Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Projektowanie rachunku ABC w firmie produkcyjnej, z użyciem Power BI


   Zastosowanie Power BI dla zaprojektowania przykładowych elementów Rachunku Kosztów Działań (Activity Based Costing) w przedsiębiorstwie produkcyjnym

   Opis szkolenia

   Wiele przedsiębiorstw oferuje bardzo szerokie portfolio produktowe, w sprzedaży wielokanałowej. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest posiadanie rzetelnej informacji zarządczej, która pozwoli na skuteczną analizę rentowności działań na poziomie kanałów sprzedaży, klientów, grup produktowych czy też pojedynczego produktu. Dla podejmowania świadomych i trafnych decyzji biznesowych często nie wystarczy jednak wiedza o poziomie generowanej marży brutto. By podjąć decyzję w zakresie kontynuacji współpracy z konkretnym klientem, alokacji określonej kwoty środków na cele marketingowe, czy też modyfikacji struktury produktów, zasadnym jest posiadanie wiedzy na temat faktycznie generowanego przez dane działania wyniku dla przedsiębiorstwa.

   Rachunek kosztów działań, jako nowoczesne narzędzie controllingowe, pozwala uzyskać znacznie bardziej szczegółowe informacje na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz ich bezpośredniego wpływu na wyniki finansowe analizowanego okresu.

   Wdrożenie Activity Based Costingu w przedsiębiorstwie jest na pewno procesem czasochłonnym, często kosztownym. Taki projekt wymaga odpowiednio wyszkolonej kadry, trafnego zaprojektowania kształtu rachunku kosztów działań, kategorii kosztowych, które będą identyfikowały zachodzące procesy, a także dokonania wyboru kluczy alokacyjnych / nośników kosztów, za pomocą których pozycje kosztowe danego okresu zostaną alokowane do procesów (działań), a także na obiekty kosztów, np. kanały dystrybucji, klientów, czy produkty

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   • Celem 2-dniowego szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wiedzą merytoryczną dotyczącą teorii, konstrukcji i zalet (w zakresie szerokiego zastosowania) rachunku kosztów działań, z zastosowaniem Power BI do zaprojektowania przykładowych procesów składających się na rachunek kosztów działań lub uproszczonej wersji rachunku kosztów działań, dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił

   • Określić istotę oraz kluczowe elementy zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie;
   • Dokonać przeglądu oraz uproszczonego rozróżnienia tradycyjnych oraz nowoczesnych rachunków kosztów;
   • Określić zalety, ograniczenia, a także możliwe ścieżki zastosowania rachunku kosztów działań (ABC);
   • Zaproponować przykładowe rozwiązania dla określenia procesów oraz zaprojektowania nośników kosztów na etapie projektowania rachunku ABC;
   • Łączyć dane z wielu źródeł za pomocą narzędzia Power Query;
   • Projektować podstawowe miary w ramach Power BI;
   • Wykorzystywać narzędzie Power BI dla wsparcia wizualizacji wyników przeprowadzonego rachunku kosztów
   • Dokonać interpretacji uzyskanych z rachunku kosztów wyników.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Analitycy, kontrolerzy finansowi, księgowi, dyrektorzy finansowi, członkowie zarządu ds. finansowych, zainteresowani wykorzystaniem narzędzi BI do zwiększenia efektywności i szczegółowości wykorzystywanej do celów operacyjnych i strategicznych informacji zarządczych.

   Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla przedstawicieli firm, posiadających dużą bazę produktów i/lub klientów, zainteresowanych zwiększeniem efektywności kontroli rentowności podejmowanych przez organizację działań.

   Przygotowanie uczestników

   Efektywny udział w szkoleniu wymaga przynajmniej podstawowej znajomości obsługi pakietu MS Office oraz bazowej wiedzy z zakresu finansów I controllingu

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Zarządzanie przedsiębiorstwem a zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie
   • Istotność zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie
   • Kluczowe elementy zarządzania kosztami
   • Zarządzanie kosztami w rachunkowości zarządczej

   Przegląd przykładowych rachunków kosztów

   Główne cechy tradycyjnych rachunków kosztów na przykładzie rachunków kosztów:

   • rzeczywistych
   • pełnych
   • zmiennych
   • postulowanych
   • normalnych
   Przykładowe współczesne rachunki kosztów
   • Rachunek kosztów docelowych
   • Rachunek cyklu życia produktu
   • Rachunek redukcji kosztów Kaizen
   • Rachunek kosztów działań (Rachunek ABC - Activity Based Costing)
   Wprowadzenie do projektowania nowoczesnego rachunku kosztów na przykładzie rachunku ABC
   • Główne etapy kalkulacji rachunku kosztów działań
   • Definicja obiektu kosztów (np. produkt, klient)
   • Określenie działań kluczowych dla prowadzenia rachunku ABC w firmie produkcyjnej
   • Zdefiniowanie kosztów działań
   • Określenie nośników kosztów
   • Rozliczenie kosztów na obiekty kosztów
   • Wady i zalety rachunku ABC
   • Szeroki wachlarz zastosowań rachunku kosztów działań
   Zastosowanie Power Query w projektowaniu przykładowych elementów rachunku ABC
   • Przetwarzanie i łączenie danych z wielu źródeł w Power Query
   • Projektowanie relacji między źródłami danych
   Formuły DAX - zastosowanie w alokacji kosztów pośrednich
   • Nowe kolumny wynikowe w tabelach
   • Tworzenie miar alokacyjnych
   • Określenie wyniku rachunku kosztów działań dla wybranych procesów
   Przykładowe wizualizacje wyników rachunku ABC za pomocą Power BI
   • Krzywa wieloryba rachunku kosztów działań
   • Interpretacja otrzymanych wyników
   • Wielowymiarowa analiza jako podstawa dla efektywnych decyzji zarządczych
   • Wykorzystanie Power Pivot dla skutecznej analizy wieloprocesowego rachunku ABC
   Dashboard rachunku ABC w ramach Power BI
   • Rola działów zakupów i zarządzania produktem w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
   • Informacja zarządcza dla CEO
   • Rachunek kosztów działań jako narzędzie wspierające pracę działu controllingu firmy produkcyjnej
   Activity Based Management jako droga do zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa

   Metoda realizacji szkolenia

   Prezentacja oraz warsztaty praktyczne z wykorzystaniem MS Excel oraz Power BI.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   Proponowany dalszy rozwój w ramach oferowanych przez Comarch Szkolenia szkoleń z zakresu Power BI oraz zaawansowanych szkoleń MS Excel, które zwiększą efektywność prac nad nowymi rozwiązaniami z zakresu rachunków kosztów.
   W cenie szkolenia
   Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:
   • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
   • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • ALEKSANDER KLIMEK

    Doświadczony menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w finansach i controllingu, posiadający wykształcenie ekonomiczne, dyplom Executive MBA oraz pełną kwalifikację CIMA wraz z członkostwem w organizacji (FCMA, CGMA). Specjalizuje się między innymi w rachunkach kosztów, budżetowaniu, analizie finansowej i zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Operacyjnie korzysta w stopniu zaawansowanym z MS Office oraz narzędzi BI.

    Podobne tematy