Comarch EZD

Comarch EZD

 

Comarch EZD to system elektronicznego zarządzania dokumentacją, który optymalizuje procesy i przyspiesza realizację zadań w instytucji lub organizacji. Sprawny obieg dokumentów oraz ujednolicenie i standaryzacja procedur mają wpływ na jakość usług świadczonych zarówno wewnętrznie (pracownicy) jaki i zewnętrznie. Nasze rozwiązanie jest elastyczne, co pozwala na doskonałe dopasowanie do aktualnych potrzeb organizacji oraz na rozwój rozwiązania w przyszłości. Wdrożenie Comarch EZD oszczędza czas i zasoby potrzebne do realizacji zadania, a także zwiększa wydajność całego procesu i organizacji pracy.

Wsparcie nowoczesnego systemu obiegu dokumentów w codziennych obowiązkach służbowych przynosi oszczędności dzięki zdefiniowaniu obszarów decyzyjnych i przydzielaniu pracowników do poszczególnych zadań. To również mniejsze koszty związane z obsługą spraw oraz troska o środowisko naturalne, dzięki zmniejszeniu zużycia surowców. Łatwy dostęp do potrzebnych dokumentów i intuicyjność narzędzia wpływa na obsługę i komfort użytkowania naszego rozwiązania. Comarch EZD to kompleksowe rozwiązanie, które sprawdzi się w wielu branżach zarówno w jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych, jak i przedsiębiorstwach.

Administracja Publiczna

System administracji publicznej ma na celu realizację zadań, wynikających z indywidualnych, jak i zbiorowych potrzeb obywateli oraz konieczności koegzystencji ludzi w określonej społeczności. Administracja Państwowa stanowi szereg struktur organizacyjnych, których działanie opiera się  na dwóch podstawowych nośnikach informacji – dokumencie i procedurze. Sposób zarządzania jej przepływem, ma natomiast zasadniczy wpływ na efektywność realizacji zadań administracji publicznej, a więc również na komfort życia obywateli, stąd też potrzeba jego ciągłego rozwoju.

Wymogiem stawianym dziś administracji publicznej jest przede wszystkim elastyczność przetwarzania dokumentów, oraz ich sprawny przepływ. Odpowiedź na to wyzwanie stanowi Comarch EZD - systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Czytaj więcej

Edukacja

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, oraz pojawienie się nowych trendów w biznesie, mają zasadniczy wpływ na rozwój oświaty, a przede wszystkim uczelni wyższych. Skutkują one pojawieniem się postulatu unowocześnienia uczelni, oraz szeregu wyzwań, związanych m.in. z szybkim obiegiem dokumentów, potrzebą sprawnego i efektywnego sposobu zarządzania nimi, oraz usprawnieniem pracy dziekanatu.
Elektroniczny system wymiany dokumentów – Comarch EZD, umożliwia wdrożenie wymienionych usprawnień, szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, czego efektem jest znaczna oszczędność czasu. System może służyć również jako narzędzie wymiany danych z kontrahentami, kandydatami oraz innymi placówkami naukowo-badawczymi.
 

Czytaj więcej

Utilities

Duża dynamika zmian zachodzących w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz rosnące wymagania klientów biznesowych odnośnie jakości obsługi, skutkują podjęciem przez przedsiębiorstwa prób poprawy efektywności działań oraz minimalizacji kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Spełnienie tych wymogów nie jest możliwe bez wdrożenia efektywnego systemu informatycznego, usprawniającego obsługę przepływu dokumentów oraz wdrożenia procesów. Wykorzystanie systemu Comarch EZD skutkuje skróceniem czasu obsługi, oszczędnościami związanymi z m.in. mniejszym wykorzystaniem papieru, oraz podniesieniem jakości obsługi, poprzez minimalizację ludzkich błędów przy przetwarzaniu dokumentów.

Czytaj więcej