SOS dla ŁOM - realizacja nowoczesnej teleopieki medycznej dla mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

Comarch Healthcare wraz z Partnerami - Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centralnym Szpitalem Weteranów realizuje projekt, którego celem jest poprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa 200 seniorów w ich naturalnym środowisku domowym poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podejmowane w ramach projektu działania skierowane są do osób samotnych, schorowanych, pozbawionych opieki w domu. Każdy z uczestników otrzymał Bransoletkę Życia od Comarch Healthcare, która wyposażona jest w przycisk wezwania pomocy. W razie nagłego pogorszenia samopoczucia monitorowani Pacjenci mogą wezwać pomoc. Sygnał z Bransoletki Życia trafia do Centrum Teleopieki Comarch Healthcare, gdzie wyspecjalizowany personel reaguje według ustalonych procedur. Oprócz opieki zdalnej seniorzy otrzymują pomoc pielęgniarską. Personel dostępny jest dla wszystkich podopiecznych; dojeżdża do miejsca zamieszkania każdego pacjenta.

W ten sposób seniorzy, po opuszczeniu szpitala, nie pozostają bez opieki. Czuwają nad nimi zarówno nowoczesne urządzenia przeznaczone do teleopieki, jak również wyspecjalizowany personel medyczny.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza