Siła zespołów – budowanie i współpraca


Szkolenie w opcji zdalnej i stacjonarnej

Opis szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w zespołach nie koniecznie na dowolnym stanowisku i funkcji. Uczestnikiem szkolenia warto by były osoby pozostające w relacjach i zależnościach z innymi w ramach swojej pracy zawodowej, pracujące przy projektach, w grupach, także osoby podejmujące decyzje grupowe.

 • Cele szkolenia

  • poznanie teorii dobrego teamu
  • kształtowanie  umiejętności  pracy  zespołowej
  • poznanie  własnych  zalet  i  słabości  w  kontekście  pracy  w  grupie
  • określenie  optymalnej  indywidualnej  dla  każdego  uczestnika  roli  w  zespole, wynikającej z jego predyspozycji i cech charakterologicznych
  • nauka zarówno  bycia  liderem jak i współpracy z liderem
  • doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji grupowych
  • poznanie własnego stylu wartości w komunikacji
  • zrozumienie dominujących tendencji we własnym zachowaniu i reakcji na sytuacje
  • zapoznanie się z różnymi stykami odpowiedzi wobec nadawcy oraz co wynika z tych różnic
  • analiza poszczególnych cech i zachowań w kontekście wpływania na odczucia klienta i reakcję z nim (klient wewnętrzny i zewnętrzny)
  Przy założeniu powyższych celów efektem szkolenia jest:
  • zdobycie wiedzy dotyczącej skutecznego funkcjonowania zespołu
  • nabycie umiejętności potrzebnych do efektywnej pracy na określonym stanowisku  w  zespole
  • przekonanie  się  uczestników  treningu  o  swojej  wartości, potencjale  i  możliwości  osiągania  sukcesów indywidualnych i zespołowych umiejętność rozpoznawania stylów wartości w komunikacji u siebie i innych
  • elastyczność prowadzenia rozmowy adekwatnej do stylu wartości drugiej strony
  • wzrost kompetencji powodujących docelowy wzrost skuteczności we współpracy
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w zespołach nie koniecznie na dowolnym stanowisku i funkcji. Uczestnikiem szkolenia warto by były osoby pozostające w relacjach i zależnościach z innymi w ramach swojej pracy zawodowej, pracujące przy projektach, w grupach, także osoby podejmujące decyzje grupowe.
 • Wymagania wstępne

  Brak.
 • Czas trwania

  2 dni - 16 godzin lekcyjnych (12 zegarowych)
 • Metody realizacji szkolenia

  * mini-wykłady - zawierają wiedzę z zakresu tematyki szkolenia potrzebną do jej  efektywnej realizacji w praktyce, wprowadzają do późniejszej samooceny uczestników treningu, są podstawą do doskonalenia umiejętności.

  * ćwiczenia - pozwalają na bieżąco wykorzystywać nabytą wiedzę, wprowadzane w  większości w trakcie wykładu urozmaicają jego przebieg. Niektóre z ćwiczeń przeprowadzane "na żywca" przed wykładem relaksują i mobilizują uczestników do  teoretycznej części szkolenia.

  * dyskusja – stanowi moment refleksji po wykonywanych ćwiczeniach, pomaga zrozumieć mechanizmy działania zespołowego, daje możliwość realnej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Moderowana przez trenera, kształtuje docelowe dobre praktyki

  * gry – stanowią wstępy lub podsumowania kolejnych etapów szkolenia. Łączą w sobie wiedzę i umiejętności treningowe w szerszych całościach wymagających nie tylko przetwarzania przez uczestników treści szkolenia,  ale także kreatywności i zaangażowania. 

  * prezentacje – dokonywane przez uczestników na różnych etapach pracy dają możliwość wspólnej analizy omawianego materiału, a także ćwiczą umiejętność wystąpienia przed grupą i przekonywania do swoich racji. Budują zatem pewność siebie uczestników, co, w kontekście tematu szkolenia, jest kolejną dodaną jego wartością

  * testy - dają uczestnikom podstawę do indywidualnej samoanalizy swoich cech charakterologicznych, posiadanych wrodzonych tendencji, zalet i niedoskonałości. Zapewniają dyskrecję (anonimowość). Analiza testów odbywa się publicznie, jednak nawet trener szkolenia nie wie, który z wyników jest wynikiem danego uczestnika. Sprzyja to "uczciwemu" wypełnianiu testów, które dzięki temu dają wiarygodne wyniki. Interpretacja testu (nawet w przypadku uniwersalizmu opracowania) dokonywana jest w odniesieniu do pracy zespołowej, czyli zgodnie z założeniami  treningu.

  * case study – na realnym przykładzie pozwala uczestnikom analizować sytuacje związane z zachowaniami bohaterów studium przypadku w powiązaniu z tematyką szkolenia
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. teorie dobrego zespołu (ewolucja koncepcji)
  2. zespół jako zestawienie osobowości, zależności międzyludzkich, hierarchii ról
  3. zespół a grupa robocza, efektywność zespołu
  4. kryzys w zespole i jego przełamywanie
  5. kompetencje członków zespołu
  6. style wartości w komunikacji – jak prowadzić rozmowy z członkami zespołu, by docierać z argumentacją
  7. postawy przyjmowane w konfliktach – co je charakteryzuje, ich pozytywny lub negatywny wpływ na „zarządzanie konfliktem”
  8. style udzielania odpowiedzi w komunikacji i ich konsekwencje
 • Umiejętności

  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • rozpoznawać preferowane role zespołowe członków zespołu
  • zarządzać swoja postawą podczas konfliktu w zespole
  • zarządzać procesem konfliktu w zespole
  • rozpoznawać style wartości w komunikacji u swoich współpracowników (członków zespołu) i prowadzić rozmowy adekwatne do poszczególnych stylów
  • udzielać odpowiedzi ułatwiających komunikację z innymi osobami w zespole w kontekście omawianych typologii zachowań
  • dbać o standardy funkcjonowania dobrego zespołu
 • Ścieżka rozwoju

  Szkolenie nie posiada dalszej ścieżki szkoleniowej.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33