Master Data Management

 

 

 

W firmach posiadających wiele systemów w różnych działach zachowanie przejrzystości i aktualności danych jest prawdziwym wyzwaniem.

 

Intuicyjna aplikacja do wprowadzania i aktualizacji atrybutów produktowych wymaganych przez klientów, która gwarantuje kompleksowe podejście do zarządzania danymi o produktach w firmie.

Comarch Master Data Management to certyfikowany katalog Global Data Synchronization Network (GDSN), zapewniający komunikację z partnerami na całym świecie zgodną z globalnymi standardami. Jest to duża zaleta dla przedsiębiorstw sprzedających produkty na rynkach zagranicznych.

Dodatkowo dzięki integracji katalogu z platformą EDI, poprzez którą wymieniane są dane handlowe czy logistyczne, firma ma gwarancję poprawy jakości wymienianych dokumentów (np. zamówień czy faktur).

Korzyści

  • kompleksowe zarządzanie danymi produktowymi w kanałach B2B i B2C
  • szybsze wprowadzenie produktu na rynek
  • wyeliminowanie braków produktów w magazynach
  • pełna i aktualna informacja na półkach – zadowolenie klientów
  • redukcja zwrotów zakupionych produktów
  • weryfikacja prawidłowości i kompletności danych 
  • centralne repozytorium ułatwiające zarządzanie i wyszukiwanie danych
  • przyśpieszenie wprowadzania informacji w bazach danych przez automatyzację procesu zatwierdzania

Korzyści

Funkcjonalności

ZARZĄDZANIE DANYMI

Utrzymywanie centralnego katalogu produktów dostępnego dla wszystkich użytkowników. Bezpieczny i szybki przesył danych oraz integracja z platformą EDI zapewnia sprawny dostęp do wysokiej jakości danych.

PARAMETRY

Dobór atrybutów dostosowany do wymagań klientów. Podział na atrybuty ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników oraz dedykowane (np. ceny) widoczne tylko dla wybranych klientów.

WYSZUKIWANIE PRODUKTÓW / SUBSKRYPCJE

Wyszukiwanie produktów znajdujących się w katalogu przez wszystkich użytkowników. Mechanizm subskrypcji zapewnia automatyczne powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych produktów lub nowych wersji z wybranej kategorii produktowej lub przez danego dostawcę.

WPROWADZANIE DANYCH

Różne sposoby wprowadzania danych (m.in. portal WWW, wczytywanie z pliku, plik EDI) dostosowane do możliwości i preferencji firmy. Możliwość wykorzystania wprowadzonych atrybutów dla podobnych produktów oraz dodawania plików multimedialnych (np. zdjęć).

WERSJONOWANIE

Tworzenie różnych wersji danego produktu, obowiązujących we wskazanym okresie. Pozwala na wprowadzanie planowanych zmian oraz na podgląd do historycznych wersji.

UZUPEŁNIANIE DANYCH

Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Kupujący uzupełnia dane wewnętrzne w celu optymalizacji ich wykorzystania w wewnętrznych systemach (np. wewnętrzne kody produktów).

AUTORYZACJA / WORKFLOW

Zatwierdzanie danych przez kupujących według dedykowanych ścieżek. Możliwość podziału autoryzacji według określonych parametrów przez poszczególne działy (np. zakupy, logistyka, księgowość).

KOMUNIKACJA Z PARTNEREM

Szybka i prosta komunikacja z partnerem biznesowym w celu weryfikacji danego parametru lub jego niezgodności z ustaleniami.

Global Data Synchronization Network (GDSN) Data Pool

Comarch Master Data Management to certyfikowany katalog produktów gwarantujący użytkownikowi możliwość bezpiecznej synchronizacji danych z partnerami na całym świecie, zgodnie ze standardami GS1. Katalog GDSN zapewnia udostępnianie bieżących danych wśród wszystkich partnerów. Oznacza to, że dana organizacja ma pewność, że kiedy jeden z ich dostawców zaktualizuje swoją bazę danych, to ich własna baza zostanie zaktualizowana w tym samym czasie. Każdy użytkownik katalogu posiada dostęp to tych samych, zaktualizowanych danych.

