Platforma Comarch e-Urząd

Platforma Comarch e-Urząd to innowacyjny pomysł na ułatwienie obywatelom i przedsiębiorcom załatwiania sprawy urzędowej drogą on-line, bez wychodzenia z domu. To również wzrost efektywności pracy, zaoszczędzony czas oraz pieniądze i wyższy standard oferowanych usług. Nowoczesny system elektronicznego obiegu dokumentacji dostępny na platformie znacząco przyspiesza realizację procedur, a oferowane aplikacje mobilne wspierają rozwój turystyki i aktywność obywatelską. To również wiarygodna i kompletna informacja przestrzenna.

Nasze rozwiązanie zostało z powodzeniem wdrożone w województwie mazowieckim. Regionalna platforma Wrota Mazowsza to pierwszy w Polsce projekt przeprowadzony na tak dużą skalę. Nasz system ułatwia codzienną pracę setek osób. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dostarczyliśmy system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją - Comarch EZD do ponad 250 Partnerów, a nasza usługa GIS wspiera wydawanie decyzji u ponad 200 Partnerów.

Wypracowane standardy i model współpracy umożliwiają dostosowanie naszego rozwiązania również do potrzeb mniejszych jednostek.

Elementy Platformy

Platforma Comarch e-Urząd oparta jest na architekturze zorientowanej na usługi, a rdzeń systemu wdrożony jest u każdego z Partnerów projektu. Szyna usług, która wspomaga całość rozwiązania integruje zasoby informatyczne urzędu do jednolitego modelu. Nasze rozwiązanie pozwala na udostępnianie różnych funkcjonalności systemów i aplikacji w postaci usług dostępnych w ramach organizacji. Modułowa budowa zapewnia elastyczność rozwiązania i pełne dopasowanie do istniejących potrzeb. Na ergonomię pracy mają wpływ wybrane funkcjonalności Platformy Comarch e-Urząd:

 

Portal e-Urząd

Profil interesanta, lista złożonych dokumentów elektronicznych, bieżące statusy

Moduł Formularze Elektroniczne

Wypełnianie, podpisywanie i przesyłanie formularzy on-line

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Komunikacja na linii Interesant-Urząd i Urząd-Urząd

Regionalny Katalog Usług Publicznych

Informacje o usługach publicznych świadczonych przez podmioty

Regionalny Katalog Serwisów Publicznych

Informacje o usługach publicznych udostępnianych przez Partnerów

System Płatności Elektronicznych

Wnoszenie, obsługa oraz rozliczanie opłat drogą elektroniczną

Portal Informacyjny wraz z BIP

Intuicyjny CMS do publikacji treści zgodnie z wymaganiami ustawowymi

System Dystrybucji Oprogramowania

Zarządzanie systemami operacyjnymi i aplikacjami

Moduł E-learningowy i szkoleniowy

Nauka i prowadzenie szkoleń drogą elektroniczną

Moduł Lokalne Centrum Certyfikacji

Wydawanie certyfikatów dla urządzeń i systemów, bezpieczeństwo danych

Moduł Centralnego serwera usług

Serwer usług katalogowych LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Regionalna szyna danych ESB

Komunikacja na poziomie wojewódzkim, integracja elementów systemu

Regionalne repozytorium procesów dedykowanych

Przechowywanie sparametryzowanych wzorów procesów biznesowych

Dla Urzędnika

Nasze rozwiązanie to szereg ułatwień i funkcjonalności przydatnych w codziennej pracy w jednostce administracji publicznej. Z elementów Platformy Comarch e-Urząd wybraliśmy narzędzia, które szczególnie wspierają pracę Urzędnika: 

 

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Obieg dokumentów i faktur, rejestr spraw, automatyzacja procesów

Moduł Ewidencji opłat i płatności

Informacje o wpłatach, rejestrowanie należności, wiązanie wpłat i należności

Moduł Przestrzenna Lokalizacja Pism

Powiązanie pisma lub sprawy z lokalizacją przestrzenną

Procesy biznesowe z Repozytorium

Procesy z Regionalnego Repozytorium procesów dedykowanych

Moduł Lokalnego serwera usług

Serwer usług katalogowych LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Moduł Lokalna szyna danych ESB

