DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

 • Cele szkolenia

  Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjonalnościami języka DAX (Data Analysis Expressions), który można wykorzystać do analizy danych w dodatku PowerPivot dla MS Excel, Power BI oraz SQL Server Analysis Services. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił wykorzystać większość zaawansowanych funkcji tablicowych, statystycznych oraz grupujących. Ponadto nauczy się jak wykorzystać DAX do analiz czasowych w sposób bardziej złożony i pewny co do oczekiwanych wyników. Uczestnicy dowiedzą się jak można tworzyć i wykorzystać relacje wiele-do-wielu, jak obsłużyć hierarchie drzewiaste oraz jak dodać bardziej zaawansowane fragmentatory, które pozwolą zarządzać widokiem tabel przestawnych. Oznacza to dla uczestnika zdolność do przygotowanie danych pod realizację idei Self-Service BI – tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym (obowiązkowa znajomość tabel przestawnych oraz wykresów przestawnych). Dodatkowo wymagana jest podstawowa znajomość dodatku PowerPivot, lub Power BI (importowanie danych, tworzenie relacji, hierarchii oraz tworzenie podstawowych miar i kolumn kalkulowanych). Mile widziane uczestnictwo w kursie wprowadzającym: Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przypomnienie cyklu pracy z Power Pivot w Microsoft Excel
  Istota modelu danych
  Podstawy języka DAX

  • Typy danych
  • Operatory
  • Podstawowe funkcje DAX

  Zmienne
  Funkcje tablicowe

  • TOPN
  • ADDCILUMNS
  • EVALUATE

  Konteksty wykonania

  • Kontekst wiersza
  • Kontekst filtru

  Funkcja CALCULATE i CALCULATETABLE
  Funkcje analizy czasowej

  • Porównywanie poprzednich okresów
  • "Oznacz jako tabelę dat"

  Funkcje statystyczne

  • Obliczanie średnich ruchomych
  • Obliczanie odchylenia standardowego i wariancji
  • Funkcja RANKX

  Zaawansowane stosowanie relacji

  • Funkcja USERELATIONSHIP
  • Relacje wirtualne
  • Relacje wiele-do-wielu

  Funkcje grupujące

  • SUMMARIZE
  • GROUPBY

  Funkcje zbiorów

  • CROSSJOIN
  • UNION

  Zaawansowane użycie fragmentatorów w Microsoft Excel

  • Fragmentatory sortujące tabele przestawne
  • Fragmentator "Pierwszych N pozycji"
  • Weryfikacja jakie elementy zostały wybrane we fragmentatorze

  Hierarchie

  • Obsługa hierarchii drzewiastych

  Optymalizacja kodu DAX

  • Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Wykorzystać zaawansowane funkcje tablicowe
   • Zoptymalizować kod napisany za pomocą języka DAX
   • Wykorzystać fragmentatory do sterowania widokami tabeli przestawnej
   • Świadomie zarządzać kontekstami wykonania
   • Tworzyć i wykorzystać relacje wiele-do-wielu
  • Ścieżka rozwoju

   Po ukończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu dodatku Power Query oraz wizualizacji danych w Power BI:

   • Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI
   • Power BI - analiza i wizualizacja danych

   W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:

   • Projektowanie rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server – zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania aplikacji analitycznych wykorzystujących usługi SQL Server: Analysis Services, Integration Services oraz Reporting Services
   • SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych
  • Pobierz PDF

  Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  W cenie szkolenia

  Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

  Najbliższe szkolenia

  Podobne tematy

  Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

  Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

  Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

  Microsoft Excel – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

  Microsoft Excel - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

  Wizualizacja danych w Microsoft Office

  Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

  Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

  Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

  Microsoft Excel – analizy statystyczne

  Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metodami statystycznymi w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

  DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

  Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

  Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

  Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

  Microsoft Excel – kurs podstawowy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

  Microsoft Excel – kurs zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

  Microsoft Excel – kurs średnio zaawansowany

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

  Analiza danych z wykorzystaniem Power BI, Power Pivot i Power Query - od planowania do realizacji

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które analizują dane pochodzące z różnych źródeł np. arkuszy Excel, baz danych, plików tekstowych i przygotowują interaktywne raporty przy użyciu Power BI lub Power Pivot, budują proste modele danych z podstawowymi obliczeniami, pragnących usystematyzować i poszerzyć swoje umiejętności oraz poznać dobre praktyki związane z kolejnymi etapami przygotowywania analizy danych.

  Power BI i DAX - Analiza na podstawie dat

  Power BI i DAX – Zaawansowana analiza na podstawie dat

  Skontaktuj się z naszym konsultantem

  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

  Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33