzymaniem infrastruktury

Automatyczne rozliczanie / fakturowanie

Możliwość integracji z systemami do bilingowania i fakturowania oraz zewnętrznymi systemami klientów

Predictive maintenance

Analiza zebranych danych pozwala na zapobieganie awariom oraz efektywne zarządzanie zasobami

Generowanie i wysyłanie alarmów

System umożliwia odczytywanie domyślnych alarmów dostarczanych przez producentów mierników, jak również tworzenie niestandardowych alertów

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury liczników

System może być zainstalowany na dowolnej istniejącej infrastrukturze bez przerw w działaniu

Kompleksowe rozwiązanie dzięki Manhole Monitoring  

Comarch Manhole Monitoring to rozwiązanie IoT służące do automatycznego monitorowania otwarć i zamknięć wszystkich włazów i drzwi takich jak: studnie kanalizacyjne, skrzynki elektryczne, terminale czy drzwi. System może być wykorzystywany w kilku modelach biznesowych, jako niezależne rozwiązanie oraz jako część Comarch Smart Metering

  

Dowiedz się więcej

Jak działa Comarch Smart Metering?

 

Główne zalety NB-IoT i LTE/4G

Rozwiązanie oparte jest na jednym z dwóch rodzajów technologii LPWAN: Narrowband-IoT i LTE/4G. Są to nowe standardy radiowe, które w porównaniu z innymi technologiami GSM, zapewniają lepszą penetrację sygnału i optymalizują żywotność baterii, gwarantując bezpieczny transfer informacji.

Przedłużony zasięg i lepsza penetracja

Zasięg zwiększony do +20 dB (rozwiązanie działa nawet pod ziemią)

Bezpieczeństwo i niezawodność

Technologie oparte na standardach branżowych

Zoptymalizowane zużycie baterii

Do 12 lat żywotności baterii

Łatwość wdrożenia

Rozwiązanie wykorzystuje istniejącą infrastrukturę sieci komórkowych

Komponenty Comarch Smart Metering

Skontaktuj się z ekspertem Comarch IoT Ecosystem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług z zakresu IoT.

Comarch Smar Metering to rozwiązanie END TO END

Comarch Smart Metering jest rozwiązaniem end to end, które w całości zostało zaprojektowane i przygotowane w Polsce. Począwszy od procesu R&D, po prototypowanie i produkcję urządzeń w krakowskiej fabryce Comarch IoT Plant, po stworzenie oprogramowania oraz integrację z systemami klientów. Taki model pracy pozwala na zachowanie najwyższych standardów jakości i niezawodności. 

Zobacz film z procesu programowania i testowania płytek, który nagrano podczas produkcji modułów Comarch Smart Metering.