Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy każdego przedsiębiorstwa. Zintegrowany system klasy ERP II zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo, wydajność i szybki dostęp do potrzebnych informacji. Wspiera zarówno ewidencjonowanie danych jak i podejmowanie właściwych decyzji zarządczych.

System Comarch ERP Egeria jest nowoczesnym systemem komputerowym, usprawniającym kierowanie procesami biznesowymi a także wspomagającym procesy decyzyjne kierownictwa firmy. Comarch EGERIA jest systemem całkowicie zintegrowanym, dlatego każda informacja jest wprowadzana tylko raz i może być wykorzystywana przez wszystkich uprawnionych użytkowników. 

Administracja Publiczna

Dla podmiotów administracji publicznej zastosowanie nowych technologii przetwarzania informacji stanowi ważny element funkcjonowania. Wdrożenie zaawansowanych rozwiązań oznacza dla tych instytucji przyspieszenie i usprawnienie czynności administracyjnych, obniżenie kosztów oraz zwiększenie przejrzystości działań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora administracji publicznej, zaprojektowaliśmy rozwiązanie ułatwiające sprawne wykonywanie obowiązków publicznych, wpływające na wzrost skuteczności działań oraz satysfakcji interesantów. Dążenie instytucji do ulepszenia wszystkich obszarów działalności oraz procesów przetwarzania danych i informacji, to klucz do sukcesu.

Czytaj więcej

Edukacja

Rynek szkolnictwa wyższego powinien reagować na postępujące zmiany społeczne oraz technologiczne. Z jednej strony uczelnie muszą zmierzyć się z takimi wyzwaniami jak zmieniająca się liczba studentów oraz ich profil, potrzeba współpracy z biznesem oraz innymi uczelniami, rosnąca liczba przetwarzanych informacji wraz z koniecznością zapewnienia łatwego dostępu i efektywnego sposobu zarządzania nimi. Z drugiej strony – z rozproszeniem poszczególnych jednostek (wydziałów i filii), koniecznością udostępniania materiałów i danych online przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Występowanie tych czynników sprawia, że niemożliwe jest dziś sprawne funkcjonowanie szkół wyższych bez wsparcia przez zintegrowany system informatyczny. 

Czytaj więcej

Utilities

Obecną sytuację w sektorze przedsiębiorstw utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) cechuje olbrzymia dynamika zmian. Rośnie świadomość biznesowa klientów, coraz większego znaczenia nabiera również jakość obsługi. Poprawa efektywności działań, obniżenie kosztów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i przewagi konkurencyjnej to najważniejsze zadania stojące przed firmami z sektora utilities. Aby sprostać tym wyzwaniom, niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych rozwiązań IT.

Czytaj więcej

Firmy komercyjne

Zmienne sygnały rynkowe, które docierają do menedżerów, oznaczają konieczność ciągłego dbania o poziom konkurencyjności. Przedsiębiorstwa zmuszone są do stałej kontroli kosztów, obserwacji sytuacji finansowej i prognoz popytu oraz optymalizacji zarządzania procesami produkcyjnymi oraz magazynowymi. Nie bez znaczenia jest również szybkość przepływu danych – pomiędzy poszczególnymi oddziałami danej firmy oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a kontrahentami czy innymi podmiotami zewnętrznymi.

Czytaj więcej

Case study

Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PEC w Malborku

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w PEC w Malborku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w PWiK w Rybniku

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie ZKM Gdańsk

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Szczecińskim

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Ministerstwie Skarbu Państwa

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - stworzenie dedykowanych dla MSP podsystemów oraz integracja z gotowym systemem Comarch ERP Egeria.

Dowiedz się więcej