Rozwiązania dla Administracji Publicznej

Zaawansowane systemy IT

Systemy do zarządzania administracją publiczną służą udoskonaleniu przepływu informacji wewnątrz jednostek administracji publicznej i samorządowej oraz wzrostowi efektywności operacji przeprowadzanych w ramach tych podmiotów. Pozwalają na optymalne wykorzystanie zasobów i redukcję ponoszonych kosztów. Oprogramowanie IT dla administracji dostosowane jest do specyfiki konkretnych branż oraz obszarów ich działalności.

Systemy obejmują zarówno narzędzia dla centralnej administracji państwowej, jak i oprogramowanie dla administracji samorządowej. To flagowe przykłady zastosowania IT w administracji - wspierają funkcjonowanie organizacji publicznych na wszystkich szczeblach, służą szybkiemu dostępowi do potrzebnych informacji, ograniczają czas potrzebny na realizację zadań, zapewniają bezpieczeństwo i pomagają władzom administracyjnym i samorządowym sprawnie podejmować decyzje.

 • Branże
 • Produkty
 • Rozwiązania dedykowane
Systemy administracji publicznej powstały z myślą o sektorach administracji publicznej, szkolnictwa wyższego, medycyny oraz przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Elastyczność oprogramowania IT pozwala na wprowadzanie modyfikacji zależnych od indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb organizacji. Oprogramowanie dla administracji publicznej usprawnia świadczenie usług administracji publicznej oraz funkcjonowanie samorządów, urzędów miast, gmin, powiatów czy województw. W zarządzaniu administracją publiczną kluczowe jest podejmowanie decyzji, dlatego nasze produkty ułatwiają analizę danych, wyciąganie wniosków, a w rezultacie - wdrażanie zmian w danej organizacji publicznej. Zakres danych, jakie wygenerują systemy administracji publicznej, zależy od uprawnień użytkownika oraz jego celu.

Systemy administracji publicznej dla uczelni wspierają funkcjonowanie dziekanatów, procesów rekrutacyjnych czy projektów badawczych. Uczelniom dedykujemy aktualnie trzy oprogramowania IT: Comarch ERP EgeriaComarch SEP oraz Comarch EZD. Można wdrożyć każdy system osobno lub zintegrować je ze sobą dla uzyskania większej funkcjonalności. Narzędzia wspierające przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pozwalają na śledzenie bilingów, rejestrację klientów oraz sprawną wymianę dokumentów pomiędzy uprawnionymi podmiotami. Systemy cechują się modułową strukturą, umożliwiającą modyfikację oprogramowania IT zależnie od danej firmy.

Systemy administracji publicznej dla ochrony zdrowia to: innowacyjna platforma do prowadzenia dokumentacji medycznej, unikalne oprogramowanie do zarządzania placówką, narzędzie do zdalnej diagnostyki i monitorowania stanu zdrowia pacjentów, a także program dedykowany placówkom radiologicznym.
  Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, szpitali, szkół wyższych oraz sektora użyteczności publicznej, a także w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Ponadto posiada szeroką gamę rozwiązań dla firm komercyjnych oraz sektora obronnego.

  Do zarządzania systemem informacji gospodarczej dla administracji powstał system Comarch ERGO, który ułatwia kierowanie infrastrukturą drogową, funkcjonowanie centrów usług wspólnych oraz zarządzanie GIS. Dla unowocześnienia pracy urzędów istnieje system ułatwiający zarządzanie administracją publiczną. Większość aktywności odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, przez co redukowane są czas i koszty potrzebne na załatwianie spraw przez obywateli i pracowników administracji publicznej.

  Oprogramowania IT dla szkolnictwa wyższego usprawniają funkcjonowanie jednostek administracyjnych wewnątrz uczelni. Obejmują m.in. zarządzanie personelem, kontrolę budżetu, opracowywanie programów kształcenia i szkoleń. Rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą miejską mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wdrożenie projektów usprawniajacych takie gałęzie, jak transport czy ochrona środowiska. Proponujemy także innowacyjną platformę do inteligentnego parkowania Comarch Smart Parking.

   Dla przedstawicieli branży utilities implementujemy narzędzia do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy ciepłowniczą. Pozwalają one na redukcję kosztów, wsparcie działu księgowo-finansowego oraz prostą wymianę informacji.

   Case study

   Przeczytaj więcej o naszych klientach i wdrożeniach w całej Polsce.

    System GIS dla administracji - Comarch ERGO

    Zintegrowana platforma informatyczna do prowadzenia ponad 60 rejestrów publicznych gospodarki przestrzennej. Comarch ERGO to szybsze procedury administracyjne i bezpieczeństwo danych.    Czytaj więcej

    System GIS dla administracji - Comarch ERGO

    Skontaktuj się z ekspertem Comarch


    Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.    Przejdź do formularza