Komunikacja i integracja systemu na poziomie lokalnym

Moduł rozpoznawania tekstu OCR

Rozpoznawanie tekstu dokumentów obrazkowych, zamiana na tekst

Moduł zarządzania Agent SDO

Zarządzanie systemami i aplikacjami, lokalne instalowanie oprogramowania

Aplikacje mobilne

 

W ramach rozwiązania Platformy Comarch e-Urząd oferujemy również możliwość wdrożenia aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne dostępnych dla mieszkańców i turystów. Aplikacje projektujemy w odpowiedzi na specyficzne potrzeby i dostosowane do konkretnych wymagań.

 

Mobilny system aktywności obywatelskiej:

 • Komunikaty dla mieszkańców o nagłych sytuacjach, utrudnieniach lub ważnych wydarzeniach (np. zarządzanie kryzysowe, komunikacja, wywóz śmieci)
 • Zgłaszanie zdarzeń w przestrzeni miejskiej (np. dziura w drodze, złamane drzewo)
 • Promocja inicjatyw własnych (np. zawody sportowe)
 • Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego lub udziału w konsultacjach społecznych
 • Sprawdzenie statusu realizacji sprawy urzędowej przez stronę internetową lub aplikację mobilną
 • Rezerwacja terminu wizyty w urzędzie oraz nawigacja wewnątrz budynku

 

Mobilna aplikacja e-Turysta:

 • Życie w regionie (wydarzenia, aktualności, promocje – wiadomości push, e-mail, sms)
 • Kalendarz imprez (integracja z kalendarzem w systemie)
 • Obsługa dużych wydarzeń – możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wydarzenie
 • Wirtualny asystent (kontekstowe podpowiedzi na spędzenie wolnego czasu powiązane z aktualną lokalizacją, preferencjami, porą dnia, pogodą)
 • Planer podróży – zaplanowanie zwiedzania według indywidualnych preferencji
 • Elementy rzeczywistości rozszerzonej oraz elementy grywalizacji (np. gry miejskie)
 • Baza wiedzy o ciekawych miejscach w okolicy
 • Program lojalnościowy

 

Etapy realizacji

Nie bylibyśmy w miejscu, w którym dziś jesteśmy, bez ścisłej współpracy z naszymi Klientami. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia wypracowaliśmy rozwiązania, którymi chcemy się dzielić. Naszą współpracę zaczynamy od poznania wymagań i aktualnej sytuacji. Kolejne etapy realizacji to:

 

Inwentaryzacja stanu IT w jednostkach

Przegląd stanu rozwiązań IT w jednostkach pozwoli nam dokładnie zdefiniować punkt startowy projektu i poznać wymagania.

Stworzenie zespołu pilotażowego

Zespół jest wyznacznikiem dla innych jednostek, zbierającym referencje i doświadczenia. Realizacja projektu na zasadach ścisłej współpracy.

Pilotażowe uruchomienie systemu

Pilotażowa eksploatacja pozwala wyciągnąć wnioski, które są istotne dla sprawnego uruchomienia systemu w pełnym wymiarze.

Standaryzacja infrastruktury i procedur IT

Jednolite standardy infrastruktury i procedur IT daje możliwość dostosowania na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

Spotkania użytkowników systemu

Wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk użytkowania systemu pozwala jeszcze efektywniej korzystać i zarządzać wdrożonym rozwiązaniem.

Nowoczesne i efektywne formy szkoleń

Szkolenia na platformie e-learningowej, webinaria oraz szkolenia wideo to atrakcyjna i efektywna forma prowadzenia szkoleń z obsługi systemu.

Automatyzacja zarządzania procesami IT

Automatyzacja dystrybucji informacji oraz aktualizacji oprogramowania pozwala obniżyć koszty i zapewnia ciągłość funkcjonowania.

System jest otwarty na integracje

Możliwość integracji różnych systemów dziedzinowych IT z centralnym punktem -EZD oraz z innymi rozwiązaniami np. Platformą Comarch Smart City.