Obsługa społeczeństwa

Obsługa społeczeństwa

We współczesnym świecie życie toczy się 24 godziny na dobę, dla obywateli i przedsiębiorców dostępność usług publicznych oznacza miedzy innymi możliwość uzyskiwania informacji o dowolnej porze dnia. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe staje się udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do informacji i cyfrowej obsługi procedur urzędowych przez całą dobę.

Usługi dla obywateli powinny być realizowane poprzez elektroniczne, interaktywne narzędzia komunikacji i Internet oraz informatyczne systemy wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji administracyjnych. Szczególne zadania w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego spoczywają między innymi na samorządzie lokalnym. To właśnie jednostki terytorialne, zajmujące się problemami lokalnymi i znające potrzeby mieszkańców, a jednocześnie będące miejscem najczęstszego kontaktu z władzą, odgrywają istotną rolę w stymulowaniu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

e-Urząd

Wsparcie obsługi społeczeństwa, czyli platforma usług elektronicznych jest rozwiązaniem portalowym skierowanym do organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem skarbu Państwa. Głównym celem oferowanego rozwiązania jest wprowadzenie ułatwień w obsłudze interesantów poprzez udostępnienie w szerokim zakresie rozwiązań interenetowych pozwalajacych na załatwianie spraw w urzędzie bez konieczności osobistej w nim obecnosci. Rozwiązanie wykorzystuje podpis elektroniczny, co sprawia, że zakres spraw możliwych do załatwienia za pośrednictwem e-Urzędu staje się ograniczony w głównej mierze procedurami wewnętrznymi.

Czytaj więcej

Wrota Regionalne

Wrota Regionalne, zbudowane w oparciu o platformę elektronicznej obsługi obywateli   E-Urząd oraz narzędzia do budowy portali i zarządzania treścią, są rozwiązaniem dedykowanym szczególnie dla instytucji posiadających szerokie i częste interakcje z dużą ilością użytkowników zewnętrznych (petentów, członków społeczności lokalnej). Wrota Regionalne wspierają wymianę informacji miedzy obywatelem a urzędem (organem administracji państwowej lub samorządu terytorialnego). W ramach Wrót udostępniane są elektroniczne procedury obsługi użytkowników, portal informacyjny oraz narzędzia administracyjne umożliwiające sprawne zarządzanie aplikacjami wchodzącymi w skład rozwiązania.

Czytaj więcej

ePUAP

 

Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych. Podstawowym zadaniem  - było poprawienie przejrzystości pracy administracji i zdolności do szybkiego dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa, a także większe otwarcie na potrzeby obywateli i biznesu.

 

Czytaj więcej