Product Information Management

Comarch Product Information management to rozwiązanie pozwalające producentom i dystrybutorom na zarządzanie danymi produktowymi w jednym miejscu. Intuicyjny interfejs zapewnia szybkie i łatwe dodawanie nowych produktów oraz aktualizację już istniejących. Wykorzystanie wartości atrybutów z istniejących produktów przy dodawaniu nowych, dedykowane atrybuty dla danego partnera handlowego, dodawanie multimediów czy liczne powiadomienia to tylko niektóre funkcjonalności, które gwarantują łatwe utrzymanie aktualnych danych o produktach. Dodatkowo wprowadzone walidacje dla poszczególnych atrybutów gwarantują ich wysoką jakość.

Vendor Data Management

Comarch Master Data Management to rozwiązanie, które zapewnia możliwość aktualizacji danych partnerów biznesowych. Kluczem do efektywnej współpracy pomiędzy siecią handlową, a dostawcą jest moment wprowadzenia danych do systemu i dalsze działania na nich. System Comarch Master Data Management posiada funkcje powiadomień, które informują o zmianach danych oraz funkcję przypomnienia, która gwarantuje, że dostawcy wprowadzą wymagane dane w określonym czasie. Zaktualizowane i potwierdzone dane są automatycznie dodawane do systemu.

Data Exchange

Wprowadzanie danych za pomocą różnych metod (np. portal WWW, wczytywanie z pliku, dokumenty EDI) dostosowanych do wymagań i preferencji przedsiębiorstwa. W zależności od ustaleń stron, dane mogę być wymieniane bezpośrednio za pomocą katalogu GDSN lub innych międzynarodowych standardów, certyfikowanych katalogów produktu. Comarch zapewnia szyfrowaną transmisję danych z wykorzystaniem różnych protokołów komunikacyjnych (np. SFTP, AS2, FTP/VPN and WebService).

System gwarantuje translację formatu dokumentu do formatu wymaganego przez klienta i jego partnerów (np. XML, EDIFACT). Użytkownicy mają też stały dostęp do systemu, dzięki czemu na bieżąco mogą sprawdzić aktualny status procesowanych dokumentów i podjąć szybką reakcję w przypadku pojawienia się błędów w dokumentach.

Dowiedz się więcej

Data Enrichment

Rozwiązanie Comarch Data Enrichment posiada funkcjonalność edycji i uzupełniania danych po stronie odbiorcy. Dane otrzymane od dostawcy mogą nie zawierać wymaganych informacji przez system wewnętrzny (np. wewnętrzny kod produktu). Aby temu zapobiec system posiada funkcję powiadomień, która wysyła przypomnienie do określonych działów w firmie o wypełnieniu odpowiednich danych przed ich integracją do wewnętrznego systemu.

Approval Workflows

Proces walidacji jest inny w każdym przedsiębiorstwie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, oferujemy elastyczne dostosowanie procesu akceptacji danych przystosowane do indywidualnych potrzeb. Wypracowany proces może być wprowadzony równolegle w kilku działach lub w ustalonej kolejności oraz określony na podstawie zdefiniowanego zestawu atrybutów.

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci

Aktualności

Comarch sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis
2017-05-19

Comarch po raz kolejny został sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis (E-Invoicing / E-Billing. Significant market transition lies ahead). Opublikowane sprawozdanie zwiera analizy dotyczące rynku faktur elektronicznych.

Czytaj więcej

Comarch EDI w raporcie The Paypers „B2B payments, Supply Chain Finance & E-Invoicing market Guide”
2017-05-09

B2B Payments, Supply Chain Finance & E-invoicing Market Guide” to kolejna edycja raportu The Paypers - wiodącego, międzynarodowego portalu poświęconego tematyce usług transakcyjnych i płatnościach, w tym e-fakturowaniu.

Czytaj więcej
Wszystkie aktualności